Arkturierna via Daniel Scranton, 5 februari, 2018

Arkturierna, 5 februari 2018

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det finns mycket energi som håller på att förändras på er planet. Ni förändras på så många sätt att det ibland är svårt för oss att hänga med. Vi ser att ni alla skiftar från att känna er oförmögna till att stärka er själva bortom det som har varit det huvudsakliga operativsystemet på Jorden under en ganska lång tid.

Ni skiftar till självbestämmandemakt när ni tar ert liv i era egna kreativa händer och släpper tanken på att det finns andra i maktposition, som möjligen kan göra det jobbet för er. Ni har alla tillgängliga verktyg och nu har ni, mer än någonsin, den katalysiska händelsen.

Ni har vänt er till andra för att förändra verkligheten omkring er under en längre tid. Några har till och med förväntat sig att naturkatastrofer ska inleda en ny tid, en ny tidsålder. Men självbestämmandeenergierna finns överallt omkring er. De väntar på att ni ska förändra ert medvetande och ta till er dem. De uppmanar er att lära känna er själva som mäktiga varelser av kärlek och ljus, som vill se en positiv förändring i det sätt som alla människor på Jorden lever sina liv.

Ni är företrädare i frontlinjen, om ni läser detta meddelande. Ni är redo att tillkännage för världen att ni har befogenhet, genom er egen fria vilja och genom den energi som ni har tillgång till inom er själva, att skapa en ny värld. Den värld som ni vill leva och bo i, är den värld som finns potentiellt inom var och en av er.

Precis som ni har verktyg och material i er värld för att bygga ett hus, har ni verktyg och material i er värld för att skapa den nya Jorden. Men ni måste vara inspirerade för att vidta nödvändiga åtgärder, och i det här fallet är åtgärderna mer av en intention, en önskan och en villighet att fokusera.

De som är redo och villiga att engagera sig i självbestämmandets energier, kommer att vara de som leder vägen till den nya Jorden. Det här är er inbjudan till att bli en av de ledarna.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...