Montague Keen via Veronica Keen, 14 januari 2018

Montague Keen via Veronica Keen, 14 januari 2018

 

Finns det något intelligent mänskligt liv kvar på Jorden, eller har ni alla blivit zombies? Varje dag får ni obestridliga bevis på vad Kabalen gör för att göra sig av med er. Vad gör ni för att förhindra det? Ni träffas inte ens för att tala om er sits. Ni låter det hända och säger dumt: Vad kan jag göra åt det? Tillsammans kan ni stoppa det! Tänk för ett ögonblick hur det är för oss, på den här sidan livet, som ser att ni inte gör något för att rädda och skydda mänskligheten och Jorden. Genom att inte göra något är ni lika skyldiga, som de som krossar er. Titta på dom. De gömmer sig inte längre för er. Ändå tjänar ni dem fortfarande. Har ni tappat tilltron till vilka ni är, och varför ni är på Jorden vid denna tidpunkt. Jag säger att ni kommer att möta STORA FÖRÄNDRINGAR mycket snart. Hur illa dessa förändringar blir, är upp till vad ni är beredda att göra nu, för att säkerställa att människorasen kommer att finnas kvar.

Bankens makt har använts likt en STOR PISKA, för att slå människorna och hålla dem på plats. Vi strävar efter att ta bort kontrollen över pengarna från de få, så att vi kan skapa en mer balanserad konkurrens. Detta kommer att kräva att Bankerna stängs under en kort period, för att omorganisera tillvägagångssätten. Vi hoppas kunna se till att fattigdomen bara kommer att bli ett tråkigt minne, av det mörka förflutna. De av er som vill ha dessa förändringar, måste komma ombord för att se till att saker händer snabbt, utan incidenter. Alla försök Kabalen gjort för att starta ett Tredje Världskrig, har stoppats. De förlorar sitt skruvstädsliknande grepp om mänsklighetens halsar. Alla Kabalens planer att förstöra mänskligheten, finns på följande YouTube-video. Snälla, titta på den och reagera.

Earthquake, EMP, 5G Attack Plans and More Bad News (YouTube)

Jordbävning, EMP, 5G Attackplaner och Mer Dåliga Nyheter (YouTube)

Tänk bara för ett ögonblick, att medan ni tjänade Kabalen, PLANERADE DE ATT GÖRA SIG AV MED ER. Rusar ni fortfarande fram för att rösta på dem? Tillbeder ni och knäböjer ni framför dem? Vad behövs det för att ni ska öppna ögonen och se saker som de är, och inte som ni blir sagda att de är? Gamarna samlas runt er, ivriga att döda er. Kommer ni att stå där och låta det ske? Anslut er till de ni är. Använd er kraft. När ni, de 99 procenten gör det, kommer Kabalen snabbt att retirera från Jorden. All kraft ni gett dem, kommer att försvinna för alltid. De är PARASITER och bör behandlas som sådana. Ni måste göra rent hus och börja om igen, nu när ni vet det ni vet nu. Radera alla lögner från ert sinne, som religionen har lärt er. Religionen stal er själ.

Look on the main page of this website and you will find out how to take back your power, take back your souls, and free yourselves]

[Titta på denna webbplats hemsida och ni kommer att få veta hur ni tar tillbaka er makt, tar tillbaka er själ och befriar er själva]

Glöm alla lögner ni fick höra om er historia, allt iscensatt av Vatikanen. Dessa lögner säkerställde att ni aldrig skulle få lära er den sanna historian, eftersom det skulle avslöja lögnerna de är skyldiga till. Er sanna historia är inget ni fick veta.

När ni fått veta er sanna historia, KOMMER PARASITERNA ATT RETIRERA MED SVANSEN MELLAN BENEN. Det finns en sak som skrämmer Kabalen: Irlands uppvaknande. Det är därför som påven besöker Irland i år. Han vill se till att Irländarna FORTFARANDE STÅR PÅ KNÄ. Vad är ni beredda att göra, för att befria er från parasiterna?

Först, befria er själ, bli ett hel människa. Sanningen kommer att befria er. När ni frigjort er från bojorna kan ni ansluta till Allt Som Är och bli hela människor, som upplever livet på Jorden som det var innan parasiterna anlände hit. Ni är äntligen på väg att förstå att Kabalen kontrollerar alla delar av ert liv. Det blir alltid chockartat när sanningen slår er, och ni ser parasiterna för vad de är. De försöker fortfarande fortsätta sin kontroll och skylla på Mr Trump, för att han avslöjade dem som han gjorde. Det finns planer på att försöka mörda honom, så det är inte tillrådligt att han reser till London. Han skulle inte vara säker där. Det finns ingen respekt för honom i Storbritannien. Inte ens Londons borgmästare vill att han ska komma dit. Vad säger det om honom? Fråga er varför. Talar han för sig själv eller blir han tillsagd? Mr Trump har bättre saker att göra med sin tid, för att rädda mänskligheten.

Min kära, Kabalen gör livet väldigt svårt för dig. Det du tyckte var dåligt har förvärrats. De är desperata och de förlorar sin makt. Stora förändringar är på väg.

Var alltid på din vakt, min kära.

Din beundrande, Monty.

 

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...