Arkturierna via Marilyn Raffaele, 27 december

kanalsol

Arkturierna, via Marilyn Raffaele

Den Arkturiska Gruppen

27 December 2015

 

Käraste vänner, vi kommer till er med glädje och lyckönskningar den här julhelgen.

Vi märker att några av er upplever sorgsenhet och lite förvirring, eftersom ni inte upplever säsongen som ni vana att göra. För de av er som känner på det här sättet, gläds i förståelsen att ert medvetande har förändrats och således genljuder inte ledigheten på samma sätt. Sedan förra julen har många av er utvecklats och integrerat mer ljus, vilket i sin tur åstadkommer det sätt som ni upplever, förstår och lever i varje aspekt av dagligt liv, från det banala till det mest djupgående.

På något sätt låter nu er säsongs musik som ni älskade i det förflutna lite skrälligt. Frenetiska kampanjer för köpslående av alla slag, är ofta helt enkelt irriterande, och har inte längre någon makt över er. En del, som ni inte har noterat förut, finner sig själva smärtsamt medvetna om hur kommersiell julen har blivit. Allting känns annorlunda i år, men det har ingenting att göra med ålder eller ansvar. Det har att göra med det faktum att ni har blivit mer upplysta.

På grund av er ökande uppmärksamhet till intuition, är det nu mycket lättare att känna igen ett kommersiellt uppsåt bakom årstidens hype av nostalgi och falska känslor. Ni ser lätt att största delen av det inte har någonting att göra med den sanna kärleksfulla essensen av julen, utan allt har med er köpkraft att göra. Ni lär er att dra åt sidan och titta bakom ridån av ”Oz”.

Vi påminner er om den sanna meningen om Julen och det Nya Året. Den här säsongen är mycket kraftfull med innebörden, eftersom den representerar djupgående sanningar, som fortfarande är okända för världen i allmänhet. Som med alla saker, manifesterar sanningen tre dimensionellt, enligt individuella tillstånd av medvetandet. Ett konsensus medvetande formas från majoritetens tro av individuella medvetandetillstånd.

Den så kallade ”återkomsten” så väl som Kristi födelse vid julen är faktiskt den personliga upplevelsen av uppvaknandet, som väntar på varje individ vid något tillfälle i deras evolutionära resa. Det hänvisar till födelsen av Kristus medvetandet inom, och inte enbart hänvisar till Jesu födelse /Jeshua för 2000 år sedan, som uppnått Kristusmedvetandet i sin helhet på Jorden.

Gradvis genom många resor, upplevelser och livstider av kämpande, är det ödmjuka personliga medvetandet (krubban) förberett för barnet (sanningen) att födas. Kristus är alltid född i anspråkslösa omständigheter, för ett ego av separations medvetandet är helt enkelt inte öppet för att föda Kristus medvetandet.

Först är det nyfödda Kristusmedvetandet svagt och behöver beskydd, då det lätt skulle kunna stötas bort genom rädslor eller släckas ut av andras åsikter.

Ett världsmedvetande av dualitet och separation är mycket hotat av Ljus-medvetandet och skulle inte vilja att det visas alls, och ofta agera mot detta.

Det nya Kristusmedvetandet måste hållas tyst och hemligt i hjärtat, tills det växer sig allt starkare och mer självsäkert och så småningom bli ett fullt moget upplyst Kristusmedvetande, som inte längre behöver beskydd, för det vet att det är själva substansen och essensen av skydd, och att det inte finns något att behöva skyddas mot.

Sålunda följer ett Nytt År (liv) för den uppvaknade individen – den andra ankomsten har kommit.

Fira säsongen med med all den kärlek och glädje av ert nyfödda högre medvetande och ni kommer att vara en välsignelse för alla omkring er. Livet är tänkt att vara glädjefyllt, för separation är en myt – en tro som inte har någon lag att stödja det. Omfamna en djupare insikt av Jul och Ny År, kommer att tjäna till att frambringa kärlek och glädje till allt ni gör, hela långa året.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.

Vi är Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

You may also like...