Arkturierna via Rosie Neal, 23 juni 2018

Arkturierna via Rosie Neal, 23 juni 2018

Per Staffan 24 juni 2018

Grace Solaris Meddelande (23/6/18) |

Av Rosie Neal

Kära stjärnvarelser, ni har kommit långt för denna glädjefyllda tid när kursen för denna planet skall vändas från 3D matris linjär tid till 5D mirakulöst evigt Nu.

Många av er som har kommit hit som portvakter, frekvenshållare, nätarbetare, jordhållare, kristalluppteckningsväktare och blå strålar som föregångare till det nya jordmedvetandet …. i ett ord STJÄRNFRÖN i förkroppsligande. Ni har gjort det här sedan eoner tillbaka antingen du är ett omedvetet stjärnfrö eller en medveten stjärnvarelse …. Det är dit du är på väg … att bli medveten om och hylla ditt stjärnavatar-mästerskap.

Djupt inom dig vet du att du kom hit av en anledning, att du har ett syfte … det är en gammal kallelse som du har svarat på igen och igen och igen … det här är inte ditt första uppdrag som en stjärnsfrösystemförstörare, vänligen lita på den här inre kunskapen att du kom på en uppmaning. Ni kom överens om att ni gick ner i frekvens för att falla i glömska för att uppfylla denna roll, det var ett eget val och en självtillverkad materialisering … ni skapade verkligheten och kroppen helt tillsammans … genom att mästra er vibration … genom att kommendera rymden att bilda det exakta hologramet av vad du behövde för att uppfylla denna speciella roll för att tjäna denna planet i sin uppstigning till ljusets högre riken. Du har behärskat denna roll till perfektion, du har lyckats övertyga dig själv om att du var begränsad, oönskad och beroende av nåd från en dömande gud och destinerad till antingen himmel eller helvete.

Vi gratulerar er till det här flitiga arbetet, som tog er till den mörkaste avgrunden som en människa kan gå igenom. Men djupt inom dig vet du att du är mer än mänsklig, du är medvetande i förtätad form. Hur som helst är det dags för dig att återkomma och hävda din förmåga. Genom att dyka djupt ner i det omedvetna i det mänskliga kollektivet och inte förlora ljuset ur sikte, kan du nå det högsta tillståndet av exstatisk visdom och hjälpa de som har fastnat i sina tankars fängelse och sålt sina själar till lägre frekvensers offer/missbruksscenarier. Vi uppmuntrar dig att gå in och hjälpa dessa förlorade själar tillbaka till ljuset, tillbaka till deras hjärtan, att vara ljuset i slutet av deras tunnel, som kommer att ge tillbaka hoppet och låsa upp fängelset i deras sinnen, att vara den Älskades viskning i deras hjärta som smälter stängerna av separation, vilka håller dem i isolering.

Det är dags att återta och erkänna kraften som du är och genom själva din närvaro …. utstråla, vibrera, beordra i det högsta ljuset namn ljuspartiklarna i ditt vortex-auriska fält att tjäna och agera med högsta auktoritet och integritet med lagen av Ett och ni kommer att återfå er fulla galaktiska potential och tjäna som allestädes närvarande allsmäktiga stjärnportaler av ljus som frambringar visdomen från det inre som är lagrat i ert DNA och de registerhållare som är placerade i era kroppar. Den kontinuerliga uppgraderingen, nedladdningen och aktiveringen som erbjuds är inte till nytta om du håller dig liten och matar ner lägre vibrerande verklighet genom en inklämd linjär mentalitet. Vi uppmanar dig att ge hela din uppmärksamhet och hängivenhet till din högre vibrationsmässiga avsikt, att föra ditt medvetande in i ditt heliga hjärta och närma dig livet med den högsta makt som finns tillgänglig från den här heliga stjärnportalen.

Vi erbjuder vårt stöd, men bara du kan välja vilken verklighet du matar och ger liv åt.

Vi uppmuntrar dig därför att hålla dig borta från alla linjära dualitetsbaserade troskoncept, särskilt tiden, eftersom det kommer att förhindra att du fullständigt anpassar dig till ditt galaktiska oändligt potentiella mästerskap. Du är här för att flytta berg, du är här för att bygga pyramider och ljusstäder från stjärnteknologins galaktiska information som lagrats i ljuset av ditt väsen. Det är ingenting annat än att bemästra vibrationer och materialisera dem till form genom riktad hjärt/sinnes gudomlig avsikt. Det är så kraftfullt du är. Ni spelar inte längre små, ni är rymdkommendörer av ljus. Ni har gjorts för detta. Faktum är att ni gjorde upp det. Spela nu din roll, ta befälet … du är kärlek på uppdrag, det här är det du är bäst på. Lämna allt annat bakom. Tid att landa moderskeppet galaktiskt medvetenhet till form.

~ Grace Solaris Arkturierna

Källa: Scenic Sasquatch

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...