Arkturierna via Marilyn Raffaele, 18:e december

kanalsol

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 18:e december

 

 

Kära Ni, även i år vi vill ge er en djupare förståelse av julen, en där ni inte bara uppvaktar människor och det som hände för ca 2000 år sedan, utan en mer individuell upplevelse.

Historien om Jesu födelse/ Jeshua som blev Kristus, är mänsklighetens historia. Jesus var redan en uppstigen mästare när han föddes, i en av sina många jordiska inkarnationer för ca 2000 år sedan. Hans avsikt var att föra sanningen och Ljuset till en värld, som var insnärjd i densitet och illusion.

På den tiden var det mycket få som kunde förstå djupet i hans läror. Massorna var ännu inte tillräckligt andligt utvecklade, för att fullt ut förstå de sanningar han lärde ut, så istället, förknippades sanningen med honom själv, vilket gjorde honom till en ”gud”. Det outvecklade tredimensionella separationstänkandet tolkade orden ”JAG ÄR” som att de endast avsåg budbäraren.

Dyrkan av mannen påbörjades, men man missade budskapet. I och med valet att ignorera JAG ÄR, som är sanningen för varje människa, fortsatte de flesta helt enkelt att leva i ett ouppväckt tillstånd. Denna falska undervisning finns ännu idag i många kyrkor, som under täckmantel av andlighet, fortsätter att dyrka budbäraren, men missar budskapet.

Det har varit detsamma för många upplysta mästare, som i generationer valt att inkarnera, för att hjälpa mänskligheten att utvecklas, och därefter antingen har förkastats, eller dyrkats som gudar. Egna övertygelser om sanningen, har alltid varit och kommer alltid att vara hotfulla, och resultatet bli ofta rädsla med våldsamma handlingar mot budbäraren, i ett försök att behålla status quo, även om det är smärtsamt och förtryckande.

Världen upplever detta just nu. När högre dimensionella energier strömmar till Jorden, och världens medvetanden börjar öppnas upp, och de illusioner som skapats och hållits på plats med övertygelser om dualitet och separation börjar falla isär, och lämnar dem som gynnats av det, men som nu med våld försöker hålla det kvar.

Varje individ upplever sin egen Juldag någon gång under sin evolutionära resa – om inte i detta liv, så i ett annat. Gudomlighet är människans sanna natur, och kommer vid en viss andlig nivå, att bryta igenom i medvetandet och tillåta Kristus att födas.

Världen är ett andligt Universum, som tolkas och upplevs enligt varje individs medvetande. En individ som tolkar genom ett sinne som är kraftigt påverkat av övertygelser om gott/ont och separation, kommer att agera och uppleva världen mycket mer annorlunda än den som har uppnått en medvetenhet om Enighet.

Den välbekanta Julberättelsen som ni känner igen den, är en fysisk känsla av en andlig aktivitet. Detta betyder inte att det inte hände, utan det innebär att, som med allt, det finns djupare lager som behöver utforskas. Vi ger er de mystiska lagren.

Krubban, till synes torftig och primitiv, representerar det medvetandetillstånd som krävs för att en födelse av Kristusmedvetandet ska kunna ske – ett medvetande som inte längre är belamrat med tredimensionella koncept och övertygelser.

Det fanns/finns inget rum i värdshuset. Värdshuset är ett ställe (ett medvetandetillstånd) som ansågs vara mer lämpligt, enligt människors sätt att se. Kristus kan bara födas i ett medvetande utan falska övertygelser, som annars skulle ge kraft till skapelser av dualitet och separation, och ”värdshuset” är redan är fullt.

Den Jungfruliga Modern, symboliserar det kreativa renade medvetandetillståndet som kan föra fram Kristusmedvetandet. (Gudomliga feminina) Joseph, är den kärleksfulla men starka övervakaren av varje själv (Gudomliga maskulina) som skyddar modern och den nyfödde Kristus medvetande, från inblandning utifrån. Tillsammans representerar de de feminina och maskulina energierna, i perfekt enhet.

De vise männen är uppstigna Ljusvarelser, som erkände och reste hit för att ära Kristusmedvetandet, med gåvor och vördnad. De vise männen och de ödmjuka herdarna, representerar den andliga medvetenheten, som finns närvarande inom alla delar av världen och på alla nivåer i samhället. Kristusmedvetandet begränsas aldrig till en viss ras, nationalitet eller kön.

Ett nyfött Kristusmedvetande är bräckligt, och behöver tid för att stärkas och mogna. ”Babyn” måste hållas nära, skyddas och hållas säkert gömd inombords, tills det är dags att manifesteras helt och börja leva. Ett fullt utvecklat Kristusmedvetande, innehåller ingen rädsla eftersom det känner sig själv, och lever därmed varje stund i den ovillkorliga kärleken av En.

Julberättelsen är er berättelse kära ni, den ni nu lever då ni reser från ett tredimensionellt medvetande, till sanningen där ni lever som de ni är. Vid något tillfälle kommer ni att få en egen Juldag.

I den tredimensionella världen, är julen baserad på begrepp som varierar beroende på individen, samhället, traditionen, den religiösa övertygelsen och medvetandetillståndet. Alla svarar upp mot, och tolkar allt, genom sin individuella nivå av medvetenhet. Bli inte förvånade om ni upptäcker att ni inte längre gillar samma fritidsaktiviteter som förut.

De välbekanta händelserna som ni tidigare tyckt varit spännande, musiken och de känslomässiga kampanjerna, kan nu kännas irriterande. Det beror på att resonansen inte längre är i linje. Ni kanske tycker att ni har tappat julkänslan, men det är helt enkelt så att ni andligen har vuxit ifrån de materiella aspekterna av julen.

Fira säsongen som ni föredrar själva, inte av skyldighet. Glädje, är er inneboende rätt och era privilegium som andliga varelser. Festerna, gudstjänsterna, julklapparna, musiken och att träffa familj och vänner, är en gammal sed för att uttrycka ovillkorlig kärlek. Den största gåvan ni kan ge någon vid denna tid av fest, är att erkänna deras sanna identitet.

Gåvan av Gudomligt erkännande, kan medvetet ges till dess det medvetandetillståndet har uppnåtts, sedan flyter det på av sig själv, eftersom det då har integrerat med den enskilde, kommer fram genom varje ord och påverkar alla som är mottagliga för energin.

Många ger gåvor för att bli fria från skuld och plikt. Affärerna frodas, för att de vet att det är så, och det främjar försäljningen att använda sentimental reklam, med syftet att övertyga potentiella köpare om att de inte älskar, om de inte köper, köper, köper.

Om ni själva upplever denna press, stanna upp och tänk – ”Varför känner jag så här?”. Himlen kommer inte att falla ner, om ni slutar att ge gåvor av gammal vana, till dem ni inte längre har något gemensamt med.

Låt varje gåva ni ger den här högtiden, bära en energi av andlig medvetenhet – andliga gåvor i materiell form.

Önskar er alla en äkta Julhögtid.

 

Vi är Arkturiska Gruppen 16/12/18

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...