Arkturierna via Daniel Scranton, 25 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

25 augusti, 2017

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet och vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Detta är en tid för er då ni ska reflektera över de liv ni har levt fram till denna stund. Det är dags för er att se över beslut som ni har tagit och var ni har förmått övervinna hinder. Nu är det dags för er alla att börja acceptera detta från och med denna punkt och framåt, det liv som ni alla kommer att leva blir er skapelse.

Det liv som ni kommer att leva från denna punkt framåt, har inget att göra med den blåkopia som gällde innan ni inkarnerade. Ni är vakna skapar-varelser som förstår er på vibrationer, samt allt ni behöver för att placera er själva på den tidslinje som ni vill befinna er på för att kunna manifestera omständigheter, händelser och människor in till era liv.

Det är dags för er att regera mindre och skapa mer. När ni känner er bekväma, lugna, och avslappnade, så är det den idealiska tiden för er att skapa. När ni sträcker er ut mot något som ni behöver för att fullborda er själva, är det dags för er att framskrida. Det är viktigt för er att känna till skillnaden och att lägga märke till skillnaden mellan processande och skapande.

Ni har så mycket liv att leva, så mycket uppskattning för medvetandeskiftet, och så mycket att lära andra som inte har den förståelse som ni har av det som håller på att ske. Medan ni övar er på att skapa er verklighet, inse att ni även visar för andra hur de ska göra det. Ni visar vägen. Ni är de pionjärer som har blickat bortom det fysiska, bortom solsystemet, samt bortom er själva, för att få se vad som inte bara är möjligt utan som är högst troligt för er att få uppleva inom denna livstid.

Det finns inget behov för er att skapa något som ni inte önskar få uppleva. Uppmärksamhet är nyckeln. Var medvetna om den vibration som ni erbjuder. Var medvetna om huruvida det är dags att processa eller att skapa och var medvetna om hur ni står till tjänst för andra. Det är då ni är mest kraftfulla. Det är då ni får det största stödet och då ni är mest kreativa.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.”

 

The Arcturian Council via Daniel Scranton, August 25th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...