Arkturierna via Daniel Scranton, 7 december, 2017

Arkturierna, 7 december 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni favoriserar ofta de delar av er själva som visar världen hur speciella ni är. Ni tycker om de delar av er själva som kommer att ge er kärlek från andra människor. De delar av er själva som ni skäms för, därför att andra har lärt er att de är skamliga, är de delar som behöver mest kärlek.

Om ni döljer dem tillräckligt länge för andra kan ni förneka att de finns för er själva, men med den brist på kärlek som ni visar dessa delar, i kombination med brist på kärlek från resten av världen, gör att dessa delar av er själva kommer att tyna bort. Ni tar bort en del av er själva på grund av någon annans fördomar.

Om ni kan titta på de delar av er själva som samhället anser som icke acceptabla och lär er att älska dem, kan ni sätta tillbaka bitarna som har saknats. Ni kan ta med de delarna av er själva som ni inte tycker om in i ljuset, och överskölja dem med den kärlek som finns inom er. Genom att göra det kan ni sätta igång en förändring inom er själva, därför att ingenting någonsin kan döljas för resten av kollektivet.

När ni bestämmer er för att ni kan älska alla delar av er själva, kommer den informationen att delas med resten av kollektivet, eftersom ni alla står i förbindelse med varandra. Vare sig någon i kollektivet vet att det ursprungligen kommer från er eller inte, kommer tillstånd att beviljas andra att älska alla delar av sig själva, även handlingar som samhället anser vara oförlåtliga.

Alla delar av er är delar av Källan, och Källan är Kärlek. Ni kan hitta den kärleken inom er själva, för när ni lever i ett samhälle av människor som till fullo älskar sig själva, så lever ni i ett samhälle som närmar sig himlen på Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...