Det Arkturiska Rådet via Marilyn Raffaele, 24 februari 2019

Det Arkturiska Rådet via Marilyn Raffaele, 24 februari 2019

Per Staffan 25 februari 2019

24 februari 2019

Kära ni, vi och alla andra som hjälper till från de högre dimensionerna är väl medvetna om den smärta och kamp som så många upplever under dessa tider med intensiv negativitet, där saker tycks bli värre snarare än bättre.

De flesta människor förblir helt omedvetna om den tredje dimensionens illusoriska natur och på grund av detta, när de möter något som de inte gillar, kommer de att göra motstånd eller ta till våldsamma handlingar som helt enkelt lägger energi till situationen. Den resulterande uppmärksamheten är emellertid ofta den sak som behövs för att väcka dem som fortfarande är omedvetna om det faktum att det ens finns ett problem.

Den tredje dimensionen formar sin ”verklighet” från substansen i majoritetens kollektivt konditionerade medvetande. Som Gudsvarelser är varje individ en skapare som skapar från substansen i sitt uppnådda tillstånd av medvetande, men majoriteten är ännu inte medveten om detta faktum.

Det är därför det är så viktigt att du alltid matar ditt medvetande med sanning hellre än att låta det fyllas med falska begrepp och övertygelser, helt enkelt för att det är lättare. Ditt medvetande går med dig vart du än går, för det är vem och vad du är. Många tror att flytta till en ny plats eller gå i kloster kommer att förändra deras liv, för att snart upptäcka att detta inte är fallet när samma gamla problem (deras skapelser) återkommer.

Vet att ingen tredimensionell skapelse kan eller skulle någonsin kunna ta bort Verkligheten som hålls oändligt på plats av Gudomlig Lag.

En uppvaknad kollektiv medvetenhet är vad som kommer att uttryckas som en ny och högre dimensionell värld. Slösa inte bort din tid på att leta efter utomjordingar, någon efterlängtad frälsare eller nya politiker som skall göra det. Högre nivåer av ljusfrekvenser löser automatiskt de falska skapelserna av ett världsmedvetande som är genomsyrat av begrepp och övertygelser om dualitet och separation eftersom de inte har någon lag för att hålla dem på plats.

Mörka skapelser från idag och för länge sedan exponeras för att ses av majoriteten. Dessa saker är inte nya men har blivit gömda och ofta bortförklarade som normala, nödvändiga och riktiga. Uppstigningsenergin öppnar ögonen på allt fler människor varje dag och gör det möjligt för dem att inse att många av samhällets långvariga övertygelser varken är sanna eller acceptabla.

Inget som kommer upp i ljuset vid denna tidpunkt är nytt, nej, snarare blir människor äntligen medvetna om dessa saker. Det resulterande kaoset och negativiteten är nödvändiga aspekter av uppstigningsprocessen, eftersom majoriteten först måste se och veta vad de inte vill ha innan de kan bestämma vad de vill ha. Det nya kommer att ersätta det gamla när det gamla tillåts att dö.

Vissa är inte redo eller villiga att förändra något eftersom det skulle störa deras känsla av sin egen betydelse och ekonomiska status. Livet kommer att bli allt svårare för dem som inte är anpassade till de nya och högre frekvenserna. De som vägrar att öppna eller förändra sig på något sätt kommer någon gång att lämna eller flyttas till ett ställe där de kan fortsätta att leva i dualitet och separation.

Eftersom Gaia fortsätter att växla upp till allt högre frekvenser, kommer de som väljer att förbli helt tredimensionella inte att kunna anpassa sig till högre energi. Ingen kan säkert förutsäga när dessa typer av förändringar kommer att inträffa eftersom ni skapar dem nu.

Balansen mellan det Gudomligt kvinnliga och det Gudomligt maskulina är en nödvändig fasett i den evolutionära processen och kommer att fortsätta att utvecklas utåt oberoende av motstånd från endera sidan.

Gamla begrepp och övertygelser är seglivade, för att för många utgör dessa deras grund, representerar deras säkerhet, och är ofta deras ”rätt till berömmelse”. Många lever hela sitt liv och tror att deras trossystem är vilka de är och att om de skulle ändra någonting skulle de inte längre vara den personen.

De så kallade ”helvetets portar” öppnar sig och avslöjar bedrägerier, lögner och teaterspel av många som har låtsats att stå för det gemensamma goda. De som genom okunnighet, personlig lathet och tillfredsställelse har varit omedvetna eller ointresserade av något annat än vad de har fått höra, tvingas att vakna antingen genom personligt trauma eller kollaps av deras trossystem. De som är andligt redo men ignorerar det, bringas till uppvaknande.

