Arkturierna via Natalie Glasson, 10 november, 2023

 

Hälsningar till er älskade ljusvarelser på jorden, vi är Arkturianerna. Vi kommer fram som en kollektiv vibration och civilisation och delar med oss av vår energi, vår visdom, och vårt stöd till er nu. Vi är här för att dela med oss av klarhet och sätt på vilka ni kan utveckla er egen inre klarhet. Vi talar särskilt om det sätt på vilket ni uppfattar er själva och er yttre verklighet. 

Du kanske tror att du har ett klart perspektiv på vem du är och på verkligheten och existensen omkring dig. Ni kanske tror att det bara finns sanning och att sanningen är närvarande och att ni kan känna igen den tydligt. Vi vill dela med oss av att det finns många aspekter av ert väsen som påverkar hur ni uppfattar er själva och verkligheten omkring er. Dessa olika aspekter av din varelse skapar vissa bilder, visioner, övertygelser och förståelser som verkar oerhört verkliga och sanna för dig. 

Ett exempel på detta är att dina övertygelser påverkar vad du skapar och vad du ser genom dina fysiska ögon. Dina övertygelser finns i ditt väsen, i dina celler och särskilt i cellerna i dina ögon, liksom i ditt tredje ögonchakra som är kopplat till dina ögon. Föreställ dig alla de föreställningar som du har. Vissa kanske du är medveten om, andra kanske inte. Vissa kan vara positiva och uppmuntrande, andra inte. Dessa övertygelser påverkar ditt tredje ögonchakra och dina fysiska ögon, och i sanning, allt annat som är kopplat till dessa områden. Det är som om ditt trossystem hålls inom ditt tredje ögonchakra och dina fysiska ögon. Dessa övertygelser påverkar vad du väljer att manifestera genom ditt Tredje Ögon Chakra och vad du väljer att se genom dina fysiska ögon. 

Om du tror att världen är en kaotisk plats kommer du att skapa det genom ditt tredje ögonchakra, och i sanning, hela din varelse. Du kommer också att se det med dina fysiska ögon. Det kan nästan vara så att du gör det goda i världen och den fred som finns osynlig. Dina ögon och naturligtvis din medvetenhet och ditt sinne … allt är kopplat … drar dig till kaoset, så att allt annat blockeras och du bara ser kaoset i världen och kaoset i andra människor. Eftersom du ser det fysiskt, har du fått bekräftat att det är sanningen och därför verkar det sant och absolut för dig. 

Om ditt trossystem förändras – att det bara finns gott i världen och att bara goda saker händer dig – då kommer du att börja skapa med ditt sinne och naturligtvis din Tredje Ögonchakra, och i sanning, hela din varelse, att detta är fallet. Du kommer att attrahera dessa upplevelser in i din verklighet. Dina ögon – dina fysiska ögon – kommer att dra dig till omständigheter och upplevelser där du inser att världen omkring dig är bra. Du har fått bekräftelse och det blir din sanning. 

Denna förklaring är oerhört enkel. Det finns många mer invecklade och detaljerade aspekter av denna process. Vi, Arkturianerna, vill att ni ska förstå att ni väljer att se/känna och bekräfta en upplevelse – vad ni vill se i världen. Allt detta kommer genom ert väsen, ert sinne, era trossystem, ert Tredje öga och även era fysiska ögon stöder denna process. Vi går in i ett utrymme där vi inser att det sätt på vilket du känner igen dig själv och världen omkring dig kanske inte nödvändigtvis är sanningen. Men det är er sanning i det ögonblicket, på grund av de trossystem, de sår, det bagage, den transformation och den upplysning som ni har uppnått hittills. 

Det sätt på vilket ni uppfattar världen kanske inte nödvändigtvis är sanningen, men det är sanningen om ert eget väsen, i det ögonblicket. Därför förstår vi att ditt perspektiv på dig själv och världen omkring dig kommer att skifta och förändras i takt med att du växer. När du släpper skador och läkning sker, förankras nya övertygelser i ditt väsen och nya förståelser förverkligas. Du och världen omkring dig kommer aldrig att bli densamma igen eftersom du aldrig kommer att bli densamma igen. Du är precis den du är, i ögonblicket. 

Vi inser att det finns ett enormt flöde och en enorm flexibilitet i ert väsen och även i verkligheten omkring er. Många av er kanske säger att ni inte vill se kaoset, traumat eller smärtan i världen. Kanske fokuserar ni på det positiva och ändå verkar det fortfarande vara närvarande. Kom ihåg att vi arbetar med en kollektiv vibration så skiftningar som ni gör påverkar mänsklighetens kollektiva energi och gradvis kommer skiftningar att äga rum. Det kan krävas en mängd energi för att komma in i den fysiska vibrationen och för att påverka och omvandla den fysiska vibrationen. Ibland kan det kännas som om det finns en koppling mellan energi och fysikalitet bara för att det tar längre tid att påverka den fysiska verkligheten. Det är också viktigt att inse att det kan finnas övertygelser inom er varelse som ni ännu inte har erkänt – rädslor, sår, trauma – och dessa kan ni känna igen genom hur ni reagerar på vissa smärtor eller lidande i världen, och att känna igen vad ni skapar och hur det är kopplat till ert trossystem. Att få klarhet, i er verklighet och ert väsen, och även er andliga tillväxt, kommer faktiskt från ett utrymme där ni inser att ni skapar och väljer allt – skapar och väljer även bristen på klarhet, förvirringen, missförståndet, vad ni än kan uppleva. 

Inom ditt väsen, inom din själ, din essens … och du kan gå in i din själ och essens genom ditt hjärtrum – ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra … där finns energin av klarhet. Du kan börja prägla denna energi av klarhet i ditt Tredje Öga Chakra, i ditt sinne, i dina trossystem och naturligtvis i dina fysiska ögon. Föreställ er, om era fysiska ögon – cellerna i era ögon – höll vibrationen av klarhet – klart seende, klar vision, klart tänkande, allt som ni förknippar med klarhet. Detta skulle påverka det fysiska sätt på vilket du ser jorden och dig själv på ett mycket dramatiskt sätt. 

Vi, Arkturianerna, inbjuder er att experimentera med detta – att ansluta er till den inre klarhetens energi – låta den stråla ut, låta den komma in i ert Tredje Ögon Chakra, ert sinne, era varelsesystem och era fysiska ögon så att dessa områden dränks i er inre sanningsenliga klarhetsenergi. Tillåt dig själv att uppleva detta dagligen och lägg märke till eventuella förändringar som sker i hur du uppfattar dig själv, andra och världen omkring dig, och den klarhet som du tar till dig. 

Vi tackar er. Vi är arkturianerna.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *