Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 26 november 2019

Via Daniel Scranton

En Process för att ta emot Högre Dimensioners Energier

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har utforskat olika sätt att ge mänskligheten tillgång till de Högre Dimensionernas energier, och vi har märkt att genom meditation och avslappning kan ni ganska lätt ta emot dessa energier. Vi har också märkt, att dricka massor av vatten, vila och jorda er själva, är även de mycket effektiva metoder. Vad vi skulle vilja dela med oss av till er nu är en annan metod, en annan taktik, så att ni kan ta emot allt som ni får av oss och många andra högre dimensioners varelser.

Vi talar om att sätta er själva i ett tillstånd där ni är totalt närvarande och ändå, på samma gång erkänna hur mycket ni redan har varit och hur mycket ni kommer att vara i framtiden. Det är till synes en paradox att göra det här, och det är tillräckligt förvirrande för er hjärna att ni öppnar upp er ännu mer för sanningen om vilka ni är. Ni har varit en högre dimensionell varelser många gånger. Och ni kommer att bli det igen.

Ni är i en process där ni kommer att bli en högre dimensionell varelse, som kallas ert Högre Jag. Men, om ni fokuserar för mycket på var ni har varit och vart ni är på väg utan att vara totalt närvarande, missar ni den öppning som har skapats när ni erkänner vilka ni redan är.

Var ni är nu är betydande eftersom ni redan har blivit en fyrdimensionell varelse i den här livstiden och att ni har vaknat upp. Ni har fortfarande det där sista hindret att ta er över, och det kommer ni att göra, men det är där ni befinner er nu. Att vara mycket närvarande i ögonblicket, medan ni håller fast vid erkännandet om vilka ni har varit och vilka ni har blivit, kommer att öppna upp er helt för dem ni verkligen är.

Liksom Källan tänker ni inte på er själva som separerade, eller ens som individer. Ni är Allt som Är, och som Allt som Är har ni tillgång till alla högre frekvensenergier. Den här övningen kommer att hjälpa er att nå nya nivåer av medvetande. Ni kan känna dessa högre frekvensenergier strömma genom er fysiska kropp, och den kärleksfulla känslan kommer att vara en belöning i sig, men det kommer mer framöver.

När ni accepterar helheten och aktiverar ett enhetligt medvetande i er själva, ligger världen inte bara öppen för er. Ni blir ett med världen, med allt och alla. Varje vibration blir en del av er, och ni kan få tillgång till vad ni vill, när ni vill. Öva på denna meditation i ett par minuter varje dag. Se hur länge ni kan hålla kvar den vetskapen och vara närvarande samtidigt, och vi lovar er att livet kommer att börja bli mycket enklare.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...