Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 31 januari 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 31 januari 2021

 

31 JANUARI 2021

Kära läsare, vi hälsar er med kärlek under dessa föränderliga tider. Undvik så gott ni kan att låta kollektivets rädsla och tvivel som för närvarande är så framträdande överväldiga er. Eftersom de flesta inte är medvetna om vad som händer bakom kulisserna är det väldigt lätt att döma utseendemässigt och glida in i rädsla.

Rädsla, förvirring och tvivel plågar även de mest utvecklade just nu för ni ser inget som liknar vad ni förväntade er att se. Förstå att energi skiftar och förändras i varje ögonblick. Lita på att allt fortskrider enligt plan när nya och kraftfulla Ljusenergier fortsätter att översvämma jorden

Händelser som förutsagts av högt respekterade kanaler kan ofta visa sig vara helt annorlunda eller förutspådda händelser händer över huvud taget aldrig. Detta beror inte på att kanalen hade fel, utan på grund av att energin på plats vid tidpunkten för kanaliseringen har förändrats.

Det är viktigt att sluta leta utanför er själva efter det som behövs, antingen det är information eller något annat. Se extern information inklusive kanaliserade meddelanden som hjälpmedel snarare än en oföränderlig verklighet. Ni måste börja acceptera och lita på att den enda oföränderliga verkligheten som existerar finns inom er.

Om du läser något som inte resonerar med dig, lita på detta oavsett hur många bokstäver författaren kan ha bakom sitt namn eller hur många andra som tror på det. Något som kan vara sant för en person resonerar inte alls med en annan. Detta beror på om det finns eller inte finns energetisk anslutning.

Stå tyst, hemligt och tryggt i sanningen. Var öppen för vägledning och information där det är lämpligt, men låt aldrig någon person, religion, regering, tradition eller något annat diktera vad du måste tro.

Tiderna förändras snabbt och många frågor som var acceptabla så sent som förra året erkänns inte längre som rätta och lämpliga. Lita på att du är precis där du ska vara just nu även om saker och ting inte är vad du förväntade dig (begrepp).

Som täta skapelser, bildade av dualitets/separations energi kommer upp till ytan uppmuntrar de dem som är i linje med dessa energiformer att agera på liknande sätt. Detta är emellertid en viktig del av den utvecklande uppstigningsprocessen eftersom ingenting kan förändras förrän det som behöver förändras ses och sedan avvisas av majoriteten. Lita på att allt går enligt plan.

När någon som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet tror att han/hon är skild från vad de behöver för uppfyllelse på vilken nivå som helst, kommer de automatiskt att söka efter det på alla sätt de kan. Även de som våldsamt agerar på något sätt tror att de uppnår någon form av gott enligt deras uppnådda medvetenhetsnivå.

Varje person söker fred och lycka. De flesta fortsätter att söka där de tror att den finns, i yttre effekter. I verkligheten är strävan efter uppfyllelse på alla nivåer själens längtan efter att erkännas och återigen förenas i Enhet.

Varje människa kommer någon gång att vakna till sin ENHET men den evolutionära resan kräver många inlärningsupplevelser som i en dimension av tid och rum (jord) betyder många livstider. De flesta av er som läser och är inriktade på till dessa meddelanden har gjort jobbet och är mycket nära den punkten.

Rädsla är slutresultatet för allt destruktivt beteende och är den yttre effekten av tron på separation som sedan manifesterar sig som en känsla av att vara ensam, hjälplös och utsatt för ett oändligt antal externa krafter. Rädsla ser till en avlägsen Gud, eller något utanför Jaget för frälsning. Tron på två krafter, eller en kraft utanför Jaget, är det som skapade och fortsätter att upprätthålla det tredimensionella trossystemet.

Världen vadar för närvarande genom ett träsk av lera för att komma igenom och ut där lera inte längre finns. Ibland kan du finna dig fast i lera tillsammans med dem som faktiskt gillar och identifierar sig med lera men ditt arbete som en utvecklad varelse är inte att frukta leran eller ge den kraft, utan snarare att veta att du inte är, aldrig kunde bli, och har aldrig har varit lera.

