Arkturierna via Marilyn Raffaele, 24 januari, 2016

kanalsol

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

24 januari, 2016

Kära Ni! Vi kommer i Kärlek med hälsningar till er alla, som arbetar så hårt för att assimilera de nya energierna, vilka nu flödar in till er och till er kära planet, Gaia.

Som ni alla är mycket väl medvetna om, handlar tiderna nu om förändring och ifrågasättande. Allt som ni en gång betraktade som sant och oföränderligt, verkar hålla på lösas upp omkring er, med ersättningar som inte verkar innebära någon större förbättring.

När de gamla koncepten och trossystemen löses upp, så kommer/och måste nya sätt dyka upp – men förstå att de som vägleder förändringarna ofta själva kämpar för att kunna se och förstå den större bilden.

Sänd ljus till ledarna i alla regeringar och när ni röstar, låt då er intuition vägleda er, inte media -hysterin eller personliga fördelar som ni kanske får åtnjuta. Rösta på den kandidat som bäst platsar för att föra fram ett nytt och högre sätt att leda, som tjänar hela folket och inte den kandidat som vägrar erkänna eller röra sig bortom idéer, vilka återspeglar sådant som snabbt håller på att bli för gammalt och förlegat.

Några känner sig kallade att helt enkelt vara stilla och upprätthålla Ljuset för världen, medan andra har kallats till att utföra arbete med händer och fötter. Bägge sorter är nödvändigt, bägge tjänar som Ljusarbete och ingetdera är mer andligt än det andra. Sophanteringskillen som bär bort era sopor med kärlek och vänlighet är en Ljusarbetare.

Alla skenbart alldagliga handlingar i vardagslivet, när de utförs med Kärlek, är Ljusarbete. Vet att ni i sanning endast tjänar ert Jag, för det finns inga ”andra”. Släpp alla koncept som ni fortfarande kan ha gällande uppfattningen om att endast de som undervisar, helar eller kanaliserar är Ljusarbetare. Villkorslös Kärlek måste levas på alla plan – detta är vad ni kom till Jorden för att få lära er.

Utforska och släpp taget om alla återstående koncept som ni fortfarande kan ha gällande Kärlek. Detta är lätt gjort genom att ni minns att Villkorslös Kärlek endast är den aktivitet som flödar från ett medvetande av ETT och utforska sedan ert trossystem enligt denna standard. Det är inte nödvändigt att känna till allt, alla hur och alla varför, ni behöver bara leva era vanliga alldagliga ögonblick utifrån en plats av Enhet och förening, så kommer detta snart att bli ert uppnådda medvetandetillstånd.

Det finns de som är av den Villkorslösa Kärlekens essens och ändå verkar de inte ha någon intellektuell kunskap eller ens ett skenbart intresse av den andliga Sanningen. Dessa själar har uppnått sitt medvetandetillstånd i tidigare livstider och nu lever de helt enkelt utifrån denna plats. När sanningen blir ert medvetandetillstånd, kommer detta att bli vilka ni är och då finns inte längre något behov av att ens fundera på det. Detta är evolution.

Lär er att inte placera begränsningar eller värderingar på Kärleken och släpp taget om alla övertygelser beträffande ert eget eller andras värde gällande att bli älskade. Att klappa en hund som inte får mycket uppmärksamhet, att öppna dörren för någon som behöver det eller att ge en ärlig komplimang till ett barn eller en vuxen med lågt självförtroende är handlingar av Villkorslös Kärlek.

Villkorlig kärlek är det som världen är mest bekant med. ”Denna person är värd att bli älskad” eller ”Om du handlar, klär dig, ser ut eller uppträder på ett visst sätt, ska jag älska dig.” I tävlingen om att bli älskad, ger många upp sin personliga kraft i utbyte mot så kallad ”kärlek”. Villkorlig kärlek dominerar fortfarande inom relationer av alla slag, inklusive många äktenskap.

I varje själsresa uppnås en punkt, där individen måste omfamna och börja utöva den högre känslan i Kärleken – Villkorslös Kärlek – annars kan inte den andliga resan gå vidare, för Villkorslös Kärlek återspeglar en förståelse av Enhet, grunden för all Sanning och målet för resan.

Ni har alla haft upplevelsen av att känna er irriterade och på dåligt humör och sedan fick ni känna ett lyft, när någon som ni kanske inte ens känner så bra, klappade er på handen, sade några vänliga ord eller bara gav er ett leende. Detta är Villkorslös Kärlek och den flödar alltid utan tankar eller krav på huruvida mottagaren var ”värd” den eller ens intresserad av den.

Villkorslös Kärlek blir automatisk efter att ni har uppnått ett Enhetsmedvetande och går ofta obemärkt tills individen börjar inse att alla ”borden” och ”måsten” har försvunnit från hennes/hans tankar och vardagslivet verkar få en ny känsla av glädje. Detta nya medvetandetillstånd har blivit de ni är – ni är ert medvetandetillstånd.

