Arkturierna via Marilyn Raffaele, 18 november, 2018

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

18 november, 2018

 

Kära läsare!

Välkomna till den Nya Jorden! ”Nya Jorden” säger ni, ”Var ligger den?” Upplysta idéer och de förändringar som följer efter dem måste först komma in i den individuella medvetenheten och bli integrerade, innan de kan bli till ett medvetandetillstånd som ska kunna manifesteras utåt. På grund av att man inte har förstått detta, har det lett till att så många har tappat modet, när man observerar kaoset och tror att ingenting händer.

Integreringsprocessen har under en tid ägt rum på personliga och globala nivåer och börjar nu manifesteras utåt. Kom ihåg att det inte förekommer något outtryckt medvetande. Uppstigningen är ingen plötslig blixt däri allt plötsligt blir annorlunda. Detta sker tidvis för vissa individer som är väl förberedda, men generellt sett är evolutionen en process, en inom vilken ni vid det här laget har hunnit en bra bit på väg.

Det tredje-dimensionella fungerar inom den linjära tiden och därför vecklar händelserna ut sig i sekvenser, i och med att det kollektiva medvetandet blir alltmer upplyst. Varje dag vaknar alltfler upp och märker att många allmänt accepterade världsövertygelser är förlegade och falska. Detta är vad som kommer att ledsaga in det nya. Ha tillit till att allt befinner sig exakt där det behöver vara, hela tiden, kära ni. Er uppgift är att hålla Ljuset av sanning inom er och se Ljuset utanpå, trots alla företeelser.

Åter en gång önskar vi tala om Kärlek. Vi har talat om kärlek och dess många förklädnader i andra meddelanden, men det tål upprepas, för kärlek är kärnverkligheten som håller allting samman som ETT.

Varje oenighet eller disharmoni som har upplevts alltigenom tiden, både globalt och personligen, är och har alltid varit ett uttryck för övertygelser i separation från SJÄLVET, Gud, andra, djuren, växterna och alla livsformer. Det förekommer inte nu, har aldrig funnits och kan aldrig finnas någon separation från DEN ENDA, förutom som ett koncept som förekommer i ouppvaknade sinnen.

Det finns bara en substans, en lag, en verklighet och en Källa varifrån alla ting har formats – det ständigt närvarande, omnipotenta och ständigt kännande Gudomliga Medvetandet. Man kan inte göra något utav ingenting. Hur individer tolkar detta beror på nivån i deras medvetenhet och personliga övertygelsesystem, som kommer att manifesteras såsom deras livsupplevelser.

Man kan säga: ”Ja, men hur är det med alla som är långt utvecklade och har smärtsamma och förödande upplevelser?” Dessa kära har valt att finnas precis där de är – de får ta lärdom, växa, släppa gammal programmering, ära sitt själskontrakt och finjustera allt för att kunna vara redo för sin nästa och högre medvetandenivå.

På grund av de kraftfulla Ljus-energier som nu finns på, samt strömmar till Jorden, har många utvecklade själar valt att komma hit för att göra dessa tider till sin livstid av ”hopknytande av allt återstående material”, vilket för det mänskliga ögat kan ses som en serie av misslyckanden. Döm aldrig någon annans livsupplevelser, för många är änglar i förklädnader, till och med för sig själva.

Det förekommer en energi som förenar alla livsformer, för i verkligheten är de helt enkelt individuella utryck av DEN ENDA. Denna förenande energi kallas KÄRLEK. Men när man tolkar den utifrån ett outvecklat medvetandetillstånd, ett som är helt indränkt i övertygelser av dualitet och separation, så uppträder manifestationerna som krig, våldtäkt, övergrepp osv. DEN ENDA har inte och kan aldrig förändras, det är det ouppvaknade sinnets falska tolkningar som blir manifesterade.

Många fortsätter att fråga: ”Hur kunde Gud tillåta dessa saker?” Gud vet inget om dessa saker, de existerar enbart i de betingade sinnena hos de hypnotiserade ouppvaknade. Om dessa saker – sjukdom, krig, våld gentemot andra och djur – var omfamnade inom det Gudomliga Sinnet, så skulle de för alltid kvarstå upprätthållna av den Gudomliga Lagen.

De negativa situationerna som ni ser i världen är manifestationer på kollektiv ignorans, falska tolkningar gällande verkligheten, sanningen och enheten.

NI ÄR SKAPARE

Tiden har kommit då alla seriösa studenter av sanningen måste vara uppmärksamma på tankar gällande dömande, kritik och separation om sig själva och andra, vilket är så lätt att släppa in just nu. Var medvetna om att slumpmässiga tankar alltid är opersonliga, flyter omkring och finns tillgängliga i det universella tredje-dimensionella medvetandet, tills de personligen görs anspråk på såsom tillhörande er.

Ta användning av de tankar som förefaller att ständigt bombardera ert tänkande såsom redskap, vilka ska visa er till de återstående falska övertygelser och koncept som fortfarande upprätthålls. Energin verkar alltid försöka ställa sig i linje med en likadan energi /enhet. Upprepade tankar ”gör helt enkelt sitt” – de dras till och ställer sig i linje med en likadan energi.

