Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 juni 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 juni 2022

 

Förmågor ni behöver när ni närmar er den 5:e dimensionen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket tacksamma för alla er som har bestämt er för att öppna er för oss och för våra energi sändningar. Vi ser er alla som förlängningar av oss, och vi inbjuder er att se oss som förlängningar av er. Vi vet att kopplingen blir starkare mellan varelser när det finns fokus, när det finns önskan och när det finns en stark känsla. Därför blir vi alltid glada när en annan människa börjar rikta sin uppmärksamhet på oss, och vi älskar särskilt det när vi kan känna att ni alla känner vår energi. Det är ett mycket gott tecken för människan i fråga också, eftersom det betyder att ni har höjt er vibration till en nivå där vi är märkbara för er.

Detta är något vi vill att ni ska uppmärksamma när ni går igenom er dag där på Jorden. Om ni frågar er själva vad ni lägger er uppmärksamhet på, och om det får er att höja er vibration eller sänka den, kommer det att vara en nyckelfaktor för er för att avgöra om er fokuspunkt tjänar er. Fråga er själva om ni skulle vilja smälta samman med det ni fokuserar på, eller om ni bara gör det av vana, eller för att alla andra fokuserar på den saken, den händelsen eller den personen. Börja verkligen göra en poäng av att checka in med er vibration och med det val ni gör i ögonblicket när det gäller ert fokus, er uppmärksamhet. Det tar väldigt kort tid att göra detta, och ännu mindre ansträngning.

Låt oss nu säga att ni märker att ni fokuserar på något som inte känns bra för er, men som ni vanemässigt har fokuserat på ganska länge. När ni ertappar er själva att fokusera på det ämnet, den saken eller den personen, ta bara ett djupt andetag och släpp det. Ni behöver inte ta reda på varför ni började fokusera i den riktningen; ni behöver bara släppa den i det ögonblick som ni fångar er själva i just den energin, just den vibrationen. Nu, om ni å andra sidan märker att ni fokuserar på något eller någon som ni gillar att fokusera på, och ni kan känna att er vibration stiger upp som ett resultat, notera det så att ni kan göra det mer medvetet.

Och kom också ihåg att ni måste vara medvetna om hur ni fokuserar på vad det än är. Så om ni fokuserar på något som känns bra för er, men sedan ändrar ni ert perspektiv till ”Ja, det har jag inte i mitt liv just nu” eller ”Varför har den personen inte returnerat min senaste text, ringt eller mejlat?” då kommer ni att finna att ni sänker er vibration på grund av det valet att fokusera på bristen.

Håll er med essensen, inte detaljerna om huruvida ni har eller inte har vad ni än fokuserar på. Håll er till hur essensen av hur det får er att känna och märk att er vibration stiger, och sedan tjänar den er. Ni har den förmågan att byta perspektiv, såväl som att flytta fokus, och det är förmågor som ni vill ha när ni kommer närmare den femte dimensionen. De är förmågor som ni vill finslipa och bemästra, eftersom allt kommer att börja röra sig snabbare och snabbare i er upplevelse när ni fortsätter in i dessa högre frekvensenergier. Var uppmärksam. Gör justeringen. Gör valet. Och lev lyckliga i alla era dagar.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...