Moder Maria via Linda Dillon, 17 december, 2017

Moder Maria

via Linda Dillon

17 december, 2017

Hälsningar, jag är Maria, den Universella Modern, Kärlekens Moder, Förändringens Moder, Den Endas Moder, Allas Moder och javisst har vi alla varit närvarande idag för att lyssna och ta del i denna konversation, denna förändringens konversation och denna konversation av uppfyllelse.

Mina Älskade, för nästan ett år sedan talade jag om för er att uppfyllelsens tid nu är här … uppfyllandet av Min Plan, uppfyllandet av er plan, för de är ett och samma. Vi befinner oss i överensstämmelse, vi befinner oss i harmoni, vi står i linje med varandra och Underbara Änglar av Ljus, detsamma gör ni! Och ni är redo … ja, ert uttryck ’redo, villiga och kapabla’ … att omfamna denna kärlek, för det är vad förändringen, det är vad uppfyllandet, det är vad skiftet, det är vad uppstigningen allt handlar om – det handlar om Kärlek … det handlar om Min Kärlek, det handlar om Faderns kärlek, och det handlar om er Kärlek!

Ifall ni inte inom er underbara essens hade burit med er en enorm kärleksfaktor, så skulle ni inte ha blivit utvalda för denna tid av uppfyllelse, av övergång och javisst, vad ni skulle kunna benämna uppdrag och det skulle inte ha spelat någon roll hur starkt ni hade ställt upp som frivilliga; ni befinner er här, Mina Älskade, för att ni bär på Kärleken.

Jag har flera gånger bjudit in er, och vissa av er har jag undervisat i hur ni ska drömma tillsammans med mig … och min Dröm, min längtan, som betyder: ”Mina Underbara, det är klart”, det innebär att ni kan förnimma den Kärlek som handlar om vilka ni är. Det handlar inte om makt och styrka, på de sätt som mänskligheten tidigare har uppfattat det; detta handlar om glädje, detta handlar om enhet och vänlighet och tröst och omtanke och renhet.

Det här har varit en spelplan … Gaia ställde frivilligt upp för att bli en magnifik juvel, att ta sig en planets kropp – en ärkeängel i en planets kropp – precis såsom ni är änglar, eller vissa av er ärkeänglar, eller vissa av er serafimer, det spelar ingen roll för vi beskriver inte någon i detalj. Ni, som en ängel, har tagit er kroppen hos en människa eller en hybrid eller något däremellan. Gaia tog sig en planets kropp för att bli en sådan plats, i en fysisk kropp, av en sådan skönhet, av mångfald, av storslagenhet, för att ge uttryck för min Vision, så att ni skulle få, så att mina härskaror skulle få en plats där de kunde få uppleva Kärlek i en fysisk kropp.

Min dröm har inte förändrats. Så det handlar inte om att lämna ifrån sig sin kropp, det handlar om att anta sanningen i er kropp och sanningen i den kropp som aldrig har handlat om girighet och övergrepp och kontroll, eller brist eller begränsning.

Ni är de som förankrar det Nya. Ni är vägvisarna och ni har gjort detta i åratal. Mina Vänner, Mina Barn, Mina Älskade, ni har gjort detta i eoner! Detta är uppfyllandet av er dröm, sammanvävd med min, om att komma samman … javisst, stundvis kan det se ut som kaos och det finns med all säkerhet de runtomkring er som är mitt uppe i uppvaknandeprocessen, men ni upprätthåller, ni förankrar, ni strålar, ni överför och i det gyllene rutnät som Gabrielle har förlänat er, så förankrar ni den nya begynnelsen, ni förankrar sanningen, ni förankrar Kärleken.

Inom denna nya begynnelse finns den ursprungliga Drömmen, den ursprungliga Planen, javisst, den är modifierad, uppdaterad, uppgraderad till att vara perfekt. Och inte bara perfekt på ett globalt eller universellt, multiversellt eller omniversellt sätt, utan perfekt för er. Så Mina Älskade, låt det gamla upplösas och låt det nya framträda. Detta är vad de Nya Ni innebär!

Gå med min Kärlek. Låt oss fira tillsammans. Farväl.

 

Kanaliserat av Linda Dillon.

 

 

 

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

Mother Mary via Linda Dillon, December 17th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...