Lord Maitreya via Natalie Glasson, 21 december, 2017

Lord Maitreya

via Natalie Glasson

21 december, 2017

En omstrukturering av Jordens Energi-Nätverk

Välsignelser och Kärlek sträcker ut sig från min varelse till er och hela mänskligheten, idag är en välsignad dag, eftersom den representerar ett kraftfullt skifte inom Moder Jords energi-nätverk. Ni bjuds in till att tjäna Moder Jord och hela Mänskligheten genom att nu sluta er samman till oss alla på de inre planen i vår avsikt och vår aktivering.

Mänsklighetens energier och medvetande är nu tillräckliga för att stötta Moder Jord i ett större skifte av helande och att omstrukturera hennes energimässiga nätverk och meridianer, så att Skaparens sanning med lätthet och perfektion åter en gång ska kunna flöda. Det är under vintersolståndet och i själva verket under samtliga av årstidernas solstånd, som slöjorna mellan mänskligheten och Moder Jord förtunnas. En större förbindelse och en djupare resonans tillsammans med Moder Jord kan uppnås. Det är på dessa speciella jordiska dagar som Moder Jord öppnar upp sina energier till det gudomliga och till Skaparens Universum, för att få ta emot allt som är lämpligt och som behövs för hennes egen tillväxt, samt för Jordens alla varelser.

Flera av Moder Jords energilinjer eller meridianer som sträcker sig över hela världen, är fortfarande trasiga eller ostrukturerade. Inom vissa områden har detta ett specifikt syfte, såsom att de som befinner sig inom området inte är redo för den kraft som kommer att finnas tillgänglig med anledning av omstruktureringen av energi-nätverket. Inom andra områden finns ett behov av att Moder Jords energimässiga nätverk ska omstruktureras för att förmå införa ljus, kärlek och en ny längtan efter sanning till marken, befolkningen och alla varelser som finns närvarande.

Moder Jords energimässiga nätverk fördelar Skaparens livskraftsenergi över hela Jorden. De förmedlar livgivande energi till alla, samtidigt som de är kanaler för att leverera hågkomst, inspiration och sanning. Där Moder Jords meridianer är trasiga eller ostrukturerade, så saknar människorna och varelserna i detta område ofta andlig kunskap och medvetenhet såväl som kunskap gällande Jorden. Moder Jord kommunicerar med mänskligheten på flera sätt och ändå är ett av de mest kraftfulla sätten genom att hon levererar sin energi och visdom genom sina meridianer, energi-nätverk och chakran. Jag, Lord Maitreya tillika med flera Uppstigna Mästare, önskar tända upp en healing som tillåter mänskligheten över hela världen att få ta emot den kärlek och visdom som Moder Jord önskar och vill dela med sig av till dem. Detta betyder att själar får känna ett större förenande, samt medkänsla med Moder Jord, blir alltmer villiga att arbeta jämsides med Moder Jord, snarare än emot henne och förmår få tillgång till den heliga kunskapen hos många generationer gällande hur man ska leva i harmoni med Jorden. Många själar söker efter visdom och upplysning från Skaparen, det stämmer att Skaparen finns överallt och ändå inser man inte att det är Moder Jords heliga själ som kan dela med sig av den mest genomgripande upplysningen gällande uppstigningen, mästerskap, samt uppfyllande på Jorden. Moder Jord håller i alla nycklar och svar som mänskligheten efterfrågar och mänskligheten befinner sig i ett stadium av att motverka Moder Jord och allt som hon har att dela med sig av. Ett sådant motstånd inom mänskligheten är ett motstånd mot sitt eget sanna själv. Därför är vårt syfte under aktiveringen av omstrukturerandet av Moder Jords energi-nätverk, att bemäktiga mänskligheten till att mer fullständigt få lära känna och acceptera sig själva.

Aktiveringen

Jag, Lord Maitreya önskar vägleda och uppmuntra er till att arbeta tillsammans med Kristusmedvetandet, det Kristallina Riket, Trädens Rike och Elementalernas Rike, samt förstås Moder Jord, för att framkalla den healing och de skiften som behövs.

’Lord Maitreya, gör mig till ett instrument för ditt ljus och det ljus som har skapats av de Uppstigna Mästarna som står tillsammans med dig. Låt det uppväckande och helande ljus som omstrukturerar Moder Jords energi-nätverk strömma igenom mig. Må jag bli ett kraftfullt uttryck för den sanning som levereras till samtliga energimässiga nätverk inom Moder Jords kropp, för att samtliga varelser ska kunna få tillgång till samt ta emot dem. Jag öppnar upp mig själv till att nu arbeta som ett med dig. Tack.’

På de inre planen, framkallar jag Lord Maiterya och de Uppstigna Mästarna, genom våra varelser de healing energier och sanningen såsom den har getts som gåva av Kristusmedvetandet, Det Kristallina Riket, Trädens Rike och Elementalernas Rike. Vi arbetar i enhet med dessa energier och Skaparens heliga aspekter och ber om att den högsta sanningen ska veckla ut sig till våra varelser när vi nu lämnar över detta i gåva till er. Vi bjuder in Moder Jord att närvara tillsammans med oss, i sin renaste form, hon kommer samman med oss på de inre planen i egenskap av ett överlämnande och en vägledning av en högst helig sanning, medan hon också är en mottagare inom Jordens kropp. Hon närvarar inom alla stadier av vår aktiveringsprocess. Ni kan förnimma Moder Jords kärlek och medvetande flöda genom er varelse.

