Master Kuthumi via Natalie Glasson, 29 september, 2017

Master Kuthumi

via Natalie Glasson

29 september, 2017

”Inriktning på Sanningen”

Hälsningar, jag är Master Kuthumi, Världens Lärare på en Planetarisk nivå, jämte Master Jesus. Jag träder fram med nyheter från Skaparen, vilka har filtrerats igenom dimensionerna i Skaparens Universum till den Planetariska Nivån. Jag, Master Kuthumi, önskar dela med mig av det direkt till er eftersom jag tror att det kan stötta er i att upptäcka större klarhet inom er varelse, er verklighet och er uppstigning.

Skaparen betonar vid denna tid, med hjälp av levererandet av energivågor, fördjupade inriktningar på sanningen. Varenda själ på Jorden samt inom de inre planen står i linje med Skaparens sanning. Sanningen, essensen och allt som utgör Skaparen, existerar inom er och kan nås via er intention och medvetna uppmärksamhet. I och med att ni gör det, så kan ni få tillgång till och stiga in i Skaparens medvetande, uppmärksamhet och energi, och få uppleva expansion, salighet, klarhet och enhet. I egenskap av en varelse på väg att vakna upp på Jorden, befinner ni er ständigt i en process av att komma ihåg Skaparen. Ni uppmärksammar ständigt er inriktning, förbindelse och integration gällande Skaparens sanning, hur den tar sin boning inom er och omkring er.

Under den här tiden av uppstigning, läggs uppmuntran på att uppmärksamma Skaparens sanning, som är ytterst nödvändig och gynnsam inom er gestalt och er verklighet, sålunda skapar ni en inriktning eller ett större uppvaknande inom specifika fält av sanning. Detta är sammanlänkat med ert syfte på Jorden och inom ert uppvaknande. Skaparens uppgift är att stötta er i att existera såsom och att uppleva ert syfte mer fullständigt inom er andliga utveckling. Många människor kämpar med att förstå Skaparens sanning som de har samt sitt syfte på Jorden. Jag, Master Kuthumi, delger er att ert syfte ständig skiftar i och med att ni utvecklas och tillåter er varelse veckla ut sig.

En Övning för att Upptäcka ert Syfte

Jag önskar dela med mig tre frågor till er, för att stötta er förståelse gällande det som Skaparen uppmuntrar vid denna tid.

Rikta varje fråga till er själ, överlämna er och låt svaret veckla ut sig ur själen.

  1. Vilken egenskap eller vilka egenskaper önskar min själ fullständigt förkroppsliga i denna livstid?
  2. Vilken egenskap eller vilka egenskaper stöttar min fullständiga hågkomst om Skaparen samt upplevelsen av enhet med Skaparen?
  3. Hur kan förkroppsligandet av denna egenskap eller dessa egenskaper hjälpa mig i mitt liv just nu samt inom uppstigningen?

Ta er tid att ta emot allt som behövs för er att förstå och bli medvetna om. De svar, känslor, visioner eller den vetskap som ni får ta emot visar er och vägleder er i att förstå ert syfte inom uppstigningen samt på Jorden. Kom ihåg att ni har all den visdom som ni behöver för att få tillgång till den förståelse som ni behöver. Enkelhet är nyckeln och genom de enkla svar som er egen själ ger er, upptäcker ni att ert syfte är enkelt när det blir beskrivet och ändå expansivt och uppfyllande när det förkroppsligas och uttrycks i er verklighet. Exempel på ert syfte: att vara frid och undervisa andra om fridens konst, att vara modig och vägleda andra i att få uppleva sina målsättningar, att vara kärlek och hjälpa andra med att få tillgång sin innersta villkorslösa kärlek, eller att uttrycka Skaparens skönhet med hjälp av skapande uttryckssätt.

