Sananda via Jahn J Kassl, 5 februari 2018

Sananda via Jahn J Kassl, 5 februari 2018

 

NUETS MEDVETENHET

Väntans tid är över, och fler och fler människor kommer in i nuets medvetenhet.

Jag är MÄSTARE KRISTUS

 

Älskade människor,

”Nuets medvetenhet” beskrivs som den klara medvetenheten om allt som finns i nuet. En människa som är kapabel till detta, lever här och nu, och känner sig aldrig otålig.

Otålighet uppstår när en person bara fokuserar på en viss del av sitt liv, eller på livet i allmänhet.

Denna begränsade medvetenhet leder till missuppfattningar och felaktiga slutsatser. Det innebär att det högsta målet är, att all andlig utveckling innebär att se och bli medveten om den stora bilden, och att återfå det fulla perspektivet inte bara på en del av livet, utan på hela livet.

ATT UPPHÖRA MED “FRUSTRATIONEN ÖVER UPPSTIGNINGEN”

OCH BÖRJA SE KLART

Idag upplever många människor en slags “frustration beträffande uppstigningen”. Dagen D verkar inte komma, och ett mer upplyst mänskligt samhälle verkar mer avlägset än någonsin. Det verkar som om Gud har vänt sig bort från denna jord, snarare än mot den, som den har förmedlats i de många budskapen av ljus. Det verkar som om allt är fel, upp och ner, fel förklaras som rätt och dåligt som bra. Och det verkar som om fler och fler människor går under på grund av dessa bedrägerier. Älskade människor: Det är inte som det verkar!

VERKLIGHETEN ÄR SOM FÖLJER:

  • Uppvaknandet fortsätter. Och det som händer är detta – under ytan och bakom det synliga – återfår fler och fler människor sin ursprungliga kraft. Denna process har pågått under de senaste decennierna, och fortsätter att göra det nu, tyst och obemärkt för “allmänheten”. Denna diskretion är bästa skyddet mot negativa influenser. Så dessa människor är kloka som slutför sin egen omvandling i hemlighet, tills de fullt uppväckta “offentliggör det”.
  • Planeten jorden håller på att rekonstrueras. Det betyder att galaktiska styrkor av ljus, och Gud själv, sätter tillbaka förlorade bitar av Moder Jord, och återställer den ursprungliga skapelsens ordning. Detta är en kosmisk process av healing, som ägnas mycket uppmärksamhet.
  • De mörka ledarna på jorden förlorar sitt inflytande. Det är det faktumet som tvingar dem att ta till stora, och ofta skrämmande åtgärder. Allt eftersom dagen de ska bytas ut närmar sig, blir deras vilja starkare av att lämna en “bränd jord” efter sig. Det är därför det för allt för många, verkar som om inget händer, eller blir värre. Det får dem att ge upp och lämna vägen av transformation.

Tiden som kommer framöver, blir varje individ uppmanad att expandera sin medvetenhet bortom det som är synbart, till rum-tid.

Otillfredsställelse, disharmoni och otålighet måste försvinna från era hjärtan, för att göra livet här och nu möjligt.

Tidlöst varande är verkligheten, inte korsetten av tid som ni känner er instängda i på detta plan. Denna korsett kan lossas genom att öka er medvetenhet, och kan tas bort genom att ni får ett helhetsperspektiv på sakernas natur.

Det är därför som en ökad och expanderande medvetenhet är av största vikt – det måste påpekas om och om igen.

  • Det avgörande är vad som händer inom er, inte vad som händer i omvärlden.
  • Det viktiga är vad ni kan ge till mänskligheten, inte vad ni förväntar er att världen ska ge er själva.
  • Och det är viktigt att ni med er medvetenhet ser igenom den illusion som rum-tiden skapar i ert sinne, och tolkar det på rätt sätt.

FRIGÖRANDET AV KRISTUSMEDVETENHETEN

Medan ni främjar ert eget uppvaknande så gott ni kan, har en ny egenskap av tid anlänt. De som drabbades av otålighet och vars förväntningar blev en besvikelse, kan nu sträcka på sig. Denna egenskap av tiden frigör ny energi för upplysning, och vissa av de hinder som var för stora tidigare, kan nu övervinnas.

Frigörandet av energin i Kristusmedvetenheten, utgör det största stödet nu, för att ta de nödvändiga stegen till uppvaknande. Mänskliga hjärtan öppnas för ovillkorlig kärlek, och medvetenheten får en klar och obehindrad syn på livet, här och nu.

Så jag bjuder in er, som sitter där trötta vid vägkanten, och inte vill ta på er era vandringsskor igen, eftersom ni blivit för utmattade av vägen och livet, för att kalla på det gudomliga ljuset ännu en gång.

Nya och kraftfulla egenskaper av ljus – energifält av livet som direkt korresponderar till människans DNA – har kommit och vävs fortfarande in i jordens magnetiska rutnät. Detta skapar en perfekt miljö för alla fortsatta transformationsprocesser, och är lämpliga för total healing av det mänskliga hjärtat.

Tiden har kommit när tiden förlorar sin betydelse. Människor vaknar upp på sätt som nästan varit omöjligt fram till nu.

Ni styrs inte längre av tiden, utan tiden styrs av ert medvetande.

Medan tiden på jorden verkar passera precis som tidigare, ombesörjer er inre klocka en ny rytm: en oändlig tidlös verklighet på jorden.

Jag är MÄSTARE KRISTUS

Jag är människa och ande, ljus och kärlek.

JAG ÄR DU.

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...