I egenskap av en förenad källa träder vi in till Moder Jords kärna, genom hennes kropp och till hennes andliga hemvist inuti Jorden. Ni får lägga märke till att essensen inom Moder Jords nåd, medkänsla och hängivelse fyller luften. Jordens samtliga aspekter står ständigt att finna inom Moder Jords andliga hemvist inuti Jorden, de existerar i sin renaste form tillsammans med Moder Jord. Dessa är energier, aspekter och heliga modellbeskrivningar för det Kristallina Riket, Trädens Rike, Växtriket, Djurriket, Elementalernas Rike samt naturligtvis mänskligheten. Det finns en helig mall för allting som existerar på Jorden.

Vi, Lord Maitreya och de Uppstigna Mästarna skapar en cirkel som vi inbjuder er att delta i, runtom cirkeln börjar vi dela ut det ljus som vi fortsätter att kanalisera från Kristusmedvetandet, Det Kristallina Riket, Trädens Rike, Elementalernas Rike samt Moder Jord. Detta skapar en kraftig energistråle av ljus som intensifieras och utvidgar sig inom Moder Jords andliga hemvist inuti Jordens kärna. I mitten av vår cirkel kan ni se och känna igen de heliga mallarna för ljuset i Kristusmedvetandet, det Kristallina Riket, Trädens Rike och Elementalernas Rike. Dessa är de heligaste och renaste vibrationerna och frekvenserna inom dessa Skaparens aspekter. Vi bjuder in dessa heliga mallar av aktiv och levande energi att komma samman med sitt ljus, och skapa ett heligt och mäktigt uttryck för Skaparens sanning.

Vi bjuder in Moder Jords mall av ljus, som upprätthåller allt som hon är i sin högsta heliga vibration, att komma samman med sin energi och att vara en länk till mallarna inom vår cirkel. I cirkelns mitt kan ni se eller uppmärksamma den underbaraste visionen av Moder Jord vid sin högsta andliga potential. Hon är strålande, vacker, inspirerande och mäktig. Det är en glädje att få se Moder Jord på detta sätt och vi skulle vilja bjuda in er till att hålla avsikten att pränta in denna syntes, union och den högsta andliga potentialen för Moder Jord, samt hennes samtliga uttryck till ert energifält så att det kan sammansmälta med er hela varelse. Inpräntandet av heliga energimönster blir då filtrerade till mänsklighetens medvetande och sedan till mänsklighetens sinnen och uppmärksamhet, helt enkelt genom er acceptans av allt som ni nu får uppleva.

I och med att er energi fortsätter flöda och skönheten i allt som är Moder Jord finns framför oss, ber vi er att ni från er varelse som gåva från er varelse, med en enkel avsikt, ska dela med er av den mänskliga mall som ni upprätthåller inom er varelse. När mänsklighetens mall i form av ett ljusmönster präntas in till Moder Jords syntetiserade energier framför oss, äger ett kraftfullt helande, en transformation och en aktivering rum, för både Moder Jord och mänskligheten. Allt motstånd mellan mänskligheten och Moder Jord börjar lösas upp; mänskligheten väcker upp sin uppskattning för Moder Jord och allting som hon har att dela med sig av. Mänsklighetens andliga frekvens blir upphöjd och låter flera energier av illusion och begränsningar bli upplösta. Ett fördjupande band mellan Moder Jord och mänskligheten bildas, vilket tjänar och bemäktigar bägge. Det är underbart att observera de övergångar som äger rum.

Tillsammans upprätthåller vi en vision gällande Moder Jords många energi-nätverk och meridianer, vi utvidgar den energi som vi får uppleva som ett flöde genom våra varelser och de heliga transformationer som sker framför oss inom mallarna för Moder Jord, Mänskligheten, Kristusmedvetandet, Det Kristallina Riket, Trädens Rike, Elementalernas Rike samt alla andra av Jordens aspekter. Energin svämmar över, färdas över hela världen, medan vi upprätthåller vår avsikt för helande och omstrukturerande för alla berörda områden inom Moder Jords energi-nätverk. Vi har en avsikt gällande Moder Jords och Skaparens sanning, som bäddas in i alla av Jordens och mänsklighetens aspekter. Låt er själva uppleva detta underbara uppvaknande.

När processen är avslutad, kommer vi att upplösa den syntetisering som vi initierade mellan modellbeskrivningarna, för energin har nu blivit jordad där den behöver bli det. Vi kommer att återgå till de inre planen. Vi inbjuder er till att under de kommande dagarna låta den energi som vi har skapat fortsätta flöda genom er varelse, och föreställa er att detta ljus strömmar in till Moder Jords energimässiga nätverk runtom hela världen.

Men djup tacksamhet.

Lord Maitreya

 

Lord Maitreya via Natalie Glasson, December 21st, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...