Arkturierna via Marilyn Raffaele, 17 december, 2017

Arkturierna, 17 december 2017 

Via Marilyn Raffaele

Kära läsare, hälsningar till alla under den här speciella högtiden. Helgerna tjänar ofta som en trigger som aktiverar en känsla av enighet hos dem som normalt inte känner till dessa energier. De känslor av kärlek och givmildhet som fritt flödar under julsäsongen är ofta någons första steg mot uppvaknandet, om de är redo och öppna sig för det.

Människor inom alla trossystem kan fira jul om de förstår dess sanna innebörd. Julen handlar inte bara om födelsen av ett högt utvecklat barn för 2000 år sedan, utan är representativt för Kristi födelse inom varje individ. Vi har talat om det här i tidigare julmeddelanden, men väljer att upprepa det för dem som ännu inte är medvetna om julens verkliga mening.

Ordet Kristus syftar inte på Mästaren Jesus, förutom hans uppnådda titel, och det har inte heller att göra med den religion som kallas kristendom. Ordet Kristus är inte en man eller ett namn eller en religion, utan betyder Ljus eller upplysning. Kristusvärdighet är varje själs födslorätt, eftersom varje varelse är det perfekta uttrycket för Gud/Källan, oavsett hur ovetande de kanske är om det. Det finns bara EN Verklighet och den är NI.

Allt ni ser, hör, smakar, rör vid och luktar på den mänskliga scenen, är hjärnans tolkning av en andlig verklighet – ni kan inte skapa någonting ur ingenting. Julens historia, och allt som omger den, representerar en mycket djupare verklighet, en verklighet som påverkar varje själ.

Julens historia är historien om varje själs utveckling till Kristusmedvetande. Skapelsen är redan fullbordad och ni är redan en helhet, men att vara på Jorden i en fysisk kropp som styrs av tid och rymd, medför en slöja av okunskap, en okunskap som lämnar majoriteten omedvetna om vem och vad de är, och därför gör evolutionen till en process.

Maria och Josef representerar den perfekta balansen mellan de Gudomligt feminina och maskulina energierna, som behövs för att de nya och högre medvetandetillstånden ska kunna formas.

När barnets medvetenhet börjar växa uppstår tredimensionella begrepp och övertygelser som ska undersökas och klargöras. Det här kan och brukar ofta ta livstider och lämnar vanligtvis individen utarmad och vilsen, eftersom deras kända grundvalar rubbas och lämnar dem till synes tomhänta.

Kristus kan inte, och kommer aldrig, att födas in i ett medvetande som redan är fyllt med tredimensionella begrepp och övertygelser. Den ödmjuka individen representerar ett uppnått medvetandetillstånd som saknar allt som är falskt och overkligt – vilket är nödvändigt för att införliva Kristusmedvetandet.

De som har ögon att se med och öron att höra med känner lätt igen och dras till energin i detta medvetandetillstånd, (de kloka människorna) och tänker inte på de olägenheter det kan medföra att vara i dess närvaro.

Samtidigt kan de som lever med en känsla av makt och betydelse i dualitetens och separationens energi, bara se andras styrka eller kärlek som ett hot. De förstår bara styrka som en makt över något eller någon, snarare än att styrka är varje själs födslorätt genom sin enhet med Källan. Således har vi Herodes soldater som försökte avliva det nyfödda barnet.

Kristusmedvetandet kommer alltid att jagas och förföljas av dem som tror att deras existens (ego) är hotad av någon annans styrka/makt. Det nyfödda Kristusmedvetandet måste döljas i tysthet och i hemlighet och vårdas inom er tills det är tillräckligt starkt för att stå emot yttre motgångar.

Julens historia är er historia mina kära, och varje persons historia oavsett var de befinner sig på sin utvecklingsresa, eftersom alla är uttryck för det Gudomliga Medvetandet och därför redan har den fullständigt levande Kristus inom sig.

 Ingen uppnår det här medvetandetillståndet från någon utanför sig själv, inte från den ”rätta” läraren eller undervisningen, för det finns ingen sådan. I stället handlar hela resan om att öppna upp för den ”fängslade storhet” som redan finns inom er.

Njut av helgen och ge inte bara materiella gåvor, utan gåvor av kärlek, överflöd, glädje, frid, helhet, harmoni etc., i full vetskap om att ni aldrig kan bli utarmade av dessa gåvor, utan snarare fyllda med ett oändligt flöde från den oändliga Källan inom er.

Låt julen vara er årets alla dagar. Låt julen bli vem och vad ni är i varje ögonblick, situation och upplevelse och ni kommer att se den flöda lätt varje nytt år.

Vi önskar er alla en God Jul!

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...