Arkturierna via Daniel Scranton, 27 januari, 2018

 

Arkturierna via Daniel Scranton 27 januari 2018

”Ni skapar alltid det som gagnar er” Det nionde dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada att få ansluta oss med er alla!

Ni tar er själva till de omständigheter i era liv som ni behöver få uppleva för att rensa det specifika känslomässiga trauma som ni bär på. Som medvetna skapare så vill ni såklart inte skapa något som triggar er känslomässigt och som tvingar er att möta det traumat och lösa upp det.

Men det är det här som så många av er behöver förstå – ni kommer alltid att skapa det som tjänar ert högsta goda bäst. Ibland sammanfaller detta med det som ni önskar för er själva och ibland innebär det att ni skapar den exakta motsatsen.

Men allt det här, alla upplevelser ni har, handlar om att skapa ert nya jag. Och därför rör ni er alltid i en positiv riktning oavsett hur omständigheterna i era liv är. Ni vill också ha i åtanke att när ni upplever motsatsen av det som ni önskar, så åkallar ni den högre frekventa energin och ni skapar det som ni vill uppleva med den energin.

Och då är allt ni behöver göra, när ni har uppnått missionen av att lösa detta känslomässiga trauma, fortsätta rikta in er i linje med det som ni har skapat. Det som är nödvändigt för att färdigställa processen av skapande och manifestation är att ni inte låter rådande omständigheter som ni upplever avhålla er ifrån att bibehålla hoppet inom er.

Om ni ger upp och slutar fokusera, om ni ger upp era drömmar, kommer ni att stanna kvar i den här cykeln av att skapa enbart omständigheter som triggar er att släppa taget om känslomässiga trauman. Men med lite beslutsamhet och fokus, kan ni lösgöra er själva ifrån den cykeln och i stället få uppleva vad helst ni önskar.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över vår kontakt med er.”

 

Du gillar kanske också...