Arkturierna Via Marilyn Raffaele, 18 oktober 2015

kanalsol

Arkturierna, 18 oktober 2015

Via Marilyn Raffaele

 

Välkomna kära ni, välkomna till dessa nya tider av energi och villkorslös kärlek. Ni håller snabbt på att flytta in i det ”nya” och upplever nu dess energi i många former. Tvivla inte på att ni är mitt uppe i stora förändringar.

Många av er upptäcker att ni inte längre tål vissa livsmedel (särskilt skräpmat) och också att ni behöver mycket mindre mat. Det här beror på att era högre resonanskroppar börjar tillgodogöra sig ren energi som mat, något era kroppar inte kunde göra i de tätare energierna. Materiell mat är faktiskt i materiell mening den Gudomliga energi som för evigt upprätthåller och bevarar er.

Många vanliga saker som ni tidigare trodde var viktiga för er lycka har plötsligt blivit oväsentliga, ofta utan att ni ens har märkt det. Tillit, kära ni, tillit. Ni håller inte på att bli galna, ni är mitt uppe i Gaias och er egen uppstigningsprocess, vilket ni accepterar det eller inte.

Vi skulle vilja tala med er om två ofta missförstådda problem med att leva på Jorden – mat och sex. Det finns och har alltid funnits bara EN som uttrycker sig själv i oändliga former och variationer. Varje växt är medveten och till och med stenen har ett medvetande.

Människan har felaktigt blivit lärd att han är överlägsen alla andra livsformer och har därmed rätt att dominera. Det är en falsk tolkning av skriften. Människan har förmågan att hjälpa, stödja och arbeta med andra livsformer genom sin kunskap och sina gåvor, men har aldrig fått tillåtelse att dominera, missbruka eller orsaka lidande – handlingar som representerar dualitet och separation i sin prydno.

Denna insikt leder ofta till en inre kamp när det gäller mat, och framför allt när det gäller att äta kött. Majoriteten av fysiska kroppar är programmerade från barnsben att tro att de behöver kött som proteinkälla, men när deras energi blir lättare och lättare kommer detta att förändras.

Många seriösa människor kommer att försöka välja bort kött, bara för att upptäcka att de inte kan göra det av många skäl. När de misslyckas med omställningen anser de att de andligen har misslyckats. Om det är din erfarenhet så förstå – utan skuld – att din kropp ännu inte är energetiskt redo för att helt avstå från kött.

Fortsätt att äta kött som en del (inte helt och håller) i er kost, men börja äta medvetet. Välj kött från källor där djuret inte har lidit eller blivit misshandlat, eftersom dessa kära djur fortfarande bär med sig energier av rädsla och lidande. I många tidigare kulturer tackade och hedrade man djuret för att det offrade sig. Det här hedrande sättet av ömsesidig respekt har förändrats, och att äta kött har helt enkelt blivit en lukrativ storindustri.

Många arbetar nu för att föra in respekt, hänsyn och lycka för de djur som föds upp för att bli mat. Ni kommer att ändra er diet till en mer växtbaserad kost av spannmål och grönsaker, som är mer förenliga med er uppstigande kropps lättare energier. Ni kommer att upptäcka att ni automatiskt dras till lättare, renare livsmedel utan ansträngning från er sida. Det finns inget behov av mat. I de högre dimensionerna är kosten ljusfylld och intas i små mängder.

Hedra växterna och djuren. Den ursprungliga bordsbönen kom inte enbart till för att tacka någon Gud i himlen, utan för att hedra den uppoffring av naturen som skulle till för att få mat på bordet. Att välsigna, hedra och skicka Ljus till allt som ni äter, kommer att höja energin på det som finns på er tallrik. Glöm aldrig vad mat egentligen representera på ett djupare plan, och var också medvetna om att energin hos den som förbereder maten också blir en del av energin i maten.

Alla behöver veta och förstå att allt materiellt har en högre verklighet, och vanliga livsmedel är bara några av dem. Var andligt medvetna i varje handling under dagen. Det har aldrig funnits andligt visavi icke-andligt, de är inte separata. Allt är ren andlig tanke, men på Jorden tolkas det enligt medvetandetillståndet hos individen.

Till exempel: Kommers/handel är i själva verket den materiella känslan av kärlek och tacksamhet – jag ger dig något och du ger mig tacksamhet tillbaka. Bilar, tåg, flygplan, fartyg etc. är tredimensionella begrepp av den Allestädes Närvaron, som har förändrats över tid när människans medvetande har utvecklats. Healing och sökandet efter den på alla nivåer, representerar sökandet efter den medfödda perfektion som redan finns ständigt närvarande inom varje individ.

Som med så många andra saker är sexualitet på det mänskliga planet ofta missbrukat, missförstått och belagt med skuld och skam. Sex är vanligtvis antingen accepterat med förtjusning som den ultimata upplevelsen, eller så anses det som tabu, ondska och något som ska undvikas som ”syndigt”. Inget av det är sant. Sexuella upplevelser på det mänskliga planet är inte något syndfullt som bör undvikas.

