Arkturierna via Daniel Scranton, 28 februari, 2018

Det 9:e dimensionella Arktiska Rådet

Att vara nöjd med den man är

 

Hälsningar,

Vi är det Arktiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Om du anser att du blivit den person som du alltid önskat dig, då har du uppnått mer än de flesta, som någonsin levat. För det mesta önskar sig människorna åstadkomma något ouppnåeligt, men den finns inte många, som är helt nöjda med sig själva.

En av de största prestationerna är att få uppleva känslan av tillfredsställelse med vilken du är. Vi undrar varför fler av er inte söker uppnå den känslan. Däremot ser vi och hör, att du vill åstadkomma saker över din förmåga. Tänk på att ingen prestation någonsin kommer att ge dig känslan av att du är den du vill vara.

Vi skulle gärna ge dig känslan av tillfredställelse, men vi kan inte det. Allt vi kan bistå dig med är att fortsätta älska dig exakt som du är och uppmuntra dig, då och då, att söka känslan inom dig själv. Tillfredställelse upplevs bättre än acceptans och det är porten till självkärlek. Om du kan känna dig nöjd med vem du är, inte vad du åstadkommit, kan du vara nöjd av vem du är och finna att du är på rätt väg.

Nu ska du märka att du utvecklas för varje ögonblick och fortfarande är nöjd med dig själv. Ge dig själv den gåvan. Vi har observerat att de som lever det vackra och glada livet har lättare för att hjälpa andra.

Vi är Arktiska Rådet och vi gläds över att få kontakt med dig.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...