Arkturierna via Marilyn Raffaele, 1 maj

kanalsol

Arkturierna, 1 maj 2016
via Marilyn Raffaele

 

Mina Kära! Vi välkomnar er i dessa tider när nya och högre medvetandetillstånd snabbt håller på att bli normen hos en växande majoritet. Många barn som föds vid denna tid är faktiskt mycket utvecklade Ljusvarelser som har kommit, inte för att lösa karma eller rensa personlig energi utan helt enkelt för att hjälpa till med uppstigningsprocessen genom tillskottet av deras Ljus.

Detta kan observeras då ni blir medveten om de många “underbarn” som verkar dyka upp i världen just nu – barn som är långt före vad som anses normalt i intelligens, konstnärliga och psykiska förmågor. I själva verket finns det inga barn, eftersom varje själ har gått igenom många tidigare liv. Att låta själen i ett barns kropp utvecklas till sin egen person, är den heliga uppgiften för varje förälder eller vårdnadshavare.

Kära föräldrar och far-/morföräldrar, om ni har välsignats med ett av dessa “speciella” barn, förvänta er inte eller försök tvinga in dem i den samhälleliga formen ni blev uppfostrad med. Dessa “new age-barn” behöver självständighet tillsammans med kärlek och struktur. Många förälder till ett sådant barn har upptäckt att de inte lätt faller in i blind lydnad till någon samhällsregel. Deras åsikter måste lyssnas på och hedras, men inom strukturen av kärleksfull vägledning och regler som är anpassade för att passa deras behov och förmågor.

Barn måste få känna frisk luft, uppleva naturen och känna smuts på sina händer. De måste tillåtas att inte göra någonting alls då och då – fri från kretslopp av kontinuerlig verksamhet och tekniska leksaker. Föräldrar kommer också märka att livet blir lättare, med perioder för att göra ingenting. Varje själ behöver lugn och ro för att centrera, oavsett hans jordålder. Barn behöver kärlek, inte kontinuerlig aktivitet och materialkoncept av kärlek. Kärlek låter knoppen utvecklas och blomstra inom en energi av trygghet och säkerhet.

Mindre barn är ännu inte helt integrerade i tredje-dimensionell energi och därför minns många av dem sina liv och ser vänner från andra sidan. Vissa ser lätt kroppslösa varelser och kan bli rädda. Ignorera inte de historier ert barn kan berätta om människorna i deras sovrum. Det kan vara en möjlighet för föräldrar, att lära dem att de aldrig är i fara och att de har förmågan att säga till dessa människor att gå. Ofta kommer barn från den andra sidan för att leka, eftersom barnet kan se dem. Dessa är de “osynliga” lekkamraterna som så många barn talar om och föräldrar ofta skämtar om.

Många “new age”-barn är från planeter som är mycket mer utvecklade än jorden och är således helt uttråkade med vad de förväntas lära sig i världens nödställda skolsystem. De blir ofta diagnostiserade med ADD och ges läkemedel. För att bli balanserade vuxna behöver barn konst, musik, skapande verksamhet och lov som så många skolor har eliminerat.

Barn behöver utmaningar som passar deras medvetandetillstånd och behöver lära sig hur man handskas med besvikelse lika väl som framgång. Det är inte kärleksfullt att lära ett barn att allt de gör är perfekt och alltid förtjänar ett blått band, eftersom det inte förbereder dem för att leva bland de många medvetandetillstånd som de kommer att stöta på som vuxna.

Världen fortsätter att betrakta tanken på att göra ingenting, som en negativ sak. Att göra ingenting är en aktivitet, en mycket viktig aktivitet för såväl vuxna som barn. Tillåt tid för att göra ingenting – att ligga i gräset på ett fält eller naturområde och titta på molnen och känna solen i ansiktet. Rör och upplev Gaias healande energi. Gaia är en levande själ som har valt att tjäna som en planet på vilken mänskligheten kan utvecklas. Älska henne, hedra henne och visa henne den respekt hon förtjänar, som en med-Varelse av Ljus.

Alltför många föräldrar försöker återuppleva sitt eget liv genom sina barn och alltför många föräldrar försöker dämpa den personliga skulden av att ha yrken som håller dem borta från hemmet, genom att planera aktiviteter för att fylla varje ledig stund eller låta tekniken vara deras barnvakt. Detta är inte kärlek, utan är helt enkelt tron att givandet av mer och mer aktiviteter och materiella tillgångar, tillsammans med mycket lite disciplin, är kärlek.

