Arkturierna via Daniel Scranton, 23 april 2018

Arkturierna, 23 april 2018

Via Daniel Scranton

Ert Ego och ert Högre Jag

Hälsningar. Vi är den nionde dimensionens Arkturiska Råd. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Ni håller på att vakna i en takt som är bekväm för ert medvetande. Det är också en takt som är bekväm för ert ego. Ni hör ofta människor prata om sina försök att undertrycka sitt ego. Men ni upplever er uppstigning ur ert egos perspektiv. Det är enda sättet för er att ta er från att lära känna er själva som ert ego, till att lära känna er själva som ert Högre Jag.

Det är inte nedvärderande eller förringande på något sätt, att se det från ert egos perspektiv. Ni utvidgar det helt enkelt till att omfatta fler aspekter av vilka ni är från andra livstider och parallella Universa. Ni återmonterar ert egos fragment, så att ert ego på ett bekvämt sätt kan bli ert Högre Jag, vilket naturligtvis alltid har funnits där inom er och bara väntat på att ni ska komma till det och se det ur dess perspektiv.

Ni behöver inte se det här som en tävling mellan egot och det Högre Jaget, och ni behöver inte se det som ett antingen/eller förslag. Ni håller på att vakna upp till vetskapen om att ni kan slå ihop ert egoistiska perspektiv med ert Högre Jags perspektiv. Ni kan bli ert Högre Jag, utan att omintetgöra eller döda någon annan del av er själva.

Faktum är att alla delar av er själva är nödvändiga för att ni ska kunna bli en helhet av er själva, så som ni är när ni är ert Högre Jag. Så den här resan måste kännas bekväm för ert egoistiska perspektiv. Ni vill inte ta på er för mycket på en gång. Ni vill inte förändra ert gamla sätt att göra saker på för snabbt. Ni vill ta med er själva, alla delar av er själva, sakta, försiktigt med ömsinthet och omsorg.

Det är så ni kommer att stiga upp. Ni kommer att ladda upp ert ego in till ert Högre Jag, och när ni gör det kommer ni att veta det Högre Jagets perspektiv, och ni kommer att vara femdimensionella varelser. Så vi ber er att göra resan så angenäm som ni möjligen kan på denna mycket viktiga, mycket betydelsefulla aspekt av vilka ni är.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er idag.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...