Arkturierna via Daniel Scranton, 23 juni, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har tagit emot energierna som vi har fått av er alla och vi har noterat att det som ni primärt gör vid den här tiden, är att ni släpper taget om det som inte längre tjänar er. Vi är kapabla att se vad som går in i och stimulerar era energifält och vi är också kapabla att ta emot era böner och på så sätt vet vi att under den här fasen av den mänskliga medvetenhetsutvecklingen, är önskan att släppa taget större än att skapa.

Det är normalt och naturligt. Det är verkligen fullständigt underbart att ni går igenom dessa cykler som ett kollektiv, såväl som era egna personliga cykler. Så, vad betyder det då att gå igenom en fas av utrensning och att släppa taget om det som inte längre tjänar er? Det betyder att ni blir mer medvetna om era tankar, övertygelser, känslor, beteendemönster och allt annat som ni upplever och ni lägger märke till vad som tjänar er och vad som inte gör det.

Ni är kapabla att ta beslut om vad ni vill fortsätta att skapa och vad som ni vill släppa taget om. För att uttrycka det lite burdust, så tar ni bort skräpet, men vi ser också att majoriteten av er gör detta utan dömande. Så, även om vi kallar det skräp, så ser vi att ni för det mesta kärleksfullt kan släppa taget om tankarna, orden och handlingarna av lägre frekvens som har hindrat er och hållit er tillbaka.

Det är verkligen dags för er alla att börja ”leka med nya leksaker”. Det är dags för er att göra framsteg i era liv, i era medvetanden och som ett kollektiv. Ni förstår att, om ni tittar på den största möjligheten för mänsklighetens framsteg, så kan ni se att även om det finns de som alltid vill göra motstånd, så finns det fler av er än någonsin som vill rensa ut som ett kollektiv. Det finns fler av er nu som vill ha fred, jämlikhet och respekt för alla människor, för alla livsformer.

Så, vad ni också gör just nu, är att ni släpper in högfrekventa idéer och förhållningssätt till livet på planeten Jorden och vi kunde inte vara stoltare.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...