One Who Serves via James McConnell, 17 juni 2018

One Who Serves via James McConnell, 17 juni 2018

Per Staffan 21 juni, 2018

One Who Serves

En Som Tjänar

JAG ÄR En Som Tjänar men en annan än den som normalt är med er, om ni kanske inte redan har förstått detta.

Jag är här denna gången för att vara med er och dela med er. Att dela med er något som har blivit lite av en bedrövelse för många av er, som vi ser det här. Och vi ska försöka klara ut det för er. Och det är tanken på materialisation. Idén om manifestation; att skapa vad ni vill ha. Eftersom många av finner det svårt vid denna tidpunkt att manifestera eftersom ni manifesterar på det gamla sättet.

Ni manifesterar i den gamla 3-D-illusionen. Och ni vet att i den tredimensionella illusionen som ni har blivit så vana vid så har ni den här buffertperioden som inträffar när ni tänker på något och ni vill att det ska manifesteras, men det manifesteras inte snabbt. Och då blir ni förkrossade eftersom det inte kommer till er, det materialiseras inte framför er. Eftersom många av er vill helt enkelt sträcka ut handen och säga att det finns ett äpple i handen och det är där.

Och det är enkelt att göra detta. Vi gör det hela tiden. Men ni har problem med det här eftersom ni fortfarande arbetar i det gamla paradigmet. Och i det gamla paradigmet kan ni inte göra det här. Oavsett vad det kan vara: pengar till att resa, pengar till att ta hand om en sjuk person, för att hjälpa dem, alla dessa saker som ni fortsätter att driva från det gamla paradigmet, i 3-D-illusionen. Då fortsätter ni att ha den buffertperioden. Och din buffertperiod kommer att vara längre, baserat på medvetandet som du skapar det med.

Så om du vill ha en kortare buffertperiod måste du tänka det, du måste skapa det i ditt sinne, du måste föreställa dig det, se det helt i ditt sinne, men sedan det viktigaste, och det här är det som så många missar på, att du måste veta att det redan har beviljats. Du måste veta att det redan kommer till dig. För om du ber om det men inte förväntar dig det, kommer du inte att få det. Det är så enkelt som det är och du måste börja förstå detta.

När ni nu ber om något, när ni vill ha något att hända i era liv måste ni höja era vibrationer när ni gör det. Höj era vibrationer. Hitta dig själv i högre dimension där du känner energin, känner kärleken, känner naturen runt dig, känner anslutningen till ditt högre jag. Och när du känner den kopplingen till ditt högre jag, oberoende av vad det är som du vill manifestera, så kommer det att manifesteras mycket snabbare.

Och alla av er, vi säger nu att ni alla kan göra det här mycket snabbare nu eftersom ni har flyttat mer fullständigt ut ur detta 3-D-illusionära paradigm. Ni har flyttat ut ur det mer och mer och mer. Och när ni fortsätter att flytta ut ur det, kommer ni att upptäcka att buffertzonen blir mindre och mindre. Och de saker som ni vill manifestera kommer att visa sig mycket snabbare. Några av er ser redan detta.

Du såg ett exempel på detta en gång tidigare här, där en person talade om att hon inte har pengar för detta. Och så snart som du säger att du inte har pengar, så har du det inte. Men på grund av att hon var med i alla andras vibrationer i gruppen Ancient Awakenings, kunde hon sedan be om något och då fick hon det utan att ens veta att hon bad om det. Du förstår hur det här fungerar?

Universum kommer att ge om du tillåter processen att hända. Detta är vad du måste göra. Du måste tillåta processen. Det här är Hemligheten … hemligheten som har hållits gömd från det mesta av mänskligheten under en mycket lång tid under alla dessa mörka tider.

Men som du vet har ni kommit ut ur de mörka åldrarna. Ni har flyttat in i ljuset. Ni är de som förankrar ljuset. Ni är de som håller ljuset här. Ni är de som sprider ljuset. Och när ni fortsätter att hålla och sprida ljuset kommer ni att skapa det högre paradigmet, nästa paradigm, den nya guldåldern av Gaia, Nova Earth, vad ni än vill kalla det, det är allt i ETT.

Det handlar om att höja medvetandet, höja kärleken över hela världen och veta att du är kärlek, att du är medvetandet och ljuset, du är ”vägen, sanningen och livet eller Ljuset”. Ni ser? Detta är vad du måste förstå och då kommer allt du vill ha i ditt liv att ges till dig om det är avsett för dig. Det är alltid ett stor OM. Om det är för ditt högsta goda eller de omkring dig för deras högsta goda. Du måste alltid ta hänsyn till det. Så ibland när du ber om något och du inte får ta emot det, beror det på att du inte är tänkt att ha det vid denna tidpunkt.

Du har vissa lektioner fortfarande som du arbetar med att lära dig, det är inte någon annan som gör att du lär dig dem. Det är du som får dig själv att lära dig dem. Det är dig som det handlar om i processen att manifestera. Det är du som driver processen att föra någonting framåt, som för lektionerna framåt, kommer ihåg vem du är. Du ser? Det är inte utanför dig själv, det ligger inom dig själv. Precis som allt helande händer inom dig själv.

Ja, du kan gå till en läkare och läkaren kan ordinera något och det kan hjälpa till i den här situationen, det kan läka några av symtomen men det läker inte orsaken. Kommer inte till grundorsaken till allt. Det är du som måste nå in i dig själv och hitta den grundorsaken, oavsett vad det kan vara.

Vi hoppas att detta hjälper några av er i denna manifestationsprocess. Ta det här djupt. Gå djupt in och förstå vad som händer här; vad är det som händer här. Okej?

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...