Arkturierna

MEDDELANDE FRÅN DEN ARKTURISKA GRUPPEN

Kanaliserat av Marilyn Raffaele,

DEC. 7, 2014

 

 

Kära Ni, vi välkomnar er.

 

I denna tid av Kärlek och firande, blir ni pressade från alla sidor att tro att mer är bättre – att mer presenter, fler fester, och mer aktivitet är lika med lycka. Stå emot att bli för involverad i kommersialismen, för ni är nu mycket medvetna om att mer inte är lika med lycka.

 

Påtryckningar utifrån rycker i era känslor att köpa, köpa, köpa och föreslår att ju större desto bättre present, och ni kommer visa och få större kärlek. Ni bombarderas med förslag som säger er att för att bli en bra förälder, vän, partner, son eller dotter måste ni ge dyra presenter.

 

Förbli vakna, och välj era gåvor med omsorg och eftertanke då ni använder er intuition för att hitta gåvan som mest skulle tala till den personen. Det betyder att ni guidas inifrån snarare än utifrån. Håll det enkelt och låt gåvorna ni ger reflektera Kärlek med en förståelse för mottagaren. Låt aldrig en gåva bara vara en “plikt” för dessa gåvor bär med sig den negativa energin ni känner.

 

Julen I dess sannare mening handlar inte om födelsen av pojkbarnet som kallas Jesus, utan är en materiell symbol för födelsen av Kristus som sker inom var och en. Julen sker inom var och en av er vid någon tidpunkt I den andliga resan. Många av er upplever det nu.

 

 

Bara ett ödmjukt medvetandetillstånd (det stabila), ett utan falska egofällor och trosuppfattningar kan föda Kristusljuset. Jesus försökte ge detta budskap till världen för 2000 år sedan, men den ovakna majoriteten i den tiden kunde inte förstå och istället (då och till och med nu) trodde att bara Jesus personligen representerade budskapet. ALLA har inom sig ett Kristusbarn som väntar på att födas.

 

Världen I allmänhet tror att Julen är antingen en årlig helg för festande och presenter eller tror man att det är födelsen av Guds ende son, Jesus, och måste firas på rätt sätt. Ingen av dessa trosuppfattningar är rätt. De yttre Julfällorna är bara symboler för den sanna Julen som bara sker inom.

 

Vi ser att många kämpar med att skapa populära koncept av Julen, även om de inte är I resonans med dem längre. Om ni frestas av att känna skuld för att ni inte kan ge det största och det bästa till era kära, se då snabbt att dessa förslag är koncept från tredje dimensionens trossystem där återförsäljare tror att de måste promota och kämpa aggressivt för att lyckas finansiellt.

 

Den Arkturiska gruppen vill tala om energin som manifesteras som en känsla av separation. Vid denna årstid upplevs känslor av separation djupare. Julen lockar fram minnen för många, av gångna familjefester. Dessa minnen inkluderar ofta glädjen och rikedomen (aldrig oenigheten) från en förgången tid.

Foton, bilder, sånger, filmer etc. som skriker från media och affärer och promotar den “gamla Julen” som hjälper till att aktivera, i många, en fruktlös längtan och nedstämdhet pga en upplevd oförmåga att återskapa denna inbillade “gamla Julen” till dem själva och sina familjer.

 

Pga detta blir många utmattade av ansträngningen och tror att de själva har misslyckats med att vara den perfekta mamman, pappan, brodern, sonen, dottern föräldern, vännen etc. Dessa bilder är koncept.

 

Kära Ni, bara koncept. Som Uppvaknade är ni redo att vägra köpa detta paket. Som vi sagt så många gånger, låt intuitionen guida er. Om ni inte längre vill fira som ni gjort tidigare, säg det. Om ni väljer att göra det annorlunda, gör så. Det är så ni återtar er inneboende styrka.

 

Vi råder er inte att undvika allt firande. Njut av det som är i resonans med er, för glädjen är energin som är närmast det Gudomliga. Vi påminner er bara att vara uppmärksamma på årstidens hypnos som vädjar till er att fortsätta med traditioner som inte längre är på er medvetandenivå. Fundera intuitivt på vad och hur ni väljer att fira.

 

Den högre resonerade energin från bara en uppvaknad individ kan lysa upp energin i ett helt rum. Att kärleksfull vara med på en tillställning av respekt för värden kan vara ett uttryck för Ovillkorlig Kärlek. Använd diskretion när ni gör era val, och lyssna till er intuitions röst vad gäller firande, traditioner, gåvor, etc. Lev i tystnad och i hemlighet i världen, men inte av den.

