Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 april 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 22 april 2019

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket nöjda med att meddela att ni gör de framsteg som vi hoppades att ni skulle göra, eftersom de senaste energierna som har kommit in har slagit mycket hårt mot många av er. Det finns aldrig någon visshet från vår sida om hur ni kommer att hantera energierna när de kommer in. Det finns bara hopp om att vi och de andra varelserna, som sänder er energi, har gjort de rätta avvägningarna. Vi är mycket glad över att se att så många av er börjar erkänna er själva som de briljanta ljusvarelser som ni verkligen är.

Och när vi säger det vill vi också lägga till att vi märker när någon är egoistisk och när de inte är det, och vad vi också märker är att de av er som håller på att vakna upp absolut inte har något ego inblandat, när ni strålar ut ert ljus. Ni har strålat ut ert ljus för resten av mänskligheten ända sedan ni vaknade upp i den här livstiden, och nu börjar ni öka mängden ljus, som ni låter flöda genom er, utan tvekan eller rädsla.

Ni förstår, tidigare när många av er vaknade upp, fanns det en period när ni dolde ert ljus från resten av världen av rädsla för att ni skulle bli utfrysta eller något ännu värre, och dessa farhågor har till större delen bearbetats och rensats ut, tack vare det arbete ni har gjort med er själva. Vi kan inte bearbeta era känslor för er. Vi kan inte rensa bort någonting för er. Det är ert arbete. Vi ger er uppgraderingar, aktiveringar och nedladdningar som uppmuntrar och sporrar er att göra det arbetet, därför att när ni väl har rensat ut vad ni behöver rensa ut, har ni tillgång till det som vi har deponerat i era fält. Naturligtvis är vi inte de enda som gör det här.

Så ni har många anledningar att ha kontroll över hela den här rensningsprocessen. Det är vad vi ser hända, och som ett resultat har ni tillgång till nedladdningarna, aktiveringarna och allt annat som vi skickar till er, och ni har strålat ert ljus utan någon egoistisk känsla av att vara bättre än någon annan. Det är därför ni inte drar till er någon negativ uppmärksamhet. Ni har lärt er genom utrensningarna vad ni behöver göra i denna livstid för att vara de ledare, healers, vägledare och vägvisare som ni är, utan att dra på er en massa problem längs vägen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...