Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 januari 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 januari 2020

 

       12 JANUARI, 2020

 

Kära ni, ni förstår intellektuellt, men måste faktiskt acceptera att ni är så mycket mer än vad ni har blivit ledda till att tro. Under livstider har människor manipulerats och lärt ut att de är lite mer än djur som förtjänar och behöver hård behandling och är oförmögna att fatta riktiga beslut och måste se till dem som är mer kvalificerade för att berätta för dem vad som är rätt eller fel eller hur de ska leva.

På grund av detta bär många omedvetet fortfarande gammal energi från dessa livstider i cellminnet. Så länge dessa energier förblir aktiva kan de och manifesteras också ofta till synes från ingenstans som upplevelser av antingen öppen aggression eller dess motsats, maktlöshet.

Eftersom gamla och täta energier rensas både personligt och globalt, upplever vissa åter djupt begravda energier av rädsla, aggression eller maktlöshet och förstår inte varför. Eftersom låg resonansenergi inte kan anpassa sig till det högre måste det rensas. Detta sker ofta genom drömmar men också genom erfarenheter och känslor.

Låt rensningsprocessen äga rum utan motstånd eller tron att dessa saker är vem du är. Negativa emotioner, tankar eller känslor är aldrig den du är. Låt dem röra sig igenom och ut utan att fästa kraft på dem.

När mänskligheten var mycket mindre utvecklad var regler och riktlinjer viktiga och ofta nödvändiga för att hålla sig vid liv. Men mänskligheten har utvecklats bortom dessa tider och många av dessa riktlinjer har blivit föråldrade och är inte längre nödvändiga. Mer och mer har begreppet ”härskande klass” utvecklats till att vara ett medel för makt över andra.

Tro på dualitet och separation har och kommer att fortsätta att manifestera par av motsatser så länge de fortsätter att dominera kollektivt medvetande, helt enkelt för att medvetande är formens substans. Sinnet, som är en aveny av medvetenhet, tolkar vad det ser i enlighet med individens eller kollektivets medvetenhetstillstånd.

Demonstrationer och handlingar har en viktig uppgift i att hjälpa till att förändra världsmedvetenheten, men såvida de inte guidas inifrån för att föra ert ljus till en viss situation genom deltagande, kommer de flesta av er inte att kallas för att demonstrera och protestera. De som är uppvaknade och utvecklade tjänar vanligtvis på nivåer som är mer anpassade till deras medvetenhetstillstånd, vilket leder ljuset till den yttre scenen genom tyst anpassning till “Gud ensam är”.

Före födseln väljer varje individ de upplevelser han/hon behöver och är andligt förberedda för att lära sig och utvecklas under sin tid på jorden. En person med en svag och maktlös personlighet, som alltid har tillåtit andra att styra sitt liv kan känna sig redo och därmed välja upplevelser som tvingar honom/henne att stärka sig själv.

Exempel – Efter att han/hon aldrig har haft ett jobb, alltid tittat på andra och trott sig själv vara ett offer, kan han/hon tvingas till förstärkning efter att ha befunnit sig i ”göra eller dö” situationer efter döden, och övergivande eller tillbakadragande av dessa som alltid har aktiverat dem.

Att älska innebär ibland att låta en annan falla platt på ansiktet. När du fortsätter att aktivera någon som har haft många möjligheter tar du bort deras jobb vilket är att lära sig och växa.

De som är nya i livet på jorden får mycket hjälp när de väljer livserfarenheter och guidas till att välja bara det som inte är längre bort än deras förmåga att fullborda. De mer erfarna och utvecklade tar majoriteten av sina egna beslut tillsammans med de andra som kommer att vara involverade. ”Äldre” själar är väl medvetna om var de har misslyckats tidigare och vad de behöver lära sig. Men alla val är kärleksfullt vägledda och godkända före födelsen baserade på varje själs beredskap snarare än deras entusiasm.

