Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 10 februari 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 10 februari 2019

Per Staffan 11 februari 2019

Kära ni, med kärlek och Ljus talar vi om evolutionens skiftande energier, som nu väcker många till en djupare verklighet. Fortsätt tyst och hemligt att hålla fast vid er högsta medvetenhet, så att den kan styra era handlingar och öppna er för mer.

Varje dag när allt fler själar väcker sanningen om sig själva och andra, läggs mer högvibrerande Ljus till det kollektiva medvetandet som i sin tur börjar manifesteras i världen som en önskan hos mänskligheten om högre och bättre former av regering, hälsa, och andlighet. Människor börjar se och acceptera att det faktiskt finns bättre sätt att göra nästan allt.

Det kaos som ni bevittnar är inte slutet på någonting verkligt, utan återspeglar snarare den födslosmärta som är nödvändig för födseln av ett nytt världsmedvetande.

Livstiderna som har levts i dualitetens energier och separation har resulterat i ett universellt medvetande som är ingrott med illusoriska begrepp, som utgår från att det materiella är allt som finns och att om inte något kan ses eller beröras så är det inte verkligt. Faktum är att många av era forskare redan är väl medvetna om att det som uppfattas genom sinnena som materia i själva verket är energi.

Det finns mycket på väg som vi inte kan dela med er, för vårt och andra högdimensionella varelsers jobb är att guida dig i dina val, istället för att göra dem för dig. Håll dig till det nuvarande ögonblicket så gott du kan, och lev din högsta medvetenhet i varje aktivitet på dagen. I verkligheten kan du bara leva i nuet eftersom det inte finns något annat. Många upptäcker att livet blir väldigt mycket lättare när man lever på detta sätt.

Du är det faktiska innehållet i allt som är verkligt, själva kärnan i Guds Medvetenhet individualiserad, som framträder som form. Därför har du nu och alltid varit själva substansen av helhet, fullständighet, överflöd, glädje, fred, harmoni etc. – Det är det som du är gjord av. Du är inte en fysisk kropp med en liten andlig glödlampa inuti, utan det Gudomliga Ljusets fullständighet som manifesteras på jorden genom den täthet som krävs för att leva i tredimensionell energi.

Det enda som skiljer människor från att uppleva sin redan närvarande helhet är tron att de är skilda från den – skapare som helt och hållet skapar brist och begränsning i alla dess former. Det finns inget dömande i detta eftersom mänskligheten har utsatts för de tätare energierna under eoner av tid, under vilka det blev nödvändigt att skapa ett system som skulle göra det möjligt för dem att överleva. Detta föråldrade system är vad mänskligheten nu kämpar med för att utvecklas bortom.

Eftersom ni är skapare som inte längre är okunniga om de djupare sanningarna, måste ni leva er medvetenhet snarare än att fortsätta att hålla fast vid det som har fungerat tidigare, annars kommer ni helt enkelt fortsätta att skapa och uppleva samma gamla tredimensionella problem och undra varför. De ständigt ökande frekvenserna av Ljus vid denna tid gör att skapelser kan manifesteras allt snabbare.

Vid en viss punkt är det inte längre nödvändigt att fortsätta leta efter gammal programmering och gamla fel att rensa, för när ni börjar leva som Ljus och sanning, löser de högre frekvenserna automatiskt de lägre resonanserna inom och utan. Denna insikt tar bort behovet av “skyddande arbete” som det lärs ut i metafysiken eftersom ditt medvetande om Ljus är ditt skydd.

Lägre resonerande energi kan inte komma in i den Högre eftersom det inte finns någon anslutning utan denna sanning måste inses, hellre än att ses som bara ett annat verktyg för att skydda sig från något utanför sig själv.

Fri vilja är en universell andlig lag som gör det möjligt för varje individ att göra de val de önskar. Ingen kommer att rädda någon eller göra jobbet för dig. Det finns ingen gammal man i himlen som tittar på och väntar på att en person ska bli tillräckligt bra.

