Arkturierna via Marilyn Raffaele, 20 november, 2016

kanalsol

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

20 november, 2016

Hälsningar Kära Ni!

Allt går framåt planenligt, fastän världen för er kan förefalla gå baklänges. Starka energier av Ljus skapar ett nytt världsmedvetande som resulterar i stridigheter mellan det gamla och det nya. Nya Ljusfrekvenser avslöjar information och de som gynnas av att låta saker förbli som de är, gillar inte detta.

Detta kommer att införa en förändring, fastän den inte kan ske på ett ögonblick, för majoriteten behöver tid att bearbeta vad de blir medvetna om. De som är mer intuitivt vakna, känner till vad det är som de får se och deras insikt gällande sanningen bakom allt det yttre, är det som hjälper till att lösa upp de gamla energierna.

Varje individ befinner sig medvetet eller omedvetet på sin resa mot ett fullt uppvaknande, men alla befinner sig inte samtidigt på samma medvetandenivå. Gamla själar är de som har levt och tagit lärdom alltigenom många livstider, medan yngre själar kan ha varit på jorden bara några gånger och fortfarande behöver ytterligare livsupplevelser, innan de kommer att vara redo att flytta till högre medvetandenivåer.

Fortsätt med att sända Ljus och kärlek till världen, visualisera jorden och alla hennes livsformer som rent Ljus, för det är vad de verkligen är. Detta gör er till Ljusarbetare. En ljusarbetare är vem som helst som inte bara känner till sanningen utan också lever den, i insikten om att trots sitt yttre framträdande, är alla en Gnista av det enda Gudomliga Ljuset.

Många fortsätter att anse att ljusarbetare bara är de som är andligt begåvade individer och som utför healing-arbete, undervisar eller kanaliserar. Uppfattningen är en facett av en separations-övertygelse, för i sanning är alla andliga varelser och varje aktivitet blir Ljusarbete när det utförs med vakna ögon och öron.

Ljusarbete är en naturlig följd av ett utvecklat medvetandetillstånd hos någon som utan medveten ansträngning kan lyfta energin hos dem som är mottagliga. Till och med de skenbart mest obetydliga dagliga interaktionerna är Ljusarbete, när de flödar längs energiströmmar som är av sann Kärlek och äkta Ljus.

Tiden är inne då mänskligheten ska upphöra med att bedöma allt som antingen bra eller dåligt. Detta är dualitet och separation, för ingenting existerar utom det Gudomliga i uttryck och att begränsa en människa, en plats eller en sak till mindre än det, hör till tredje-dimensionens medvetande. Ingenting existerar som inte i sin sannaste bemärkelse är andligt. Ett o-uppvaknat medvetandetillstånd som inte bryr sig om sanningen, dömer enligt utseende och fäster sedan etiketter på allt. Ni är redo att sluta upp med detta spel.

Förbli centrerade i det som ni vet att är sanning, medvetna om att den energi av oro och bekymmer, som ni kanske riktar mot något, ger energi och kraft till det. Att låtsas att inte se disharmoni, genom att sticka huvudet i sanden och ropa ”Gud är allt!”, är mycket mänskligt. Nejdå, som upplysta varelser lär ni er att inte ge kraft till fasader, i er vetskap om att tron på något och rädslan för något kan föreviga det. Ni kan sedan ta vilka som helst hjälpande åtgärder som ni intuitivt kan bli vägledda att ta, om några. Handlingar som utförs från detta högre medvetandetillstånd bär en högre energi-resonans och gör det till Ljusarbete.

På grund av att världen i snabb takt är på väg mot en högtid av givande och firande, så vill vi tala om att ha Omtanke eller att ge omsorg, en term som allmänt uppfattas ha betydelsen att ha omtanke om en annans känslor, behov och allmänna välbefinnande. Det är detta, men mycket mer.

Att ha omtanke är faktiskt ett av de första stegen alla tar på sin själsresa mot att uppnå ett medvetande av ovillkorlig kärlek. I verkligheten är omtanke och kärlek ett och samma, men detta faktum är vanligen inte bekant för dem som är omedvetna om djupare sanningar. Att ha omtanke är vanligen en människas första upplevelse av en sammanbundenhet, i synnerhet för dem som begränsar sina uttryck av kärlek enbart till sin familj och sina vänner.

Detta är en del av den kärleksfulla service som husdjur kan ge. Att acceptera att ta ansvar för ett husdjur kan vara den första gången en individ har haft en upplevelse av att visa omsorg om någon annan. Ett husdjurs naturliga förmåga att ge kärlek, ger individen upplevelser som börjar öppna upp en själv för villkorslös kärlek, trots det faktum att man kan tro att man helt enkelt bara tar hand om ett djurs grundläggande behov.