Låt inte er falla ned i förtvivlan och depression på grund av vad ni bevittnar omkring er, utan se snarare dessa saker som påminnelser och möjligheter att andligt lysa. Under livstider har ni samlat alla erfarenheter och verktyg som ni behöver för att göra detta. Ni är vägvisarna för dem som är redo att väckas.

När ni bevittnar, upplever eller blir medvetna om negativa händelser, tänk på sanningen som ni känner till. Det betyder inte att ni aldrig kommer att känna er ledsna eller vill att saker kunde vara annorlunda men i stället innebär det att du som en vaken person förstår att ditt första steg är att erkänna den sanning som ligger bakom varje enskild händelse och sedan ta de mänskliga stegen som kan vara nödvändiga.

När detta blir en vana, kommer ni att finna er själva upplevande synkronisitet och lösningar som ni aldrig förväntat eller föreställt er, eftersom när medvetandet blir mindre fyllt med begrepp om hur saker ska eller måste vara, kan det uttrycka sig själv i högre och bättre former.

Det mänskliga sinnet är väldigt begränsat eftersom det inte kan komma åt något utanför det som redan finns i det universella kollektiva medvetandet. Att lyfta kollektivet var uppdraget för Mästaren som kallades Jesus. Han sådde det universella medvetandet med nya och djupare sanningar och gjorde dem tillgängliga för de andligt förberedda att komma åt dem.

Nya idéer, lösningar, uppfinningar och kreativa genombrott av alla slag kan endast nås från deras Källa – den Gudomliga Medvetenheten som ligger helt närvarande men okänd inom varje person.

Låt er personliga evolutionära process flyta utan motstånd, kära ni, lita alltid på att ert Högre Jag vet vad ni behöver, när ni behöver det, och hur det kommer, vilket kan betyda nödvändiga inlärningserfarenheter såväl som andliga sådana.

Oavsett samhällsstatus, utbildning eller religiösa kvalifikationer kan ingen någonsin verkligen med människans sinne veta vad Gud är. Många har försökt och försöker fortfarande medan vissa fortsätter att tro att de har gjort det och därför har rätt att predika sina begränsade begrepp för alla andra.

Ni kan kalla Gud vad helst ni vill, beskriva Gudskvaliteter eller fortsätta att hålla fast vid era favoritkoncept så länge ni vill, men inget av detta kommer att förändra det faktum att GUD ÄR-punkt, och vad GUD ÄR, kan aldrig och kommer aldrig bli helt förstått av det begränsade mänskliga sinnet.

Gud avslöjar DET själv för SIG själv när DET är själsligt klart. Fundera över det här ..

Allt går enligt plan både personligt och globalt, även om det kanske inte ser ut så. Evolutionen, som helt enkelt är processen att komma ihåg vem och vad du är, kan inte stoppas. Den kan undvikas, ignoreras, förnekas och förlöjligas, men aldrig stoppas, för det är en Verklighet som bibehålls och upprätthålls av Gudomlig Lag.

Ni har valt att vara en del av den kraftfulla andliga uppstigningsprocessen som nu äger rum på jorden. Den observeras av de många stjärnväsen från utvecklade planeter som hjälper till, och de kommer att visa sig när mänskligheten är beredd att acceptera att de ens existerar. Många är redan på jorden i mänsklig form, en kärlekshandling från deras sida eftersom de måste sänka sina frekvenser för att inkarnera.

Gör det till en vana att tyst möta alla erfarenheter, både bra och dåliga med orden; ”Gud enbart är Kraft”. Du kommer att upptäcka att det här gör att det tar udden ur allt du bevittnar och hjälper dig att skifta från att återgå till gamla reaktioner.

Vid denna tidpunkt integrerar ni kraftfulla frekvenser i era fysiska kroppar genom nyaktiverade meridianer som kan låta dig känna dig utmattad och deprimerad. Du kan till och med uppleva en känsla av ”dödlighet” och sakna intresse för många saker, människor eller problem som brukade vara viktiga för dig. Detta är ett gott tecken eftersom det betyder att du inte längre är i linje med mycket som utgjorde ditt personliga tredimensionella trossystem.

Koppla av, så att din personliga uppstigningsprocess kan utvecklas utan villkor eller förväntningar. Det handlar om andligt förtroende, något som utan att tveka helt enkelt vet att allt går som det behöver gå.

Du är redo.

 

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                           21/2/2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...