Arkturierna via Daniel Scranton, 5 mars 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 5 mars 2018

 

Att Slå Samman Er Gudomlighet med det Fysiska ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

När ni väcker ert medvetande medan ni fortfarande är i en fysisk kropp, kommer det alltid att bli en anpassningsperiod. Vanligtvis så är det som ni känner mest, en önskan att bli mer än vad ni är i nuet. När ni förstår att det är möjligt att förverkliga er Gudomlighet, då tenderar ni att uppleva vad det skulle kunna vara. Men era första steg är oftast i riktning mot att gå upp och ut ur era fysiska kroppar.

Det verkar så att säga, logiskt sett, som om kombinationen av Gudomlighet och fysikalitet är omöjlig. Den är dock mycket möjlig, och den har inte bara uppnåtts av en individ, den som är känd som Jesus Kristus. Det är många som har haft den erfarenheten, och nu har ni en hel planet av varelser som kommer att väcka kunskapen om den Gudomligheten och de måste då självklart assimilera den informationen.

Vad de av er som redan är uppvaknade har till uppgift att göra är att leda genom exempel. Ni är de som ska gå först in i det okända området, men ni kommer att göra det på ett mycket jordat sätt. Ni kommer att jorda mer Källenergi i era fysiska fordon, förvandla dem och ge er ett mycket annorlunda perspektiv på det fysiska.

Det fysiska riket utan så många begränsningar är en vacker plats att bo. Ni kommer att mötas av nya utmaningar, vilket alltid kommer att vara fallet, men ni kommer att välkomna de utmaningarna, medvetna om att ni kommer att fortsätta att lära er hela tiden. Ni kommer att bli bättre navigatörer av era fysiska fordon medan ni håller en enorm mängd kraft, och ni kommer att leda vägen.

Ni kommer att upptäcka hur lätt det är att hjälpa andra eftersom ni enkelt kommer att hjälpa dem att bli vad de redan är.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er.”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...