“Frälsare” representerar den stora illusionen som skapats över tiden genom lidandet av det omedvetna-hoppet fött från en tro på separation. Ingen guru, präst, helig man, teknik eller undervisning är någonsin eller kan någonsin rädda dig från dina egna fria viljans val. Dessa saker kan vara kraftfulla verktyg som varnar dig i ditt personliga trossystem, men bara du kan göra förändringarna.

Att leva andligt betyder inte att man slår ut med händerna vid varje negativ händelse medan man skriker; “Gud är allt” och sedan gör ingenting. Att förklara absolut sanning innan den uppnår medvetenhet är att låtsas om ett tillstånd av medvetenhet som ännu inte uppnåtts – en mycket tredimensionell aktivitet

Detta händer ofta med seriösa andliga studenter, lärare och kanaliserare etc. som felaktigt tror att de aldrig får låta andra se att de har “mänskliga” problem i den falska tron att det skulle göra deras arbete ogiltigt. Låtsas aldrig ett medvetandetillstånd som ännu inte uppnåtts. Om du är förkyld, acceptera det för vad det är. Om du har problem, se bara djupare in i det, men förneka det inte. Icke-motstånd är en kärnfasett av andligt liv.

Att leva andligt innebär att man går igenom de normala aktiviteterna i varje dag, fattar beslut och utför uppgifter, men på ett sätt som speglar en inre medvetenhet om varje individs gudomliga natur och sanningen som ligger bakom uppträdanden. Gå inom ofta, erkänn alltings verklighet – natur, företag, folk, regering. Så småningom kommer de sanningar du utövar att bli ditt uppnådda tillstånd av medvetande och du lever dem automatiskt utan medvetna ansträngningar. De blir du.

Ett exempel på detta är ärlighet. Vid denna tidpunkt på din resa blir du helt enkelt aldrig frestad att stjäla. Ärlighet har blivit ditt uppnådda tillstånd av medvetande och ingen ansträngning behövs för att vara ärlig. En annan person kan bli frestad, men håller tillbaka eftersom han har intellektuell kunskap om det riktiga i ärlighet även om det bara är rädsla för lagen. Det finns de som kommer att dra all fördel av att stjäla utan ånger eftersom deras medvetenhetstillstånd bara innehåller separationsbegrepp.

Ett av de största problemen som oroar det tredimensionella kollektivet är brist på pengar, resurser, information etc. Att be om dessa saker skapar dem bara för att du skapar ditt trossystem och om ditt medvetenhetstillstånd är ett av brist och begränsning är detta vad du kommer att skapa. Att ständigt berätta för dig själv att; “jag har inte”. gör det möjligt att perfekt skapa erfarenheter av ” har inte “.

När du försöker ändra något från en plats för motstånd eller lösa problem på problemets nivå, ger du dem kraft. Villkoren för rika och fattiga representerar likaledes dualitet och ingen av dem har annat än tron på dem som håller dem på plats vilket innebär att de är föremål för förändring mycket snabbt.

Andligt överflöd hålls oändligt på plats av Gudomlig Lag och strömmar från förverkligandet av “Jag har för att Jag är”. Detta är det högre sättet att förstå överflöd. Ett tillstånd av medvetande som förstår pengar som den materiella formen av självuppehållande/självbibehållen fullständighet, som kommer att manifestera det utåt och ofta genom oväntade vägar, men vet att det aldrig kommer från dem.

Betala dina räkningar med insikten att på grund av enhet, flyttar du helt enkelt former av oändlig energi från din högra sida till din vänstra. Låt föremål, pengar, varor flöda fritt genom dig med den insikten att de flyter från en oändlig Källa inombords och inte från dig personligen där du kan bli uttömd. Brist är som en person som har ett stort bankkonto någonstans som de inte vet om och som fortsätter att leva livet som ett fattighjon medan pengarna ligger och väntar.

Vet att du är själva substansen från vilken dollarsedlar skapas. Överflöd är inte bara pengar, det är helhet och fullständighet i alla dess former, och du kan aldrig vara skild från det oavsett hur mycket du försöker. Vet att varifrån ditt personliga ekonomiska överflöd verkar komma ifrån (jobb, familj, man eller fru, arv) kommer det verkligen inte från dessa saker utan snarare genom dessa som ditt eget medvetenhetstillstånd i uttryck.