Att Förstå Er Inriktning på Sanningen

När ni väl har upptäckt vilken Skaparens sanning (egenskap) som mest av allt genljuder med er själ och nuvarande existens, är det mycket lättare för er att vara i Skaparens flöde, genom att ni i varje ögonblick uttrycker, skapar och upplever sanningen. I och med denna förståelse, kan ni börja ställa hela er varelse i linje med högre alltmer expansiva aspekter av Skaparen, vilka har samma vibration som ert syfte; ni bemäktigar er själv, ni expanderar er förståelse gällande er själv och Skaparen, såväl som att ni ytterligare väcker upp er själv till den medvetna ljusvarelse ni är. Skaparen erbjuder er en ’nerladdning’ av ljus, kärlek och medvetande av hög vibration; sanning av samma vibration som ert själssyfte har. Till exempel, ifall det är ert syfte att förkroppsliga frid, så ställer Skaparen er hela varelse i linje med rena och kraftfulla vibrationer av frid från otaliga dimensioner, vilka samtliga blir förankrade inom er. Skaparen integrerar ävenså er varelse med ljusvibrationer med olika egenskaper, vilka stöttar förkroppsligandet, uttryckssättet och upplevelsen av frid. En sådan inriktning är omvandlande, den skapar flera aktiveringar inom er varelse vilka stöttar ett större tillstånd av enhet och insikt gällande allt som är Skaparen. Den inriktning till Sanning som jag, Master Kuthumi, talar om liknar kraftfulla laserstrålar av ljus som förankras in i er gestalt, syntetiseras till att återställa förbindelser av sanning, harmoni och rent medvetande inom er varelse. Uppgraderingen av ljus hjälper er också att förstå hur ni ska gå till väga inom er värld, vad ni kan göra för att stå till tjänst, hur ni kan stötta er själv och hur ni ska känna er hemma inom er kropp och själ. Den vägleder er till att skapa handling i ert liv och hur detta handlande stöttar ytterligare uppvaknande för er själv och för andra.

Att Uppleva en Inriktning på Sanningen

  • Andas djupt och centrera uppmärksamheten på din själs närvaro, låt dig själv föreställa dig att varje andetag befinner sig i linje med och förenad med din själ tills du känner det som om du förkroppsligar din själ med stor expansion.
  • Fokusera på dina upptäckter i den övning som jag delgav er gällande ert syfte. Åkalla till sinnet den av Skaparens egenskap eller de egenskaper som din själ fullständigt önskar förkroppsliga inom denna livstid. Fortsätt andas djupt, föreställ dig att ditt syftes egenskap eller egenskaper finns inom din varelse, och expanderar i och med varje andetag som du andas in och ut, tills du upplever en integrering av energin inom hela din gestalt.
  • Säg högt: ’Jag överlämnar i denna stund min själ och min förståelse gällande mitt syfte till Skaparen. Jag inbjuder min själ att inrikta sig med Skaparen; jag bjuder in Skaparen att till mig dela med sig av energi, ljus, kärlek och medvetande som är lämpligt för att stötta mitt syfte. Vänligen ladda ner detta ljus till hela min varelse, låt mig få ta emot Skaparens energier och egenskaper som stöttar mig i att existera, samt hjälper mig att uttrycka mitt syfte tydligt och med lätthet på Jorden. Må det införlivande av ljus, den förening och integrering som jag får ta emot, förstärka min varelses sanning och vägleda mig vidare i att leva ut min sanning på Jorden. Tack så mycket’.
  • Föreställ dig själv som en blomma, dina kronblad sträcker ut sig från ryggradens bas och kronbladens spetsar når bortom kronchakrat ovanpå huvudet. När Skaparens ljus börjar flöda och genomtränger din gestalt, låt dig själv öppna dig upp för att ta emot vibrationer av sanning direkt från Skaparen. Föreställ dig att dina kronblad vecklar ut sig och öppnas upp till den vackraste blomma. Du befinner dig i blommans mitt och i din varelses kärna finns Skaparens sanning; ditt syfte för denna livstid, din egenskap eller dina egenskaper som din själ önskar förkroppsliga. Skaparens inriktningar på Sanningen genomtränger din varelses kärna och den sanning som du upprätthåller, de förstärker rikligt de egenskaper som din själ önskar förkroppsliga i egenskap av sitt syfte på Jorden. Ta dig tid att njuta av den inre glöden i din sanning. Förnim att den expanderar bortom din föreställning.
  • Känn sanningens ljusstrålar och inriktningar som strömmar ner igenom din gestalt och in i Jorden när du till Moder Jord delar allt som du är och får uppleva. Detta får dig att jorda din gestalt och tar Skaparens egenskaper som du har fått uppleva till de fysiska planen för att du ska få åtnjuta dem.

Ju mer denna övning utövas, desto mer kommer du att få uppleva dess effekter.

Jag ärar sanningen inom er,

Er ständigt närvarande guide,

Master Kuthumi

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...