Det finns de som behöver erfarenheten av sexuell attraktion för att växa och utvecklas till en högre känsla av kärlek/sex. Andra behöver inte denna erfarenhet, eftersom de har inkarnerat av andra orsaker. Många själskontrakt tar med behovet av en avslutning av en del individuella eller sexuella upplevelser från tidigare liv, och det kommer därför att ingå i upplevelserna i denna livstid.

Sex, som det uppfattas i den mänskliga upplevelsen, är representativ för en högre sanning – ett steg närmare andlig fullbordan. Den andliga verkligheten är den enande och balanserande yttre föreningen av de manliga och kvinnliga själsaspekterna, vilka vanligtvis är okända men fullt närvarande inom varje individ, oavsett om det är en manlig eller kvinnlig kropp.

Vid någon tidpunkt i den andliga resan blir de två aspekterna ett, själen blir komplett och manifesterar sig utåt som en ny och upplyst individ, som kan uttrycka både manlig styrka och kvinnlig mildhet, vilket behövs i det dagliga livet. På det mänskliga planet resulterar föreningen av det manliga och det kvinnliga i en ny person.

Allt som ett tredimensionellt medvetande ser, hör och blir medveten om, uppfattas genom dualitetens och separationens filter. Tänk på det som att ni ser världen och allt i den genom ett målat glasfönster – det ni ser är perfekt, men ni är oförmögna att uppfatta det som det verkligen är.

Sex är heligt och ska inte användas i själviskt syfte. Sexuella handlingar måste alltid omfatta kärleksfull respekt och ömsesidig överenskommelse mellan partnerna, oavsett om de är man/kvinna, man/man eller kvinna/kvinna. Låt alltid intuitionen leda er, och inte vad någon för närvarande populär tanke kan vara eller de regler och föreskrifter som lanseras av andra. Sexuell attraktion indikerar inte behovet av en sexuell relation.

Kärlek och andlig medvetenhet är en energi som kan lyfta den sexuella upplevelsen till nivåer som ni aldrig har upplevt genom tillfälliga sexuella möten. Som med allting annat finns det nivåer och fler nivåer… I gamla tider undervisades sexualitet och dess högre sanningar i templen för att ge människor den rätta känslan av den. Dessa undervisningar har gått förlorade för det mesta och lämnat en värld av individer som oftast är förvirrade och sårade genom okunnighet om sexualitetens djupare mysterier.

Många låter sig utnyttjas sexuellt och förväxlar det med kärlek. Den sexuella upplevelsens intensiva energi stannar kvar i en individs energifält – bra att komma ihåg när ni blir frestade av en tillfällig träff som endast baseras på fysisk attraktion. Det är därför ofredande av barn är så skadligt för dem, energin stannar kvar i deras energifält och de är inte tillräckligt gamla för att förstå, ta itu med det eller hantera det.

Många av er har haft den här typen av upplevelser i tidigare liv, och har burit med er den energin genom många livstider och den kan nu visa sig som olöst ilska och sexuell förvirring, tillsammans med andra mentala och emotionella problem. Den kommer upp till ytan nu därför att ni är redo att en gång för alla rensa ut den.

Spjärna inte emot utan tillåt er själva att känna. Älska er själva och det skadade lilla barnet inom er. Tillåt ingen skam eller skuld att komma in i processen, utan kom ihåg att ni i själva verket är en andlig varelse som har mänskliga upplevelser. Förstå det för vad det är – gammal energi som ni inte längre behöver bära med er. Dessa upplevelser är avslutade och det är dags att gå vidare och lämna dem i dammet av intighet som de egentligen är.

Vissa förblir frestade att stanna kvar i den upplevda ”offerrollen”, eftersom den ger kärleksfullt stöd, sympati och en ursäkt för att bli kvar i det som är gammalt och avslutat. En period av healing kan behövas, men stanna inte kvar i den fasen för evigt, för att välja att bli kvar i upplevelser av det förgångna kommer att hålla er fast där och ni kommer att fortsätta att återskapa i stället för att avsluta.

Studera Maria Magdalenas informationskanaler för mer om Gudomlig Sexualitet, och släpp all skuld eller skam ni kanske har samlat på er avseende sex. Sexualitet är en aspekt av den mänskliga upplevelsen och skuld på grund av det är en gammal och värdelös energi, skapad och bevarad genom okunniga trosföreställningar.

Dessa handlingskraftiga nya tider gör det möjligt för alla som väljer att leva fullvärdiga, ansvarsfulla, lyckliga liv utan skuld. Det här är frukter som flyter oändligt och automatiskt från ett uppvaknat medvetandetillstånd, ett som utvecklats bortom illusionens betydelse, vilken fortfarande håller en stor del av den tredimensionella världen i träldom. Det här är uppstigning.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.onenessofall.com

You may also like...