Eftersom rädsla härrör från tron på separation och att separation är ett ankare i det tredimensionella trossystemet, kommer du alltid att frestas att vara rädd när du bor på jorden. Erkänn och neutralisera sedan rädslan genom att helt enkelt inte mata den med din energi eftersom den inte är din om du inte gör anspråk på den som din. Rädslan kommer att förlora makten över majoriteten när denna alltmer vaknar till sanningen om ENHET eftersom rädsla inte har någon lag som stöder den och bara kan existera om den matas energetiskt.

En insikt om enhet börjar på personens medvetenhetsnivå. I början kan det uttryckas som en önskan att hjälpa någon mindre lycklig inom ens omedelbara krets – familj, vänner eller kyrkogrupp. Med tiden börjar personen bli medveten om och intresserar sig för individers och gruppers behov utanför hans omedelbara krets (främlingar och djur) och utvidgas så småningom till att omfatta ”fiender”.

Slutligen, kanske över livstider, när en människas medvetandestillstånd utvecklas, börjar han/hon inse att en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gudomlig Medvetenhet är och alltid har uttryckt sig själv som varje levande sak bara för att det är allt som finns. Denna medvetenhet om ENHET är vad som utgör villkorslös kärlek.

Sjukdomar, våld och de omständigheter som många befinner sig i just nu tjänar till att skapa en känsla av enhet som man tidigare inte sett på jorden. Dessa händelser är nödvändiga för uppvaknande av dem som hellre vill hålla sig klistrade till sina bekväma koncept. Men många är på väg eller kommer snart att gå ifrån sin självbelåtenhet, och det kommer att vara skrämmande för dem, men nödvändigt för andlig tillväxt och utveckling – det verkliga syftet för tredimensionella upplevelser.

Ingen inkarnerar endast för att leva det högre livet efter att på något sätt ha uppnått världens framgångskoncept. Alla kommer till jorden för att uppleva och lära sig, men densiteten av tredimensionell energi får dem att glömma detta när de inte längre är i linje med de högre frekvenser de kom ifrån. Det är därför små barn ofta kommer ihåg tidigare liv och varifrån de kommer tills jordens tätare energier blir dominerande.

Med hjälp av guider skapar varje individ en plan för sig själv innan den inkarnerar, en plan som inkluderar att ha erfarenheter som de tycker är nödvändiga för ytterligare andlig tillväxt. Vissa planer och många av dagens planer är att hjälpa till med jordens uppvaknande. Vet att en själsplan aldrig innehåller lektioner som personen ännu inte är andligt förberedd för. Ett själskontrakt kan läggas till eller ändras när som helst.

Vissa kan välja att uppleva ett ”perfekt” mänskligt liv för att lära sig att materiell framgång inte fyller den tomma platsen inom dem som alltid söker ”något”. Många väljer lektioner som bara kan läras genom erfarenheter av fattigdom, krig, sjukdom eller kamp men de flesta av er har slutfört dessa täta typer av upplevelser för att ni inte längre skapar dem.

En person kan lämna det fysiska när den vill. Många som lämnar denna tid genom sjukdomar ville lämna och komma tillbaka till nya och högre energier och den nuvarande sjukdomssituationen gav ett enkelt sätt att göra det. Denna information kan uppröra vissa av er speciellt om ni har förlorat någon när och kär, men vet att döden alltid är själens val, inte ett tredimensionellt val, utan ett som är gjort på en djupare nivå.

Det finns inget sådant som döden. Det som kallas död betyder helt enkelt att lämna jorden för att återvända till sitt verkliga hem där själen kan få en välförtjänt vila, omvärdera lärdomar, återförenas med vänner och familj och arbeta med guider angående ytterligare lektioner och planer.

Förtroende.

Lita på ditt Högre Jag för att veta vad du behöver och när du behöver det. Lita på din intuition i insikten att det är din själs röst som uttrycker sig själv. Lita på att du är här just nu av andra skäl än för att bara uppleva tredimensionella belöningar, framgång, kul eller materiell komfort. Lita på att en Gudomlig Plan inte kan misslyckas.

Det är verkligen kraftfulla tider som ni upplever. Omfamna dem för det är anledningen till att ni valde att vara här och upplysa vägen för andra.

DET är du, DET är vad du är gjord av, DET är … JAG ÄR

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 31/1/2021

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...