Dikt via Per Beronius, Galenskapen i repris, eller …, 6 mars, 2018

Ämne: Galenskapen i repris, eller …
Meddelande:
I många tusenden år
har människan.
Av den illusoriska tiden fångad
sökt i det yttre.
Där innehav av egendomar
upphöjts, till en livets nödvändighet
och norm.
Dessa illusionens beläten
utan att något det minsta förstå
vad som av Skaparen var tänkt och menat
när ljuset blev till.
I en blindhetens
och dövhetens illusoriska cirkelgång
har vi fortsatt att trampa vatten.
Med blicken mot det yttre vänd
där platt intet står att finna.
Hög tid
i denna, den nya tiden
med sina nådens dagar
vända på kuttingen
helt om.
Söka inåt
mot vårt Hjärtas innersta inre
åt det håll.
Där den verkliga verkligheten
sig befinner.
Valet vårt eget
tröska på som förr
eller fortsätta framåt.
Mot Himmelriket på Jorden
Med vår Gudagivna
fria vilja given.
Detta epos
från den eteriska världen kommet
av Per Beronius satt på pränt.
____________________________
__________________________________________________
Vi som i mänsklig skepnad, söker vår väg på Jorden, med våra
fysiska sinnen, blott små fragment, av verkligheten uppfattar
kanske därför, det obegripliga vi möter på vår väg, meningslöst
synes, låt oss då minnas att allt som oss händer det obegripliga
det till synes meningslösa, det för oss mest obetydliga, en
mening, ett högre syfte har, om vi detta i ödmjukhet accepterar
och tillitsfullt, följer den väg, som hjärtat oss bjuder, kanske en
dag, till insikt vi kommer, att allt vi möter, allt som oss händer
det till synes helt meningslösa, det för oss mest obetydliga
en mening, ett högre syfte har.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 3 Evigheten
Utgiven 2005.

Du gillar kanske också...