Ett exempel: En person som har upplevt livstider med sjukdom och krämpor, kommer automatiskt att dra till sig energier gällande ohälsa – nuvarande information, symptom osv, allt som flyter omkring i det universella mänskliga medvetandet gällande sjukdom och ohälsa, tills man förmår rensa ut denna gamla programmering. Man kommer inte att acceptera allt, men frestelsen och attraktionen fortgår så länge som där förekommer en anpassning i energin. Detta gäller för alla typer av energi som bärs av individer.

Att bli mer medveten om dömande och kritik betyder inte att ni accepterar, tolererar, eller godkänner andras vedervärdiga gärningar, snarare talar vi om det medvetandetillstånd som tyst och stilla godtar den sanna identiteten hos alla, oberoende av hur lite de återspeglar den. Det är ett medvetandetillstånd som förmår erkänna att bakom någon annans skrävel, ignorans eller till och med våld, så finns det ett Gudomligt Medvetande som väntar på att bli uppmärksammat.

Det är av största vikt att inte lämna er själva utanför detta uppmärksammande. I och med att kraftfulla energier av Ljus kommer upp till ytan och exponerar globala frågor, så avslöjar de även de personliga frågorna. Detta leder till att många seriösa studenter av sanningen får uppleva samvetskval, ånger och skuld, när tidigare gärningar blir synade med en ny medvetenhet. Att lämna er utanför Enheten, kommer att hålla er fastlåsta i dualitet. Förneka aldrig, förvägra aldrig, eller försök aldrig gömma er från handlingar i det förflutna, utan uppmärksamma dem snarare som nödvändiga delar av er lärandeupplevelse.

Om det finns handlingar av kärlek som ni blir vägledda till att utföra, ta då i beaktande några tidigare gärningar eller ord, ta sedan stegen, men om det inte är möjligt, välsigna då den ”andra” med Ljus, och förlåt dem såväl som er själv och gå sedan vidare.

Släpp taget om tanken att evolutionen måste vara en kamp, en där ni måste söka efter att ständigt övervinna och stå emot de facetter i er själv som ni inte gillar eller anser vara ”oandliga”. Försöken att krossa egot representerar gamla religiösa programmeringar inom vilka vissa saker ansågs vara andliga och andra inte var det. Allting är andligt, för det finns inget annat. Det är bara en begränsad medvetenhet som dömer dem som separata.

När ni utför det inre arbetet, och lär er att uppmärksamma och acceptera verkligheten gällande vilka ni och alla andra är, så kommer de skuggor som har skapats av ert gamla medvetandetillstånd automatiskt och utan medveten ansträngning helt enkelt att vika undan, för den enda verklighet som de till att börja med någonsin har haft, var det som ni okunnigt nog utrustade dem med.

Samla ihop era fysiska, emotionella, mentala och andliga skuggsidor i en kärleksfull omfamning av enhet och kärlek. När ni väl förmår göra detta utan kamp eller motstånd, så märker ni att andra som lider av självförakt dras till er energi av självacceptans och kärlek. Ni kommer att vara förberedda på att erbjuda Ljuset i ert uppnådda medvetandetillstånd, snarare än sympatiska ord.

På grund av att Jorden är en planet av fri vilja, är alla fria att ignorera sanningen för så länge de önskar eller behöver. Att utvecklas i den tredje-dimensionella energin handlar om att ta lärdom genom upplevelser och det finns många som är i behov av flera upplevelser innan de är redo för mer. Detta är varför det måste finnas fängelser, regler och lagar i den tredje dimensionen. Dessa ting existerar inte i de högre dimensionerna.

Vakna och andligt utvecklade individer fruktar inte att tala sin sanning eller att ta de nödvändiga åtgärderna när de blir intuitivt vägledda. Att leva i villkorslös kärlek innebär aldrig att vara någon annans dörrmatta, vilket i verkligheten representerar en frånvaro av självkärlek. Snarare är det en individ som har gjort anspråk på sin inneboende kraft, integrerat sina maskulina och feminina aspekter och inte är rädd för att stiga fram och stå upp för vad man intuitivt vet att är rätt utifrån en position av kärlek.

Villkorslös kärlek är mycket annorlunda än de kärlekskoncept som förblir levande och trivs i det tredje-dimensionella tänket. Att leva utifrån en plats av villkorslös kärlek kan ibland ta formen av att låta någon annan falla framstupa, snarare än att fortsätta rädda dem från deras egna skapelser. Jorden är en upplevelseskola inom vilken ni är vakna och blir observatörer, där ni låter andra kärleksfullt ta lärdom på alla sätt som de behöver, medan ni samtidigt finns tillhands ifall de skulle sträcka ut en hand för att få ”verklig” hjälp.

Att utvecklas genom upplevelser över livstider är inte för svaghjärtade och har ofta varit extremt svårt. Men i och med att ni lär er att vila i att endast Gud är Kraften, så kommer varje facett av livet att börja veckla ut sig på ett harmoniskt sätt på sätt som ni inte kunde ha planerat med ett tredje-dimensionellt tänkande.

När ni släpper taget om koncept gällande kärlek som grundar sig i uppfattningar om separation, så gör ni plats för verklig kärlek – upplevelser som strömmar ut från Enheten. Kärlek är den verklighet som ligger bakom och förenar alla ting och är vad de som frodas och drar nytta av separation inte vill att ni ska veta av.

Lev ut sanningen och låt allt annat helt enkelt vika undan.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

The Arcturians via Marilyn Raffaele, November 18th, 2018

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...