Arkturierna via Daniel Scranton, 23 december 2017

Arkturierna via Daniel Scranton, 23 december 2017

Att Skapa Er Verklighet ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vid skapandet av alla omständigheter i livet, tar du hänsyn till allt som du eventuellt kan ta hänsyn till. Du är noggrann när du överväger vad det är som du faktiskt vill skapa, men det finns alltid mer i storyn än vad du vill ha.

Och ibland kan dina önskningar grumla din vision. Ibland kan du finna dig själv önskande något som verkligen inte tjänar dig, och det beror på att du inte kan se den större bilden. Du kan inte se alla vinklarna från din utsiktspunkt. Och därför ifrågasätter ni i bland era förmågor som skapande varelser, eller så ifrågasätter ni om ni faktiskt skapar er verklighet.

Vad du skapar är alltid det som tjänar dig mest. Men ibland är det som tjänar dig mest också i linje med vad du vill ha från ditt egoistiska perspektiv. Vid andra tillfällen finns det något mer för dig som du bara kan ta emot genom att inte få det du ville ha. Och vi föreslår att ni alltid ser er som mästarskapande varelser, och vi föreslår också att du ser efter vad i din nuvarande skapelse du nu kan se tjänar dig bättre än vad du ursprungligen önskade.

Din tillväxt är oundviklig. Du expanderar, och du växer varje dag. Men det finns omständigheter som påskyndar den tillväxten, och det är alltid de omständigheterna som du själv skapar.

Och det här beror på att din primära skapelse alltid är du. Du är det stora priset, och när du ser inuti dig själv, och du erkänner detta, ja då kan du se den större bilden. Då kan du se varför du har skapat det du själv har skapat och varför du inte har skapat vissa villkor och omständigheter som du en gång önskade. Gör fred med alla dina skapelser och vet att allt tjänar ditt största och högsta goda.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...