Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 mars 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 mars 2022

 

Hur Ni Manifesterar Mirakel i Er Verklighet

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket medvetna när vi ber om hjälp från de kollektiv som är i högre dimensioner än våra. Vi ber inte längre om vad vi vill och behöver undermedvetet, som ni alla gör. Men snarare är vi väldigt tydliga med att fråga, och sedan släpper vi leveranssättet. Med andra ord, vi bryr oss inte om hur det kommer och från vem det kommer. Vi bryr oss inte om hur det kommer, så länge önskan uppfylls. När ni ber om något som ni vill ha från högre-dimensionella varelser och kollektiv, lägg märke till om ni är bundna vid när, hur, leveranssättet, och till och med från vem ni kommer att få det ni ber om.

Om något av det är viktigt för er, då begränsar ni vägen genom vilken allt ni önskar kan flöda till er, och det är inte vad ni vill göra. Ni vill vara flexibla och ni vill njuta av det ni har och det som kommer till er. Ni vill vara tacksamma och leta efter alla sätt på vilka ni kan njuta av era liv just nu, snarare än att stressa över när ert paket kommer från universum. Var öppna för alla energier som kan flöda till er i varje givet ögonblick, och ni kommer att ha mer att medskapa den verklighet ni önskar med.

Kom ihåg att manifestationer inte alltid kommer i fysisk form, utan snarare, ibland kommer de i icke-fysisk form, eller energi form, och det kan behövas en viss montering. Det kan vara den roligaste delen av manifestationen, men återigen, om ni är bundna vid hur den kommer och hur den ser ut, och när och var, kan ni gå miste om att få det ni har begärt och det ni har önskat en bra stund. Vi vill att ni ska vara skaparna och manifesterarna som ni alltid var menade att vara i denna livstid och när ni går framåt in i den femte dimensionen.

Ni kommer att behöva dessa färdigheter; ni kommer att behöva veta hur ni kan bli erbjudna det som universum kan svara på ett passande sätt. Var öppna med era önskningar. Var bekväm med det ögonblick som ni lever i, och var villiga att be om vad som helst. Var villiga att drömma stort och förvänta er att alla mirakel ska inträffa som ni någonsin velat se i era liv, och då kommer ni att börja känna er närmare Källan. Källan som finns inom er, Källan som finns runt omkring er och den Källa som ni verkligen är. Källan tvivlar aldrig på sin förmåga att manifestera och skapa, och ni behöver inte heller tvivla. Ni har all kraft inom er just nu, och ni har precis börjat förstå hur ni använder den. Vi kommer att fortsätta att visa er och förklara för er hur ni blir de manifesterarna ni alltid har velat vara.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...