För att kunna ta sig in i de djupare sanningarna gällande enhet och kärlek, måste man först lära sig att visa omsorg. Men om man inte är uppmärksam på de stora mängder ”omsorg- på låtsas”, som flyter omkring i den materiella världen, kan de som är nya för känslorna gällande omsorg, finna sig själva i situationer av medberoende och gör då allt som de blir tillsagda och lämnar ifrån sig sin kraft i tron att de är omhändertagande.

Precis som är fallet med kärlek, så gäller detsamma för omsorg; att andliga gärningar aldrig betyder att man ska bli en dörrmatta – ge upp sin egen personliga kraft – oberoende av hur mycket påtryckning som kan förekomma.

Vissa så kallade omsorgshandlingar är inget mer än falska plattityder och dessa kan lätt upptäckas i vissa (inte alla) bolags och företags gärningar, vilka förespråkar sina omsorgstagande aktiviteter som ett sätt att placera sig själva i ett bättre publikt ljus för att få ekonomisk vinning.

Ett o-uppvaknat ego använder ofta ”omsorg-på-låtsas” för att för sig själv och andra bevisa hur underbar och osjälvisk man är. Detta slag av omsorgstagande grundar sig på dualitet och separation, men till och med detta kan vara ett första steg för dem som precis håller på att vakna upp. När ni ger gåvor för välgörande ändamål, använd alltid er intuition och gör era efterforskningar, för inte alla ”omsorgs-välgörenheter” tjänar på de högsta planen, trots de sätt som de kanske presenterar sig själva på.

Vi talar om omsorg, för att många börjar skifta till mer upplysta sätt att se på världen, vilket i sin tur öppnar många fler till känslor av omsorg. Världshändelserna är välkända och kan nästintill omedelbart bli tillgängliga, då bilder och nyheter snabbt kommer i omlopp. Det leder till en konfrontation av andras svåra situationer bland många, som fram tills nu varje dag har levt bekvämt i trygghet och trott på allt som de har fått höra av dem som befinner sig i ledande positioner.

Omsorgsgärningar tjänar till att öppna upp sinnet och förbereda det för de högre sanningarna om kärlek, när man andligt är redo. Omsorgsgärningar tjänar till att förändra samsynens energi och öppnar upp den till nya nivåer. Att visa omsorg i sin sannaste och högsta mening innebär: ”Jag visar omsorg, för jag vet vem du är, jag ser din kamp för även jag har fått möta svårigheter. Jag bryr mig, för du påminner om mig själv och du får mig att fundera över vad jag skulle göra i din situation. Jag visar omsorg för jag är du.”

På grund av att världen är på väg in i en tid av högtidsfirande, flödar främjande tankar om kärlek och omsorg från alla håll, av vilka majoriteten baserar sig på ekonomiska syften och tredje-dimensionella koncept, inte kärlek. Under den stundande högtiden, förbli alerta och centrerade. Lär er känna igen hajpen i låtsas-omsorg, se den för vad den är och låt den inte bli er.

Jordens energier har blivit alltmer intensiva och manifesteras genom samtliga medvetandenivåer. Alla seriösa studenter som studerar sanningen måste hålla sig alerta, för det är mycket lätt att harmonisera med energierna i politisk oro och kommersialism, eftersom de dag för dag trycks på er – aktiviteter som uttrycker de materiella koncepten i en värld som fortfarande är vilse inom dualitet och separation.

Förbli centrerade och fokuserade inombords, så gott ni kan, hela tiden. Om och när ni känner att ni slirar in på någon nivå av världshypnos, stanna upp precis där ni är och inse bara för en sekund; ”JAG ÄR”. Detta kan vara tillräckligt för att lyfta ut er från det, för tätare energier kan inte komma in till de högre. Om ni finner er själva, gott och väl, i känslornas illusion, döm inte er själva för att ha misslyckats för det finns inget sådant, börja bara på nytt och var nu mer alerta och medvetna.

Låt er högtids omsorgsgärningar aldrig grunda sig på skuldkänslor eller känslor av plikt, utan reflektera i stället en förståelse om Enhet. Låt Tacksägelsen representera en sann känsla av tacksamhet som är: ”Jag har för att jag är” och låt den givna gåvan vara: ”När jag ger till dig, ärar jag det Gudomliga, för du är det.” Lär er att se allt firande som en glädje inom Enheten.

I firandet av vår Enhet.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, November 20th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...