Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 februari, 2021

 

Hur Mänskligheten Håller sig kvar på Uppdraget –
9D:s Arkturiska Råd

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har tyckt att det varit mycket intressant, då vi fått uppleva utvecklingen av det mänskliga medvetandet under en stor del av er linjära tid, och vi har ofta varit mycket imponerade av hur ni alla kunnat möta sådana enorma utmaningar i era liv, och ändå fortsätta. Det är kärleken till varandra som ofta håller er igång. Det är inte tron ​​på någon form av belöning i livet efter. Det är inte för att ni känner ett ansvar eller en skyldighet gentemot andra, som får er att stanna kvar när ni möter dessa utmaningar. Det är kärleken ni känner för de omkring er, som hjälper er att uthärda de tuffaste tiderna.

Ni är där för att göra mer än att bara överleva under denna livstid, och ni gör det så mycket lättare för er själva, om ni släpper de gamla sätten av att leva på planeten Jorden. Vi ser så många av er som vill vara till nytta för era medmänniskor, på grund av den kärlek ni har för de omkring er, och för mänskligheten i allmänhet. Livet kan vara väldigt utmanande för er som är vakna, för ni är av naturen inte lika intresserade av att samla på saker, pengar och ha makt. Ni är mer intresserade av att se mänskligheten komma samman och utvecklas, så att ni kan stiga upp som ett kollektiv.

Och när ni ser människor göra saker och hör folk säga saker som slår ner ert hopp om att detta verkligen kommer att hända, stannar ni kvar på ert uppdrag på grund av kärleken inom er. Kärlek är det viktigaste verktyget ni har i er verktygslåda. Ni kan aldrig slösa bort kärlek. Ni kan tillbringa hela ert liv med att älska någon som inte har förmågan att älska er tillbaka, och inget av den kärleken skulle vara bortslösad, eftersom ni skulle vara i det tillstånd som bäst återspeglar vilka ni är som Varelser från Källans Energi.

Ni kan inte kontrollera det andra tillåter flöda genom dem, men ni kan fortsätta vara exempel för resten av mänskligheten på hur det görs. Därför är det är så viktigt för er att ha era hjärtan öppna. Det är därför det är så viktigt för er att vara den kärlek ni vill vara omgiven av i era liv. För om ni inte håller fast vid att vara med om den här uppstigningen till slutet, kommer resten av mänskligheten inte att ha ankaret, den solida grunden av kärlek som ni alla fortsätter att tillhandahålla, trots era egna strider, trots er ensamhet, trots de gånger ni känner förtvivlan. Ni fortsätter. Ni fortsätter att älska, och ni fortsätter att göra denna resa av uppstigning, till bästa möjliga åktur.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...