Arkturierna via Daniel Scranton, 23 augusti, 2017

Arkturierna, 23 augusti 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har sett en utveckling av ert medvetande, som startade när ni började se fram emot himlakropparnas förflyttningar i augusti månad. Vad vi ser är, att ni hade ett globalt möte i er solförmörkelse som genererade stor förväntan, särskilt bland amerikanarna. Och faktum är att ni alla har dragit nytta av den kollektiva förväntan ni kände, även de som är omedvetna om den andliga betydelsen av en sådan händelse.

Eftersom ni alla gjorde er egen tolkning av vad solförmörkelsen betydde och vad den förde med sig för er, skapade ni ett nät över planeten som förband er med varandra genom en iver och förväntan om att några underbara steg framåt för människan skulle ske. Nu kan vi med säkerhet säga att det har uppnåtts.

Ni har alla gett det till er själva genom er förväntan och upphetsning, och ni fick lite hjälp av solen och månen. Möjligheten för den händelsen att trigga igång en större medvetenhet om solens kraft togs, och var och en av er knöt an med den aspekt av er själva som representerar solen.

Nu när augusti månad snart är slut, måste ni erkänna att de energier ni tar emot nu, skiljer sig avsevärt från de energier ni tog emot i början av månaden. Och det leder till en större känsla av förening mellan människor, mellan människa och moder Jord och mellan människa och solen.

Det skapar också ett stort nät som är kraftfullt och både tar emot och sänder ut till andra platser i galaxen. Därmed visar ni er beredskap för en vidare kontakt. Ni ser er själva som galaktiska medborgare, och ni visar en förmåga att ta emot från andra platser i solsystemet och i galaxen.

Vi är här och har bevittnat allt det här, och njutit av upplevelsen av att ha sett dessa anknytningar, sett mottagligheten, och känt kraften som ni alla precis har fått tillgång till genom solförmörkelsen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...