Hela den andliga resan handlar om att minnas vilka och vad ni är och varje Sanning – som integreras och upplevs – blir ert medvetandetillstånd, tills det inte längre finns något behov av att öva, läsa, studera, leta, för ni är helt enkelt det, DET lever inom er.

Det Gudomliga Medvetandet ÄR och kan aldrig begränsas på något sätt, för DET är allt som finns. Många håller fortfarande fast vid övertygelsen att vanliga mänskliga upplevelser inte är andliga. Allt som är ”vanligt” är varenda bit lika andligt som de saker, vilka samhället har dömt som varande ”andligt”. Individuellt medvetande tolkar yttre fenomen, så när ni utvecklas och börjar förstå att ingenting är eller kan existera utanför detta ETT, så kommer ni börja se världen och ha upplevelser som reflekterar det.

Det kommer en tid när allt sökande och letande måste upphöra. Många av er är redan där, men ni litar inte på det och ni fortsätter att söka och leta utanför er själva i tron att ni ”inte ännu är där.” Det är dags för er att leva Sanningen. Ni vet redan allt ni behöver veta och ytterligare intellektuell kunskap kommer inte att förändra det. När ni verkligen börjar leva Sanningen, kommer mer till er och det kommer när ni minst väntar det. Ni kanske håller på att klippa gräsmattan eller står och diskar när en sanning, insikt, kreativ idé eller något som relaterar till ert arbete, ett intresse eller ett behov plötsligt uppenbarar sig för er.

Detta är hur ni lär er – att få lära sig inifrån, utan mellanhänder som lägger till sina koncept om ämnet. Det är dags att sluta upp med att alltid leta efter svar från utanför er själva. Ni är redo och ni kan få vilken information och vilka svar ni än behöver inifrån. Det enda som hindrar många av er från att göra detta är övertygelsen att ni inte är tillräckligt värda, andliga eller utvecklade. Så länge ni tror att ni bara är begränsade människor, kommer ni aldrig att bli värda, andliga eller utvecklade. Ta er en allvarlig och ärlig funderare på vad ni fortfarande håller fast vid gällande vilka och vad ni är.

Svaren på alla saker som bekymrar er ligger inombords. Lägg inga etiketter på ert inre arbete som: ”enbart för andliga svar”. Ett medvetande som känner en självfullkomlighet som är JAG-UPPFYLLELSE, kommer att börja manifestera detta på många sätt som representerar en fullkomlighet för sitt jag – kirurgen kommer inte att få idéer för en bilreparation om det inte är något hon/han letar efter. En konstnär kanske finner sig själv vägledd att måla på nya och uppfinningsrika sätt. En hårstylist kan börja få bilder av en perfekt uppsättning för respektive klient. Vetenskapsmannen kommer att få insikter som han aldrig hade kunnat föreställa sig, när han enbart arbetar med vetenskapliga fakta som redan är kända. Allt är oändligt. . .

Idéer kan komma visuellt och kraftfullt, men oftare kommer de helt enkelt som ett ”vetande” om någon facett i ert liv, eller något ni har letat efter att få mer kunskap om. Individer måste lära sig att bli mer stilla om de ska kunna höra den lilla stilla rösten, varför så många förnekar att det ens finns en ”liten stilla röst”. Alla som går igenom varje dag uppkopplade till telefoner och andra elektroniska mojänger, kommer aldrig att höra den lilla, stilla rösten.

Alla som är seriösa gällande sin andliga tillväxt måste lära sig att bli stilla. Gör det till en vana att varje dag ha en stilla stund då ni kan vara oavbrutna och helt enkelt tillbringa tid med att fundera över sanningen och sedan vila i den under cirka 10 eller 15 minuter. Detta behöver inte ske under en lång tid – bara tillräckligt länge för er att centrera er och upprätta en medveten förbindelse med ert Jag. Det är under denna tid som ni deklarerar era avsikter och val, för att sedan alltid tillåta en liten tid för att lyssna.

Bön är ert samtal med Gud och det blir ofta en strävan, inte en bön. Meditation är en stilla och centrerad mottaglighet. Tro aldrig att ni har misslyckats fastän ni inte hör något eller ni inte har samma upplevelse som någon annan kanske har haft, för aktiviteten att sitta stilla och lyssna indikerar till ert Högre Jag att ni är redo för mer, ni är sökande och mottagliga – ni har fått igång processen.

Bered tid under dagen – och även under natten när ni vaknar – att bara vara stilla i en eller två sekunder, stäng ögonen, fokusera på er Gudomlighet inombords och bara lyssna.

Ni är på god väg längs Vägen, annars skulle ni inte genljuda med alla dessa meddelanden. Vet det, ha tillit till det, lev det, tro på det och var det.

Vi är Den Arkturiska Gruppen.

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, January 24, 2016

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...