Arkturierna via Daniel Scranton, 18 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

18 augusti, 2017

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Ni har trätt in i en fas på er evolution där er intuition kommer att bli förhöjd och det blir allt viktigare att ni lyssnar till den. När ni befinner er i en fas där allting rör sig allt snabbare och ni byter tidslinjer både till höger och vänster, blir er förmåga att höra och lyssna till era intuitiva impulser er allra viktigaste tillgång.

Er intuition vägleder er ständigt. Den representerar er förbindelse med era guider, ert högre jag, er översjäl, era framtida versioner och naturligtvis Energin från Källan. Det är data som ni får ta emot och som ni tolkar. Därför vill ni lära känna er intuition mycket väl, så att den blir er ”andrahands-natur”. ni vill veta exakt hur ni tolkar den data som ni får ta emot.

Är ni mer benägna att känna något, veta något, se något eller höra något? Vilket är ert läge för varseblivning? Detta är mycket viktigt för er att uppmärksamma, så att ni kan tona in er när ni behöver göra det. Vad vi säger är att ni allt oftare behöver detta nu än tidigare. Ni kan alltid göra korrigeringar gällande er inriktning, men tidigare har ni haft mer tid att göra så.

Nu manifesterar ni allt snabbare och det fysiska snabbas på för att bli synkroniserat med det energimässiga. Allt som får er att uppmärksamma vad som sker inom er är en bra sak. Så omfamna denna nya fas i er evolution. Omfamna era förhöjda känsligheter och omfamna er förmåga att skifta er verklighet inom ett och samma hjärtslag.

Er intuition kommer att bli alltmer högljudd och er förmåga att förnimma den kommer ävenså att öka. Ni måste ha tilltro till er själva och inte i lika hög grad gå iväg för att leta efter svar utanför er, för att ni ska kunna navigera in i den femte dimensionen och för att få frodas när ni väl har funnit er själva där.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att vi fick förena oss med er.”

 

 

 

Kanaliserat av  Daniel Scranton

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...