Arkturierna via Daniel Scranton, 5 januari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 5 januari 2018

 

Att Ta Emot Arkturisk Kärlek & Ljus ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har höjt frekvensen av er vibration till en högre nivå genom våra överföringar till er. Vi har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att se till att vi inte skickar er för mycket kärlek och ljus. Vi vet att ni har era egna sätt att höja er vibration, och vi försöker bara förbättra den processen. Faktum är att de som inte medvetet höjer sin vibration påverkas inte av något som vi skickar till er.

Det är de som är öppna för att ta emot och är i rätt frekvensområde som drar mest nytta av det vi överför. Och självklart, om ni får våra meddelanden så blir ni också aktiverade. Och dessa aktiveringar kommer att leda till att er vibration ökar. Ni har inom er Arkturisk DNA, och ni består till viss del av Arkturisk energi. Ni består av energier från hela galaxen.

Men när ni är aktiverade i er Arkturiska energi och DNA, kommer ni tillbaka på ett sätt till de livstider ni har tillbringat i vårt stjärnsystem. Och det Arkturiska stjärnsystemet är en plats där själar inkarnerar för att utforska sin andlighet och uppleva andlig tillväxt.

Nästa fas av detta samarbete mellan oss kommer att vara när ni släpper in mer av oss och börjar komma ihåg dessa liv i vårt stjärnsystem. På det sättet kommer ni att känna er som redan färdiga andliga mästare, och ni kommer att frambringa kunskapen, färdigheterna, förmågorna och minnena till denna inkarnation.

Ni kommer att se saker annorlunda. Ni kommer att uppleva dem genom andra ögon, och er förmåga till kärlek och medkänsla ökar. Det här är den överenskommelse som vi gjorde med er innan ni inkarnerade, och vi spelar helt enkelt vår roll.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

You may also like...