Vi talar inte om detta för att orsaka skuld, utan för att belysa en situation som många välmenande föräldrar har blivit fångade i. Med dagens teknologi och dess många aktivitetsutbud, lockas upptagna föräldrar lätt in i koncept som förespråkar vad som är bäst för barn. De flesta föräldrar försöker uppriktigt göra sitt bästa för sina barn, medan de samtidigt uttrycker sin egen individualitet.

Kvinnor i synnerhet kämpar med dessa frågor eftersom en stor del av världen fortsätter att se dem som “mindre än” – där deras enda roll är tänkt att vara en mor, fru, älskarinna, eller till och med tjänare till det maskulina. Många platser i världen fortsätter att ha föråldrade föreställningar från det förflutna, och låter inte kvinnor uttrycka sina mer utvecklade medvetandetillstånd.

Då mänskligheten vaknar, rör sig de maskulina och feminina energierna mot balans, balans är verkligheten. Det kommer en punkt av villighet i varje individs andliga resa, när de maskulina och feminina energier som redan finns, kommer i perfekt balans för att bilda fullständigheten av EN. Den maskulina, den aktiva, som är, som gör, och den feminina, den intuitiva, mottagliga. Ena halvan är inte nu och har heller aldrig någonsin varit bättre än den andra halvan.

När feminina och maskulina aspekter växer in i balans, kommer folk börja inse att Gaia verkligen är modern – källan och fontänen till allt som de som bor på henne behöver. Titeln Moder Jord är inte bara ett sött talesätt, för Gaia fortsätter osjälviskt att ge trots respektlöshet, förakt och skador hon har varit och fortfarande är utsatt för.

Den tredje-dimensionella tron på separation och obalanserade maskulina / feminina energier har resulterat i ett världsmedvetande som fortsätter att utnyttja, ta, förakta och se Gaia som bara en lekplats för pengaskapande aktiviteter. Detta måste förändras och håller på att förändras, då fler och fler människor vaknar upp till ett förverkligande av Enhet.

Hjälp henne på materiella sätt liksom i det andliga. Som med allt, skicka kärlek och Ljus, värdesätt vem hon egentligen är och agera därefter. Om ni inte redan återvinner, så börja med det. Så gott ni kan, plocka upp skräp ni ser i skogen, längs vägar och på stränder. Utbilda dem omkring er (särskilt barn) om vikten av att älska och ta hand om Modern. En stor del av samhället fortsätter att tro att dessa saker “inte är deras jobb”, men det blir varje individs jobb när de vaknar till sanningen om EN.

Världen är på väg in i en ny och högre medvetenhet om enhet och Gaia kan inte utelämnas. De som väljer att kasta skräp i skogen eller på vägkanter eller dumpa kemikalier i jorden och vattnen, är omedvetna om att de gör detta mot sig själva, deras familjer, vänner och barn. Gaia är en levande själ och måste behandlas därefter av alla som försöker utvecklas andligt.

Många av er har redan eller är redo att gå in i ett medvetet förverkligande av Enhet. När det förverkligats, denna sanning liksom alla förverkligade sanningar, måste den levas och bringas in i varje aspekt av det dagliga livet. Ni är redo att förstå och agera utifrån det faktum att alla människor, djur, växter, elementaler (vatten, jord, eld, luft), naturandar och mycket mer som ni inte kan se vid denna tidpunkt, är uttryck för det Enda Gudomliga Medvetandet. Själva smutsen under era fötter är helig.

Genom livstider levda i okunnighetens mörka energi, kom mänskligheten att tro att allt annat än det mänskliga var inte giltigt eller värt respekt. Ni kan ändra på det, för nu är det en ny tid kära ni, en tid att minnas, utvecklas till, och leva kärlek.

Kärlek är allt som finns. Kärlek är svaret och verkligheten av allt ni har sökt igenom livstider av kamp och letande. Ni har kommit fram. Ni har gått bortom föråldrade föreställningar av separation och är nu kvalificerad att leva och uppleva Enhets-Kärlek. Det är dags att göra anspråk på ert arv.

Vi är Arkturiska Gruppen

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...