Arkturierna via Daniel Scranton, 30 augusti, 2018

Miljöförstöring och andlig utveckling

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har börjat undersöka effekterna av er miljöförstöring på er medvetenhet och er förmåga att höja era vibrationer och våra preliminära upptäckter tyder på att det verkligen påverkar er mer än ni ofta tror att det gör. Ni har en kapacitet att hela era kroppar som är underutnyttjad av de flesta av er. De flesta av er accepterar att er luft, er mat och ert vatten är förorenade och sedan när ni blir sjuka, så går ni till doktorn och doktorn skriver då vanligtvis ut mer gifter till er.

Medvetandet hos människan kan förstås höja sig över föroreningar och gifter, men ni gör det mycket enklare för er själva att utvecklas och expandera, när ni vistas på platser där luften är renare, maten är ekologisk och vattnet kommer från en källa. Vi förstår, att efter att ni har hört detta, eller läst detta meddelande, inte bara kommer att packa ihop och flytta till en annan del av världen, där det är mindre miljöförstöring.

Utan, här är vad ni kan göra. Ni kan ägna mer uppmärksamhet åt vad ni stoppar i er. Ni kan åka iväg från städerna så ofta som ni kan och göra lite medveten djupandning i skogen, eller i bergen, eller vid stranden. Ni kan ha ett mer naturligt sätt när det gäller er hälsa och ert välmående. Ni kan se er själva som kapabla att hela er själva från allt, om ni bara tar bort det som är giftigt för er och vi inkluderar då era giftiga tankar och känslor i det.

När ni känner er bättre, vibrationsmässigt, så drar ni till er det som känns bättre fysiskt. Ni kommer att dras till den mat, de aktiviteter och de platser som bäst tjänar er och expansionen av ert medvetande. Ni kan utvecklas och expandera, även under de omständigheter som råder i en mycket förorenad stad med kemiskt belastad mat och vatten, men varför inte göra det enklare för er själva?

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...