Arkturierna via Daniel Scranton, 22 juni, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har en känsla av att ni är på gränsen till ett stort steg framåt i er medvetenhetsutveckling och vi fokuserar nu på, det sätt på vilket ni tar emot energierna som nu “är över er”.  Det sätt som vi mäter era framsteg på, är genom hur mycket ni är kapabla till att assimilera, när ni ges en stor dos högfrekvent energi och vi är mycket nöjda med vad vi har sett så här långt.

Vi ser att ni öppnar upp för att ta emot energierna från sommarsolståndet och när ni gör det, så öppnar ni också upp för mer av det som ni har önskat er. Detta betyder att de energier som väntat på att ni ska slappna av och ta emot, har gått in i era fysiska kroppar, celler, chakran och ert DNA. Vi ser en transformation hos många av er och för de av er som genomgår en transformation, kan också känna den.

Ni har känt av hur redo ni är och nu när ni assimilerar det som getts er, blir det en liten väntetid innan ni faktiskt kan känna de fysiska resultaten. Ni beträder ny mark här och det är underbart att bevittna expansionen av det mänskliga kollektivets medvetenhet.

De av er som är kapabla som individer att ta emot det som ges och att använda det, är ansvariga för expansionen av det kollektiva medvetandet och ni behöver ge er själva beröm, eftersom ingen annan kommer att göra det och också för att ni förtjänar det. Ni har förtjänat det beröm ni får från oss och ni har förtjänat det beröm som ni behöver ge till er själva.

Det ligger mycket framför er, men nu är tid för att fira. Nu är tid för att “frossa” i de energier som ni har varit villiga och kapabla att ta emot. Nu är tid att vänta på inspiration, för den kommer. Ni inspirerar oss alla väl och vi ser många samarbeten i framtiden mellan mänskligheten och varelser från de högre rikena.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över att ansluta till er alla.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...