Ni har kommit in i en tid där många öppnar sig för djupare nivåer av medvetenhet genom smärtsamma och intensiva livserfarenheter. De flesta är ännu inte medvetna om att de själva valde dessa eller liknande upplevelser antingen helt enkelt för själva upplevelsen eller för att tvinga sig djupare inom. ”En väckarklocka” är ofta nödvändig för de som är andligt förberedda, men som vägrar att vika sig från sin tredimensionella komfortzon.

De flesta är medvetna om att när de inser någon ny aspekt av sanning, så kommer de faktiskt bara ihåg den. Sanningen är, har alltid varit, och kan bara vara fullständigt närvarande i varje människas medvetande. Den rinner inte från någon extern källa för det finns ingen källa utanför. All sanning flyter från var den alltid har varit, bara väntat på erkännande – inom – även om det ofta tycks komma från en lärare, bok, klass, kanal eller övning. Evolution är helt enkelt att komma ihåg. Ni har aldrig någonsin varit fullheten av Gud som uttrycker SIG själv.

Ni som läser dessa meddelanden är redo att frigöra er från alla återstående självskapade fängelser av illusion. Världen är inte en illusion som många har lärt sig och tror. Snarare är de tredimensionella begreppen i världen illusionen. Ett träd kan tyckas vara ett livlöst tillstånd av trä för tredimensionellt medvetande, men de som kan se högre dimensionell energi ser livets ljus strömma in, genom och runt varje gren och rot, kopplande det till alla andra träd. ”Trädkramare” kramar inte en bit trä utan kopplar sig snarare samman med den gudomliga livsessens som var och en har.

Lär dig att se bortom alla uppträdanden, stora och små, bra eller dåliga. Gud finns inte bara i gott utseende och inte i de dåliga. Båda är sinnestolkningar som flyter i enlighet med medvetandetillstånd och betingning hos observatören. Eftersom det bara finns ETT medvetande ser alla i linje med det betingade kollektivet samma sak. Detta är vad som menas med ”Du måste komma ut och vara separat”.

När du reagerar starkt på något negativt uppträdande matar du det med energi så att det kan fortsätta. Sluta mata världskoncept baserade på dualitet och separation. Undersök ärligt ditt trossystem för att förstå om eller hur du kan göra det. Vila i din Gudomlighet snarare än din mänsklighet. Du är redo. Förstå och acceptera att allt som återspeglar dualitet eller separation inte är annat än en sinnebildad illusorisk korruption av någon underliggande verklighet.

Alla kommer till jorden för de upplevelser de har valt baserat på vad de ännu inte har upplevt eller behöver lära sig. Men väl på jorden glöms detta när personen ser och upplever fysiska och känslomässiga strider, liksom framgång. Båda är verktyg för lärande men blir inaktuella och inte längre nödvändiga när en person uppnår ett medvetande om Enhet och utseendets icke-makt eller verklighet.

Detta betyder inte att ”problem” helt upphör när man vaknar upp, för så länge man lever i den tredimensionella världen, kommer par av motsatser att presentera sig. De som lever från en högre medvetenhetsnivå kommer emellertid att upptäcka att de förekommer mindre ofta och vanligtvis i syfte att fästa uppmärksamhet på någon inbyggd tro som behöver erkännas och rensas bort. Du kommer att finna dig intuitivt vägledd till ”rätt” person, företag eller tjänst som kan hjälpa till med problemet om du tillåter och litar på din enhet med harmoni och helhet.

Sluta att ge ”problem” kraft. Fråga er själva: ”Vad lär denna erfarenhet mig? Vad tror jag det är som får mig att känna så här? Är denna tro sann mot bakgrund av sanningen jag känner till? ”Ni kommer att upptäcka att en hel del av det som världen har etiketterat som bra eller dåligt, acceptabelt eller inte acceptabelt började eftersom inget annat än folkliga åsikter gett trovärdighet genom acceptans vilket tillåtit den att bli en regel, lag eller samhällsnorm.

