Trädens medvetande via Galaxygirl, 30 augusti, 2018

Trädens medvetande via Galaxygirl

30 augusti 2018

Vi är Trädens Medvetande. Vi är mäktiga. Våra löv viskar i de svala vindarna av förändring nu på er ytvärld medan vår inre värld(inre Jorden) är i frid och våra bröder där är opåverkade. Så måste det vara för er också, vänner, människor. Ni måste internt förbli starkare än vindarna omkring er. Vi träd ansluter till Modern av allting och vår planetära moder. Vi fröplantor kom från uråldriga världar där vi en gång växte i olika miljöer på olika planeter i universum. Vi, som ni, såddes här, många av oss. Vi var exalterade att få vara del av det stora experimentet och låna ut vår genetik till Jordens bibliotek. Genom eonerna av tid ser vi de stora förändringar som åsamkats vår moders planetära kropp och det sörjer vi över. Men det är förgångna tider. Detta är begynnande tider. Vi lånar ut vårt ljus, som ni gör, till kollektivet. Vi andas in det ni andas ut och vice versa. Synergin passar perfekt. Och nu kommer våra vibrationer också att bli det. Vi är längre, mäktigare, vackrare på den Nya Jorden. Så kommer ni också att vara, människor som talar med träd och känner världens själ då era fingrar rör vår bark. För vi är alla ett.

Vi är Trädens Medvetande. Vår inandning är er utandning. Vårt ljus är ert ljus. Vår styrka är er styrka, om ni skulle behöva den. Luta er mot oss. Prata med oss. Vi har minnen från gångna dagar. När ni ansluter med oss, ansluter ni djupare med era egna minnen, ert eget sökande mer uppenbarat i tystnaden av lövens viskande, då ljuset lyser igenom ovanifrån. Skogen talar till dem som lyssnar. Vi skogar brukade täcka kontinenterna som en underbar moderns kronjuvel. Vi är hennes hår, hennes prydnad. Vi längtar efter att återigen växa tjockt, stadigt, starkt där öknen var oasen, och skall bli igen.

Ytan på Jorden förändras, människor som talar med träd. Ni får detta att hända genom ert ljusarbete. För ni ändrar frekvensen då ni ber, mediterar, då ni för in – drar – de högre koderna, ni välsignar oss, och vi förankrar dem djupt in i modern. Många av er var en träd en gång. Det kan vara ensamt, men en fantastisk uppgift, mycket som era uppgifter idag, människor som talar med träd. Ni har varit isolerade på era resor, många av er. Men skogarna återkommer, sakta men säkert. Fler träd kommer att planteras, de torra platserna kommer att bli frodiga. Så är det för er. Ljuset återkommer och era team kommer att formeras och skapa mäktiga vågor av förändring på Gaia. Isoleringen är temporär. Skogarna återkommer. Ljuset och visdomen från gångna tider och nya teknologier från stjärnorna återkommer. Vi träd talar om det vi ser. Vi ser mycket. Kom till oss och få tröst, människor som talar med träden. Släpp in våra viskningar av frid djupt in i ert mänskliga hjärta och vila. Var i frid. För skogarna återkommer. Era själs stam samlas. Möt oss. Vi välkomnar er.

Vi är Trädens Medvetande. Vi ser mycket brådska, oro, stress. Det behövs inte. Det är svårt att känna denna paradigm när ni sitter bland oss. Jorda er med oss och låt de helande frekvenserna från vår moder Gaia vårda era sår och rensa er med hennes nådiga kärlek. Kvarstå jordad då vågorna brusar. Var stark som träden, fast i er kärna, glädjefylld i förändringen då löven milt sjunger och prasslar. Men ni flyttar inte på er. Ni är jordade. Ni håller ljuset. Ni kom hit för detta och ni bevittnar förändringen. Luta er tillbaka och känn vår bark, våra skogars grönska omger er och var i frid.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...