Arkturierna via Daniel Scranton, 22 januari, 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 22 januari, 2018

 

”Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet, vi är glada att ansluta till er alla.

Det har funnits tillräckligt många exempel på Jorden av att det mänskliga medvetandet har förflyttats till en ny nivå för att ni alla ska ha blivit avtrubbade. Ni känner inte längre av framstegen som ni gör när ni utvecklas, eftersom ni har upplevt det så många gånger. Ni har upplevt tillväxten, expansionen och utvecklingen av era medvetanden till den graden att det nu tillhör vanligheterna.

Det skulle hjälpa om ni tänkte tillbaka på hur ni var för många år sedan och om ni kunde se hur mycket ni har förändrats under en längre tidsperiod. Då kan ni få en känsla av hur stora steg framåt mänskligheten har tagit. Vi vet att ni alla väntar på ett slutgiltigt steg som tar er in i det femte dimensionella frekvensen. Men ni behöver inte vänta till den stunden för att glädjas åt hur långt ni har kommit.

Ni har alla erhållit redskap och ni har tillgång till processer och övningar som ni inte hade tillgång till för några år sedan. Nu är en tid då ni kan använda er av den kunskapen ni har erhållit. Nu är en tid då ni kan öva er på att vara femte dimensionella. Ni kan öva er på att behålla en högre vibration så länge ni bara kan. Ni kan acklimatisera era kroppar till energier i högre frekvenser och ni kan ha tålamod och slappna av medan ni låter processen fortsätta.

Och under tiden, anslut er till oss i vår uppskattning och vårt erkännande av den mänskliga rasen och det mänskliga kollektiva medvetandet. Vi kan se den utomordentliga tillväxten som fortsätter dagligen och vi är så glada att få vara en del av den här processen för er och med er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har njutit av vår förbindelse med er.”

 

Översättning: Veronica

 

 

Du gillar kanske också...