Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 januari 2024

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 januari 2024

14 januari 2024

Kära läsare välkomna till vårt meddelande som är som vi tidigare sagt, ert meddelande eftersom läsarnas medvetande drar fram budskapet.

Den Gudomliga planen fortsätter att utvecklas oavsett ansträngningar från vissa för att behålla status quo. Sörj inte förlusten av människor, platser eller saker som uppfyllde dig i det förflutna eller försök att återställa dem till vad de en gång var. Eftersom medvetandet är formens skapande substans, och eftersom varje person är ett uttryck för Gudomligt Medvetande, måste yttre former automatiskt upplösas eller förändras när medvetandet förändras.

Allt som en person är energetiskt i linje med flyter harmoniskt men andlig evolution förändrar och förfinar en persons energi vilket i sin tur sätter dem ur linje med mycket som de tidigare var i linje med – vissa människor, platser, orsaker, övertygelser, mat, gillande/ ogillande etc).

Evolutionen gör också att många inte längre anpassar sig till de metafysiska och andliga metoder som de har trott vara viktiga och nödvändiga men nu börjar kännas ”gamla”. Du måste vara villig att släppa allt som inte längre resonerar med dig oavsett hur viktigt det en gång kan ha varit för att ta dig till nya nivåer.

Världen manifesterar en hel del kaos när uråldriga och länge ignorerade fickor av tät energi kommer upp till ytan för individer såväl som jorden för att kunna erkännas och elimineras. I tidigare krigstider skulle majoriteten stå fast och utan tvekan bakom vad deras land än sa till dem – ”Mitt land rätt eller fel, mitt land”. Detta är inte längre sant.

Tekniken tillåter världen att bevittna andras smärta och lidande över hela världen. Detta har resulterat i allt mer mottaglighet för aktiviteter och idéer om service och medkänsla som i verkligheten är uttryck för andlig enhet men som för de flesta helt enkelt verkar vara en önskan att hjälpa eller tjäna på något sätt. Medkänsla, att donera det som behövs, att nå ut och tjänande är i verkligheten andlig enhet tolkad på den tredje dimensionella nivån.

De flesta förstår ännu inte att den medkänsla och omsorg som de börjar känna för människor och djur flödar inifrån dem och inte från reklam och budskap från externa källor. Att vakna till medkänsla representerar de första stegen mot medveten medvetenhet om att allt liv är Guds liv, uttryck för det Enda Gudomliga Medvetandet/Gud, individualiserat som oändlig form och variation.

Det är viktigt att du låter din intuition vägleda dig när du betjänar individer eller grupper på något sätt. Lär dig att urskilja skillnaden mellan önskemål och behov. Det finns några som lever fullt ut från ett tredimensionellt medvetandetillstånd som drar fördel av tron att de på något sätt har rätt att få vad de vill och så mycket av det som de kan få. Kom alltid ihåg att i verkligheten är dessa individer Gudomliga varelser men låt dig inte manipuleras av tredimensionella spel. Detta är att stå i din kraft.

Tredjedimensionellt medvetande tror att kärlek är en emotion, en känsla av attraktion till någon, något, någon aktivitet eller någon plats och det är det ofta. Detta är en mycket begränsad tolkning av kärlek som i verkligheten är energin som flödar mellan och förbinder alla individualiseringar av den ENDA. Kärlek är limmet som håller allt i perfekt ordning och harmoni – rosor som kommer från rosenbuskar, äpplen från äppelträd, solen går upp och går ner varje dag, och tidvattnet rör sig. Kärlek är Gud i handling.

Många individer fortsätter att hindras, blockeras, avvisas eller till och med straffas om de försöker förstå eller uppleva kärlek ”utanför boxen” – att leva annorlunda än deras samhälles ”accepterade” övertygelser, att samarbeta med en ”icke godkänd” person, eller dyrka annorlunda än i familjetraditioner. När en majoritet tror på något, blir det stelnat som kollektivt medvetande och universellt accepterat. Men när begrepp baserade på misstag försvinner, så kommer också dagens många begränsade begrepp om kärlek att försvinna.

Erkänn de små bevisen på uppstigningsprocessen. Många självhjälpsböcker börjar främja tanken att verkliga förändringar och lösningar ligger inom personen själv. Lärare på alla nivåer börjar införliva vikten av tyst tid för bättre klarhet. Människor inser och står upp mot krigets dumhet och många unga men utvecklade själar når ut till och lär dem som är förankrade i det förflutna om nya sätt att se världen.

Människor kommer att fortsätta att ”bli kära” men det kommer att vara på en ny och högre nivå även om världen fortsätter att främja idén att varje person är hälften av ett par och inte kan vara lycklig förrän de hittar sin andra halva. Allt fler vaknar upp till det faktum att detta relationsbegrepp är förlegat och väljer istället en högre relationskänsla, en där två personer som redan är medvetna om att de är hela och kompletta väljer att stå tillsammans och titta åt samma håll. Relationer kommer att vara en fråga om val, inte behov.

Förändringar kommer att utvecklas under det kommande året eftersom mycket som är bekant är på väg att brytas ner. De som genom okunnighet eller maktbegär försöker hålla gammal energi på plats kommer att bli besvikna eftersom deras ansträngningar någon gång helt enkelt inte längre kommer att fungera som de en gång gjorde eftersom människor vaknar. Ett med Gud är en majoritet och om du gillar det eller inte, varje själ är avsedd att vakna upp till verkligheten.

Tro aldrig att du är dum eller outvecklad bara för att du inte accepterar eller helt förstår några av de förändringar som kan komma. Lär dig att vara en observatör, lita på din intuition eftersom vissa förändringar, de som görs från en tredimensionell nivå, inte representerar en högre nivå och kommer inte att finnas kvar. Så här fungerar evolutionen – att kliva, falla, resa sig och kliva upp tills själen vid en viss punkt inte längre behöver lära sig på det här sättet.

Nuvarande uppfattningar om den ”bästa” sjukvården, regeringen, näringslivet, utbildningen och juridik kommer någon gång att förändras till det bättre och klokare när det kollektiva medvetandet andligt utvecklas. Ni kommer att bevittna kaos, motstånd och konflikter i några gamla och sedan länge etablerade institutioner som har blomstrat och hållits i hög aktning helt enkelt för vem och vad de representerar, varav mycket nu börjar bli föråldrat.

Ego är känslan av en personlig självständighet skild från Gud och andra livsformer. Individualitet är inte ego. Alla har rätt till sina preferenser som individer med fri vilja eftersom alla är ett individualiserat uttryck för Gud. Detta betyder inte att du inte ska känna stolthet över dina prestationer, utan snarare att du alltid kommer ihåg var prestationerna kommer ifrån.

Du är på jorden för att vara Ljuset. Inte för att göra, utan för att vara. Lita på din intuition gällande varje aspekt av ditt liv. Alla budskap, kanaler eller läror som marknadsförs som nya och högre måste återspegla Enhet eller så förblir de helt enkelt tredimensionella trots alla nya förpackningar.

Kom alltid ihåg att du inte är en materiell kropp med medvetenhet utan är och alltid har varit ett medvetande som använder en materiell kropp medan du befinner dig i jordens tätare energier. Ditt riktiga hem är på andra sidan och din riktiga kropp är gjord av Ljus. Du kom till jorden för en kort tid för att hjälpa andra och personligen utvecklas. Du är Gud individualiserad. Detta är hela budskapet, hela resan, hela sanningen.

Vi är den Arkturiska Gruppen 14.01.2024

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *