Horus via Elaine DeGiorgio, 20 oktober, 2017

Horus via Elaine DeGiorgio 20 oktober 2017

Kära Ni,

Jag Heru talar genom hjärtat av min älskade till alla era hjärtan…

Nu är det tid att älska, nu är det tid för kontakt.

Vi ser nu apex på pyramiden, solen på dess topp som skiner sina välsignade strålar på var och en av oss; andas liv in i oss, liksom i landet och i alla varelser. Vi stiger med den, vi går ner med dess suck.

Vi frågar er nu: På vems andetag stiger ni upp? På vems andetag går ni ner? Vet ni hur det fungerar? Känner ni floden som bär er på sin rygg? Hör ni blodet i era ådror? Vet ni att pulsen ert hjärta slår, är trumman som myrorna marscherar till, soldaterna dör till och landet får sina ärr från? Var och en är samma. Varje andetag, varje puls, varje flod, En.

Kom ihåg den basala premissen av enhet och enande. Att essensen av en är essensen av den andra; Att ni känner er själva i den andres ögon och reflektionen som ni ser på är inte ni själva, utan hur ni ger och hur ni tar, och hur ni är gjorda i en annans ögon.

Vi ber er att vara tysta. Vi ber er att se inom er, För våra tider är glömda, och era sätt är för  fulla av folk. Tystnaden kan nå er. Och vi kanske hittar er där. Och ni kanske hittar er själva.

Här kommer vi från en plats och ett plan där igenkänning sker utan beröring, utan att känna på det sätt som ni känner till. Vi förstår den andre som är separerad från vårt själv helt enkelt genom deras själs sång, känslan av deras vibration och hur den möter vår egen. Och vi förstår vår vibration som strålar ut den kreativa kraften som genererar allt liv. Ni är också en förlängning av vibrationsexistensen som är kraften som skapas från.

Vad kan ni göra när ni förstår att er vibration förändras i enlighet med er vilja? Vad kan ni göra om ni förstår att er vilja förändras med tankens andetag?

För in nya tankar in i er själva. För in ny vilja in i er Varelse. För in en ny vibration in i ert liv, och ni kommer att märka att ni kommer attrahera till er samma vibration. Och ni kommer att skapa en symfoni bland er själva.

Så mycket mer storslaget en symfoni låter för det universella örat än ett enda instrument som hoppar runt ensam utan hjälp? Solisten har sin roll att spela, men aldrig länge ensam, alltid ackompanjerad av andra.

Känn er som er solist i er vibration, och er del inom orkestern av ljus. Er roll är att sjunga ut er sång och falla tillbaka i harmoni i orkestern, vilken håller er uppe.

När vi kommer till er, kommer vi med ett kärleksmeddelande. Det är uråldrigt. Bibliskt i er text. Det är från en tid före pennan och pappret, när historier berättades om och om igen. Det är från en tid innan sådana historier utsattes för korruption, innan byggnader var hus för att fånga dessa historier. Det är från en tid när meddelandet kändes, och upplevdes i fibrerna i ens varelse hos varelserna de innefattade.

Vet att ni är en Ljuskropp. Vet att ni kan ha inverkan på er värld med ert ljus. Förstå, verkligen förstå, att när ni sträcker ut era tankar, när ni sträcker ut er ljussinne

och er ljuskropp, går ni in i den verkliga världen ni skapar. Detta förändrar er materiella värld.

Var då försiktiga med vad ni tänker. Var försiktiga med vad ni önskar er. Var då försiktiga med det känslomässiga innehållet i era drömmar och dagdrömmar, och vad ni skapar och var borta. Allt kommer att avslöjas. Allt kommer att råda i Ljusvärlden som är världen där allt byggs; det är världen av delar och lager som bygger er varelse. Var medveten om hur ni konstruerar. Var medvetna om vad ni släpper in i er konstruktion. Gör den och skapa den med ert högsta syfte, er högsta önskan. Låt det vara att er ljusskapelse, tornen ni skapar, är inpyrda med Kärlek. Förundra er över detta. Förundra er över det och praktisera det. Se det och fyll det ni ser, fyll er vision med kärleken i ert hjärta, och se er materiella värld växa från den visionen, från de ljusfröna.

Detta är vad de urgamla visste. Detta är vår värld. Det är så vi konstruerar i det inre. Det är vad vi hjälper er att föra in i er materiella existens. Det är en bro mellan världar. Det är ett möte av förståelser. Det är en evolution av den materiella existensen, inget mindre än det, som vi hjälper till med.

Och det är inte vår enskilda önskan. Det är vad ni nådde upp till. Det är att ni kollektivt sträckte er ut och kom ihåg. När ni går över, när ni når rikena av ljus och vibration, och er återkomst möts utan hågkomst, kommer ändå ett frö av er erfarenhet resa med er. Det är så att dessa frön växer och blomstrar, och hågkomsten sker en masse. Och vad ni vill är att föra med världen av er övergång och livet bortom till den materiella världen.

Snart, en tid av blandning. Snart, en tid av förståelse. Snart en tid av ljusfyllda skapelser, i medvetande. Men inte så snart att ni i denna vridning av hjulet, kommer att se den.

Kom nu, se ert ljus. Kom nu, se hur det praktiseras i världen ni skapar. Se hur det uppträder som ni vill ha det. Se det bygga ljusskapelser som ni har fyllt med hjärtat av er kärlek. Se det, känn det, och för fram det till att vara, och ni kommer att känna det och uppleva det Sant. För det finns ingen separation utan den tanken skulle skapa det; att ni tänker och förstår och vet utan tvivel, ni som spelar: soloinstrumentet är en av ljuset med orkestern av universellt skapande, den enda flamman, det enda ljuset. Låt er spela den melodin och se vad som kommer ur dess symfoni.

Så låt oss göra en symfoni… ta kontakt med de heliga Ljuden i Universum… Låt oss göra musik… Låt oss vara kärlek… Vara EN

JAG ÄR Heru och jag talar genom Elaine denna dag.

 

» http://www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...