Arkturierna via Daniel Scranton, 29 oktober 2017

Arkturierna via Daniel Scranton, 29 oktober 2017

En Tid för Förlåtelse ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Detta är en perfekt tid för er alla att lägga ner er bitterhet, att släppa taget om ert agg, och göra rent med dem i ditt liv som du behöver förlåta. Detta är en tid att släppa det som är tungt, det som är gammalt, och det som inte längre tjänar dig, eftersom du alltid släpper in det som är av hög frekvens, det som tjänar dig, och det som tar dig till nästa steg på din resa.

När ni släpper de täta, polariserande, tredjedimensionella sätten, tillåter ni er själva att ta till er det femtedimensionella perspektivet, och ju mer ni håller femtedimensionella perspektiv, desto mer vibrerar ni i samklang med dessa energier, energi som skapar den nya jorden. Vår känsla av vad som händer på jorden just nu är att fler och fler människor vaknar upp till förståelsen att ingenting vinns genom att dra en linje i sanden och sätta alla dåliga på andra sidan av den linjen.

Det är en tid för medkänsla, vilket betyder att det är en tid för förståelse. Det är dags att låta andra få ha sina perspektiv, oavsett hur skilda de är från era egna. Men om ni väntar på att de människor som driver regeringarna skall initiera denna förändring och börja arbeta tillsammans, så kommer ni att få vänta mycket länge.

Om ni i stället förstår att all förändring kommer inifrån, då kommer ni att sluta välja sida och i stället börja ta till er det femtedimensionella perspektivet, det perspektiv som visar att alla omständigheter på planeten Jorden just nu på något sätt är till tjänst för utvecklingen av mänskligheten. Därför kan ni, med början i era egna personliga liv, starta med processen att samla polariserade element.

Ni kan börja med att se skönheten i allt som ni har upplevt och släppa den bitterhet som ni har hållit på. När den vikten lyfts, kommer mer femdimensionell energi in, och ni får uppleva er som en lättare version av er själva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st.germain.se

Du gillar kanske också...