Arkturierna via Daniel Scranton, 30 september, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Detta är ett lämpligt tillfälle för er att beakta allt som ni värdesätter i ert liv, för ni står på randen till vissa mycket stora förändringar. Vi vill vara säkra på att ni har satt rätt prioritetsordning när förändringarna kommer. Det är mycket viktigt för er att veta vad ni står för, vad ni tror på, och vad era färdigheter är.

Många av er försöker nå nya färdigheter och försummar de ni redan har, och när det kommer till er tro och uppfattningar så är ni ofta fokuserade på vad ni vill ändra på istället för de som tjänar er väl.

När ni är klara på vad det är som ger er motivation, vad som är viktigt för er, och vad ni hoppas på i era liv så kan ni fatta beslut och göra utvärderingar. Ni kommer att kunna avgöra om ert handlande är i harmoni eller står i motsats till vad ni prioriterar, vad ni värdesätter, vad ni tror på, och vad ni tror ni är kapabla att göra.

Vi vill att ni bygger från förändringarna som kommer, och det är viktigt för er att veta vad det är ni vill och vad det är ni har att bidra med, så ni söker att skapa en ny värld. Som vi har sagt så kan ni skifta tidslinjer lättare än någonsin tidigare, och med dessa skiftningar kommer förändringarna som vi talar om. Och när förändringarna har kommit så är det viktigt för er att veta var era prioriteter ligger.

Det kommer också att bli mycket viktigt för var och en av er att värdesätta er själva. Om ni inte vet vad er styrka är så fråga någon som älskar er. Ni missar ofta era starka punkter och färdigheter för de kommer så automatiskt för er. Vi lovar er dock att var och en av er har något viktigt och speciellt att erbjuda i skapelsen av er nya Jord.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskatta vår kontakt med er.

 

Översättning: Per Staffan

You may also like...