 

Allt är i och av Ett Gudomligt Medvetande och för att detta Medvetande är närvarande överallt, existerar inget annat från vilket något skulle kunna formas. Om det vore något utanför det Enda, skulle ni inte ha en Gud som finns överallt, och är allsmäktig och allvetande. Det är ert val att acceptera detta eller inte. Det existerar bara Ett medvetande och därför är allt som lever i Det och av Det. Det är allt som finns; den enda substansen, lagen, idén, etc. som manifesterar Sig själv i oändlig form och variation. Ni kan aldrig bli separerade från vad ni är och är därför aldrig separerade från andra former av Det.

 

Världen består av många individer av olika nivåer av medvetande och detta verkar som separation för det mänskliga ögat istället för individualitet. Vi talar om det sanna Självet, den andliga essensen i allas varelse – den som inte kan ses av det mänskliga ögat eller förstås av det mänskliga sinnet. Djur, växter, kristaller, mineraler, vatten, luft, elementaler, människor, naturandar, liksom varelser som lever på andra planeter är alla i och av en och samma substans – ett Medvetande som uttrycks individuellt.

 

Individuellt medvetande (fortfarande det enda medvetande som finns) när det beskaffas med tro på gott och ont, kommer det att manifesteras enligt den tron, för ni är skapare. Det finns bara ETT SINNE, men på den mänskliga scenen har det ENDA SINNET blivit fyllt av tro på dualism och separation – detta är illusionen.

 

Det vidsträckta rikedomen av Gudomligt medvetande är outgrundlig för de flesta vid denna tid. Det kan aldrig vara ett slut på Gudomliga idéer för Gudomlig Medvetande är oändligt. Det tredjedimensionella medvetandet vilar på den nedersta stegpinnen på en mycket lång stege som de flesta intellektuella i världen är helt omedvetna om. Några utvecklade själar försöker att tala om dessa saker men de nervärderas oftast som drömmare. Detta kommer att förändras när mer och mer Ljus går in i konsensusmedvetandet i världen.

 

 

Det finns en oändlighet av information, idéer, livsformsuttryck, och avancerade sätt att leva och göra saker som väntar på att upptäckas av er. Vetenskapsmän har fått lära sig att acceptera bara det de kan bevisa med tre-dimensionella redskap och de som upptäcker högre sanningar är ofta rädda för att tala om dem, av rädsla för att förlora sin trovärdighet i den vetenskapliga gemenskapen.

 

Det gamla sätten håller på att lösas upp Kära Ni, var förberedda på att bländas av saker ni inte hade någon aning om att de existerade utanför fantasin, för Gudomligt Medvetande är oändligt i sitt uttryck och ni är det. Ni är det.

 

När ni reser er över världens koncept, börjar ni linjera er mer och mer med energierna i de högre dimensionerna som fortfarande är otillgängliga för de flesta vid denna tid. När ni är i resonans med frekvenserna i de högre nivåerna är ni i linje med de vida andliga frukterna av de högre frekvenserna – intuition, idéer, Ovillkorlig Kärlek och så mycket mer.

 

Evolution är en ständigt pågående resa i vilken man får mer när man är redo. Livet på Jorden är som att gå till skolan. Några är I grundskolan, några på gymnasiet, många på högskolan och nu blir många av er professorer.

 

Det finns ingen rätt väg att utvecklas, det är en process där man lämnar allt som inte är sanning och går vidare. Detta kan inte göras under en livstid. De flesta av er har gjort det förberedande arbetet genom hundratals livstider, och är redo nu för den sista knuffen för att rensa ut de sista resterna av gamla cellminnen och negativa energier.

 

Var aldrig rädda för att släppa dessa saker i ert liv som inte längre tjänar er. Låt allt som är gammalt och avslutat gå, inte med en känsla av ilska, nederlag, eller misslyckande utan med Kärlek och Tacksamhet. Tacka för de smärtsamma erfarenheterna i ert liv för utan dem skulle ni inte vara där ni är idag. Dessa erfarenheter tvingar en att gräva djupare, växa, och gå vidare och är alltid övervakat av det Högre Jaget.

 

Detta är evolution – en intellektuell medvetenhet som följs av att praktisera den, och sedan att gradvis lämna det som inte är sant och ersätta det med sanningen tills ni blir det obetingade tillståndet där Kristus FÖDS.

 

Allt är bra, allt går enligt planen om ni låter det, Om ni låter det.

 

Vi är den Arkturiska gruppen.

 

http://www.onenessofall.com

 

Översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...