De som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet tror att överflöd kommer från utsidan av dem själva och tror att de har fullkomlig rättighet att slåss, stjäla eller använda andra medel för att hålla det i rörelse och öka. Detta är fortfarande mentaliteten hos många tredimensionella bolag och företag. Ni är dock redo att flytta in i sanningens överflöd.

Överflöd som med all sanning, kan inte plötsligt manifesteras i sin fullhet utan substansen till det-medvetandet. Att känna till en sanning intellektuellt är bara det första steget mot att uppnå medvetandet av det men det betyder aldrig att inte göra någonting. Först vet du sanningen och tar sedan vilka som helst mänskliga steg som du är vägledd att ta. Ofta behöver en person bara ta ett jobb, vilket jobb som helst, för att få flödet av rörelse.

Att luta sig tillbaka och vänta på att andra skall uppskatta och belöna dig för din undervisning eller erfarenhet i den exakta form du önskar eller tror du förtjänar, skapar oftast exakt det -väntan.

Alla skapar genom sitt medvetande, men majoriteten är inte medveten om att de gör det. Men döm aldrig, för under dessa tider av planetutveckling skapar många inte erfarenheter från en plats av ouppväckt medvetenhet utan kompletterar i stället en livsplan som valts före födelsen som nödvändig för deras andliga utveckling.

När en person börjar meditera, läsa och allvarligt studera sanningen, indikerar de automatiskt till sitt Högre Jag att de är redo för mer och det “andliga tåget” lämnar stationen. Vissa tror att allt kommer att bli rosor och ljus från och med då, men ingenting kan vara längre från sanningen som de flesta av er har upptäckt.

Vad som händer är att sökaren har öppnat dörrar och tillåtit ljus att skina på allt som gömmer sig där. Gamla och täta energier lever fortfarande och väl i cellulärt minne och manifesteras när deras nuvarande trossystem börjar ses med mer vakna ögon. För de flesta är det här en tid under vilken “Sk .. börjar träffa den andliga fläkten”, så att säga, och lämnar den uppvaknande andliga studenten att tro att han/hon gör något fel.

Nej, kära ni, denna erfarenhet indikerar att ni gör det rätt. För att kunna öppna och integrera sanningens högre frekvenser måste varje själ först rensa bort det gamla och föråldrade. Detta är meningen bakom bibelns uttalande om att inte hälla nytt vin i gamla vinssäckar.

Detta utvecklingsstadium har kallats själens “mörka natt”, och kommer till varje person på något sätt längs vägen. Det är en tid att känna sig förlorad, ensam, och till och med i tvivel om huruvida det verkligen finns en Gud. Personens tidigare bekväma trossystem fungerar inte längre och de kan inte ens förklara det för dem som alltid har varit närmast dem.

Välj att inte motstå denna upplevelse, utan förstå “Själens mörka natt” som en viktig och nödvändig del av den evolutionära resan. Det kan kännas negativt, men det är en tid fylld med levande vital energi som leder personen till ett mer utvecklat tillstånd av medvetande. Om du behöver, tillåt dig att gråta, vara ensam och sörja förlusten av det som snabbt blir det förflutna utan skuld. Kom bara ihåg att fortsätta, för det här är bara en parentes i processen.

Du är andligt redo för att låta ditt goda strömma från ett medvetet förverkligande av din enhet med allt som Källan är. Andligt gott vet ingen motsats, fluktuerar inte och kan betraktas som alltid närvarande. Att fortsätta att söka människors goda och ta bort människors dåliga måste inte längre vara din medvetenhet om du seriöst försöker flytta bortom dualitet och separation.

Vet att ni alltid guidas. Lyssna på och lita på er intuitions tysta röst. Sluta försöka planera varje detalj i era liv enligt uppfattningar om hur saker måste vara för att vara rätt.

Ni är redo kära ni, ni är mer än redo.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 10/2/2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...