Det Arkturiska Rådet via Morag O’Brien, 2 maj, 2018

Arkturiska rådet: Dolt, mitt framför era ögon

Vi är arkturierna. Vi kommer för att lysa upp vägen ut ur den tredje dimensionen. Vi är guider, vägvisare och ljusbärare. Vi kommer med kärlek i våra väsen för mänskligheten och för gudinnan Gaia. För det är hon som bebor planeten jorden den här tiden. En gudinna av under och skönhet, överflöd och livskraft. Gaia är rasande. Hon slåss mot demoner, inifrån och utifrån. Hon har för avsikt att resa sig ur lågorna som en stor biologisk ljusvarelse. Vi är fyllda av vördnad inför gudinnan. Än en gång bugar vi oss inför hennes vision.

Vi ser vågor av ljus frigöras från djupt inuti planeten. Vi och andra arbetar för att avveckla hologrammatrisen som verkar över hela den tredje dimensionen. Detta är teknologi som vi känner till. Ett stort krig av dimensionell natur rasar över hela det här solsystemet. Gaia befinner sig i dess centrum. Solen spelar sin roll. Hans eldiga maskulina energier sträcker sig långt för att rena och andas in nytt liv i mörkret.

Vi kan se hur människor blir biologiskt framåtdrivna till att överlämna sig åt högre våglängder när energierna smälter samman, rusar iväg, sprakar och skälver. Vi kan se att varje enskild människa konfronterar sitt sanna jag. Medvetet eller omedvetet. Oavsett om de klarar att möta dessa demoner och sanningar öga mot öga eller om de väljer att förneka, undvika, ignorera eller lämna spelplanen helt och hållet. Sanningen i varje hjärta uppenbaras. Vi kan se den stigande desperationen hos Illuminati, Anunakis marionetter. De försöker behålla kontrollen genom kaos, rädsla och destruktivitet. Vi kan se allt detta och mycket mera.

Dimensionella fluktueringar som orsakar loopar, byten, språng och felkopplingar i tidslinjer ökar. Högspänningsblixtar av lätta frekvenser tränger igenom hologrammets yttre höljen. Kemikalierna som används håller på att förlora sin effekt i en flodvåg av ljus från solen. Sensorerna som skapar nätverket och upprätthåller låga vibrationsfält böjs och får sprickor under det obevekliga trycket från ljuskällor.

Vi krigar i himlen ovanför er. Våra skepp blir synliga i strider med ljudvågsteknologi. Vi vet att somliga iakttar himmelskriget. Ett försök att spärra kommunikation via Internet är på gång. Vi uppmanar er att inte låta er luras av rädsla. Internet är det kollektiva medvetandet i digital form. Det är en mycket viktig del i ett uppvaknande till enat medvetande, Kontakt, kommunikation, dialog och delande kommer att hjälpa många att höja sig över 3D-våglängder. Det är en frihet att kunna skaffa sig lärdomar på egen hand med hjälp av Internet. Än en gång uppmanar vi er att stoppa myndigheternas försök att begränsa tillgången eller användandet av det här utvecklande verktyget. Vet att det här är en döende diktaturs ageranden, ett sjunkande skepps besättning som desperat håller fast vid den makt de en gång ägde. Glamouren, ceremonierna, marionettspelen är delvis distraktion, delvis avslöjanden. Det är dolt, mitt framför era ögon. Och likafullt ska det som blivit förutspått ske, att ormen ska äta sin egen svans.

Vi är nära en punkt där många tidslinjer möts. Den 24 juni har identifierats som en huvudpunkt i rumtidens sammanhängande enhet. En sammanstrålning av många tidslinjer, av proportioner. Vi kan se en sammansmältning av tidslinjer där fred och enhet blir en livskraftig möjlighet. Det stora skiftet kommer. Gudinnan Gaia förbereder sig för att växla ner och öka hastigheten. Accelerationen av uppdateringarna har redan börjat. Så har även sol- och månaktiviteterna. Det finns många här som stöttar och vägleder sina kära. Vi hör talas om änglar som flyger runt i himlarna och erbjuder en skymt av sina sanna jag, hopp i himlarna därovan. Vi hör talas om mörka bedrägerier som avslöjas i matrisen, det stora uppvaknandet är på god väg. Vi ser ljus tändas och lysa upp allt mer av mörkret. Låt era hjärtan leda er bort från rädslan.

Vi är det arkturiska rådet och vi hyser mera kärlek än någon kan ana för folket på planeten jorden. Den urgamla striden mellan ljus och mörker utkämpas i ett försök att befria en planet och hennes folk från låga dimensioners verkligheter. Vi är med er. Allt händer av en anledning. Inget händer av en slump. Till er som känner genklang i våra ord, vet att ni inte är ensamma. Varje själ har beskydd och vägledning av guider och högre jag. Vi och andra finns här, vårt uppdrag är att skydda Gaia från ytterligare krig och förstörelse. Sanningsbärare, vägvisare, ljuskrigare, ljusbärare, stå fast och backa inte undan. Håll er jordade i Gaias rutnät och håll kontakten med högre medvetande. Vi är det arkturiska rådet av tolv, vi har färdats många ljusår för att komma hit. Vi är ett med kärleken, vi är här i kärlek, för att välkomna alla till kärlek. Frid.

Du gillar kanske också...