Arkturierna via Daniel Scranton, 21 september, 2017

Arkturierna, 21 september 2017  

Via Daniel Scranton

Vi överbringar ett perspektiv till er verklighet som ger er en känsla av avslutning. Ni kommer att uppleva många olika sätt att se er verkligheten. Det finns inte bara ett synsätt på era vänner och familjemedlemmar, utan också på de människor som är en del av media. Så vi vill visa alla perspektiv som ni utsätts för och ger er ett val.

Vi frågar inte efter medlemskap i en grupp. Vi vill att ni ska få så många perspektiv som möjligt för att fylla ut era egna, så att ni har alla perspektiv inom er som är nödvändiga, för att ni ska kunna fatta ett välgrundat beslut om ert liv och hur ni ska närma er det.

När ni överväger att ta vissa beslut, tas de flesta av dem som påverkar er på en undermedveten nivå. Det är den lilla rösten inuti ert huvud som har varit så aktiv genom hela ert liv att ni inte ens hör den längre.

Vi vill att ni tar era beslut på en medveten nivå och tar hänsyn till alla olika perspektiv. Vi vet att det finns andra kanaliserande människor där ute, och vi känner deras åsikter. Vi vet också att om ni fäster avseende vid vad vi säger, så gör ni det förmodligen för en del av deras också, och det är bra. Ni vill ha så många olika åsikter som möjligt, och ni vill också utplåna dessa undermedvetna röster så att ni kan lyssna på ert hjärta.

Ert hjärta är mycket välbalanserat. Det vägleder er genom de impulser ni får, men ännu viktigare är att ert hjärta leder er genom de vibrationer som ni har. Ert hjärta har en hög vibration, som en evig flamma som ni alltid kan gå tillbaka till. Och när ni gör det kommer ni också att ha densamma höga vibrationen. Och då kommer det perspektiv som är av högsta vibration att vara den som får er uppmärksamhet.

Och det är det vi önskar för er. Vi vill att ni själva ska kunna bestämma vilket perspektiv som kommer från er, och är en vibrationell matchning av ert hjärtas perspektiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...