Arkturierna via Daniel Scranton, 6 september, 2017

Arkturierna, 6 september 2017

 Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har kunnat märka ett språng framåt av mänskligheten som har tagit er förbi behovet av att ytterligare begränsa er själva. Begränsningarna var självpåtagna av er, innan ni själva bestämde er för att anta en mänsklig upplevelse. Ni behövde begränsningar för att få mänskliga erfarenheter på Jorden. Nu när ni har passerat den här speciella tröskeln, är begränsningarna som ni upplever baserade på övertygelser som ni har skaffat er längs er resa.

Med andra ord, under alla år i denna livstid på Jorden och i alla era tidigare liv tillsammans, har ni för det mesta blivit medvetna om vad människan kan och inte kan göra. De här trossystemen existerar och vid varje inkarnation har ni direkt kopplat in er till dem. Men de begränsningar som var nödvändiga för att ge er en speciell upplevelse av er själva är nu ett passerat kapitel.

De är inte längre aktiva. Vad det innebär är att ni kan göra mycket mer än bara träffa er själsfrände, ha en perfekt hälsa och gott om överflöd. Vad det betyder är att ni kan inta en ljuskropp, ni kan teleportera, ni kan flytta saker med er tanke och ni kan få kunskap om vad som helst som ni behöver veta, genom tillgång till aktuell information. Ni kan göra och vara så mycket mer nu när era självpåtagna begränsningar har avlägsnats.

Vad det innebär är att ni håller på att träda in i ert öde som skapande varelser i det fysiska, som har tillgång till otroliga mängder av icke-fysisk energi. Ni har tillgång till så mycket mer om vilka ni egentligen är. Allt ni behöver göra nu är att släppa de begränsade övertygelserna och tankarna, och hålla er vibration i ett tillstånd av förväntan och ni kommer att få mer av den energin. Ni kommer att bli obegränsade och ändå fysiska. Ni kan ha det bästa av alla världar.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...