Det är dags att släppa allt falskt och vila i sanningen att allt är och bara kan vara helt och fullständigt eftersom ingenting finns utanför den ENDA. ”Tja, saker ser inte så fullständiga och hela ut” säger du. Tredimensionella uppträdanden kommer alltid att tyckas trotsa och ta över sanningen helt enkelt för att vid denna tid förblir majoriteten endast kapabel att förstå materien – det som de kan se, höra, smaka, röra eller lukta. Detta är anledningen till att alla förhoppningsfulla mästares resor är svåra, särskilt i början.

Förneka aldrig det synbara utan erkänn det helt enkelt för vad det är och gör det du kanske guidas till att göra för dig själv eller de andra som är inblandade. Gör vad som behöver göras, men gör det med den objektivitet som kommer av att inte ge det synbara kraft av gott eller dåligt.

Ibland kommer en vilseledd sanningsstudent att anse det som andligt att bara pipa “Gud är allt. Allt är en illusion. ”Och inte göra någonting under svåra tider. Att låtsas att ha uppnått ett medvetande om det absoluta medan det bara förblir intellektuell kunskap är tredimensionellt tänkande. Ja, känn sanningen, men ta sedan till alla åtgärder ni är vägledda att vidta, vilka mer och mer kommer att bli inre handlingar.

Denna typ av tänkande förekommer ofta kring hälsoproblem. En seriös student tar inte upp någon fråga i tron att han måste hålla fast vid en absolut sanning eller andligt misslyckas genom att använda sig av medicinsk hjälp utanför. Hjälp erbjuds på alla nivåer och det är spirituellt. Känn till det absoluta och för det till medveten medvetenhet, men ta sedan de mänskliga fotsteg som ni är vägledda att ta utan att ge någon kraft till situationen. Ni kommer snart att upptäcka att himlen inte faller ner eller att det inte finns någon andlig regression.

Vissa av er kan kallas till arbete på den yttre scenen, ta ställning, leda en grupp och lösa världsproblem men de flesta av er vid denna tid gör andligt arbete genom att leva varje ögonblick i tyst medvetenhet om En Verklighet som alltid uttrycker SIGSjälv . Detta arbete är inte för de svaghjärtade eftersom ni ännu inte är i majoritet och det kan vara mycket frestande att helt enkelt ”gå med flödet” av majoritetstankar.

När du lever från din högsta insiktsnivå i varje nu-ögonblick under varje till synes vanlig dag och inte hoppas, söker, letar efter någon framtida händelse eller mirakel från höjden, kommer du att börja bevittna personlig och global förändring som är oundviklig. Vanliga, välbekanta och allmänt accepterade övertygelser inom regeringar, organiserade religioner, hälsofält, utbildning, ekonomi etc. börjar förändras och utvecklas till en högre och bättre form.

Under tiden släpp taget med att förvänta och vänta på att det eller det ska dyka upp och rädda världen. Dessa typer av övertygelser föddes från det gamla trossystemet inbäddat i separationen. Du är den förändring du hoppas se och har sökt under livstider. Du är den Heliga Gralen, Gud och Frälsaren men har inte vetat det. Du vet det nu, så låt dessa gamla begrepp blekna i det intet som de är.

Lev varje nu-ögonblick i medveten förening med ditt Gudomliga Jag, medan du låter ”hedningarna rasa”, som de behagar. Upplev medvetet händelser, sysslor, glädje och besvikelser varje dag från centrum, från den tysta, hemliga och heliga platsen för Enhet.

Detta är Ljusarbete – när du är DU. Ingen grupp uppstigna mästare, utvecklade utomjordiska, änglar eller gudar någonstans i någon annan dimension kan göra arbetet för dig. Det är därför du valde att vara på jorden just nu.

Låt ditt medvetande om Enhet uttrycka SIG själv som dig.

Vi är den Arkturiska Gruppen 12/1/20

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...